Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN PENDIDIKAN TIGA PUTERI

TAMAN KANAK-KANAK TRI PUTRI


Perum. Kodam 3 Jl. Kotipa 6 Blok C1 No.9, Kel. Katimbang, Kec. Biringkanaya 90241

SK PENINJAUAN KURIKULUM
Nomor: 03/YPTP/TK-TP/VII/2020

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan di


tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Tri Putri kepada
masyarakat, perlu menetapkan tentang Peninjauan Kurikulum Penilaian
1.Pembelajaran
Undang-undang
SiswaNomor
Taman20 Tahun 2003Tritentang
Kanak-Kanak Putri. Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Rencana Operasional (Renop) TK Tri Putri 2019-2021

Menetapkan Bahwasanya Kuriulum yang ditetapkan di Taman Kanak-Kanak Tri Putri


: yakni Kurikulum 2013 yang dimana digunakan pada Tahun Ajaran 2019-
2020 dan 2020-2021. Kurikulum yang digunakan telah ditinjau sebagaimana
mestinya dan dibuat dalam periode dua tahun sekali dalam penetapannya.
Kurikulum TK Tri Putri telah disetujui oleh berbagai pihak yakni Ketua
Yayasan Tiga Puteri, Kepala Sekolah serta Tenaga Pendidik TK Tri Putri.
Dalam hal ini kurikulum yang telah ditetapkan dapat digunakan
sebagaimana mestinya, dan menjadi tolak ukur dalam mempersiapkan
perangkat proses pembelajaran.

Makassar, 01 Juli 2020

Guru/Tenaga
Ketua Yayasan Tiga Kepala Sekolah TK Ketua Komite TK
Pendidik TK Tri
Puteri Tri Putri Tri Putri
Putri

Anda mungkin juga menyukai