Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 3 (MINGGU 9)

MATAPELAJARAN: SAINS KELAS: 3

TARIKH/HARI: 28 FEBRUARI 2020 MASA: 10.30 - 11.00 PAGI


TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: 3.0 MANUSIA

STANDARD KANDUNGAN: 3.1 Gigi


STANDARD 3.1.1 Memerihalkan jenis gigi dan fungsinya.
PEMBELAJARAN: 3.1.2 Melabelkan struktur gigi.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Memerihalkan jenis gigi dan fungsinya.
2. Melabelkan struktur gigi
KRITERIA KEJAYAAN: 1) Murid dapat menyatakan 3 jenis gigi dan fungsinya.
2) Murid dapat melabelkan 5 struktur gigi dengan betul
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid melengkapkan soalan berkaitan jenis gigi dengan melihat video https://youtu.be/Dafr-oVqp3A dengan menggunakan
&PEMBELAJARAN (PDP): AKTIVITI
1: peta bulatan secara berkumpulan.
2. Murid menyemak jawapan kumpulan yang lain berdasarkan video yang telah dilihat tadi. Murid yang menyemak perlu
membetulkan jawapan kumpulan yang lain dengan menggunakan pensel warna merah.
3. Murid akan menyanyikan lagu “jom kenali gigi” pada muka surat m/s 30 bagi menjelaskan tentang jenis gigi dan
fungsinya.
1. Dalam kumpulan yang sama, murid diberi satu model gigi dan diberikan tanggungjawab untuk memegang peranan gigi iaitu
fungsinya yang telah di tetapkan oleh guru (Role Play)
AKTIVITI 2. Murid diberikan masa untuk membuat persediaan dalam melaksanakan persembahan.
2: 3. Murid membuat persembahan dengan memainkan peranan sebagai gigi kacip (contoh) di hadapan kelas.

1. Murid diberi sampul yang didalamnya terdapat puzzle berkaitan struktur gigi secara berkumpulan.
2. Murid diberi masa selama 7 minit untuk menyiapkankan puzzle tersebut dengan menampalnya di atas kad manila.
AKTIVITI 3. Kumpulan yang menyiapkan dengan cepat dan betul akan dikira sebagai pemenang.
3:
AKTIVITI 1. Murid menyiapkan latihan di dalam buku aktiviti. (m/s: 17-20)
4:
ABM/ BBM: / Video / Model/ Gambar/ Carta / Lain-lain: kad manila, pensel warna,
https://youtu.be/Dafr-oVqp3A gam, gunting, peta bulatan
ELEMEN MERENTAS Bahasa / Sains & Teknologi Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK): / TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
/ Nilai Murni Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai


/ Memahami Menganalisis Mencipta
KEMAHIRAN PROSES / Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor
SAINS: Membuat inferens Meramal / Berkomunikasi
KEMAHIRAN Mengguna dan mengendalikan alatan dan bahan sains dengan Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
MANIPULATIF: betul.
Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan / Melakar spesimen, peralatan dan bahan dengan tepat.
selamat.
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
PETA PEMIKIRAN / Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Drama/ PBL Pemerhatian / Lembaran Kerja/Buku Lain-lain:_________
aktiviti
STANDARD PRESTASI BILANGAN MURID
(Tahap Penguasaan) TAHAP 1 TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Role Play / Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian /
REFLEKSI:
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan
____/ ____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI TANGGUHKAN KERANA:
Mesyuarat / kursus Cuti rehat/ cuti sakit Lain-lain: ________________________________

Anda mungkin juga menyukai