Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR NILAI PTS SEMESTER 1

SMK SUMPAH PEMUDA


TAHUN PELAJARAN 2020/2021

MATA PELAJARAN : Bisnis Online Nama Guru :


KELAS : XI BDP-1 Walikelas :
NILAI
NO NAMA KKM PENGETAHUAN KETERAMPILAN SIKAP
ANGKA PREDIKAT ANGKA PREDIKAT

1 Abdul Latif 75 D D C
2 Alda Ananda Chintya Asmara 75 75 C 80 C B
3 Alifah Warohmah 75 D D C
4 Amelia Putri Rizkia 75 75 C 75 C B
5 Amelia Ramadhan 75 85 B 75 C B
6 Anis Sipah 75 D D C
7 Anisah Nurmala 75 90 B 75 C B
8 Aprian Mangku Sokma 75 D D C
9 Aulia Safitri 75 80 C 80 C A
10 Aura Febriyanti 75 75 C 85 B B
11 Ayu Intan Lestari 75 85 B 80 C B
12 Della Listiana 75 D D C
13 Dimas Putra Pamungkas 75 D D C
14 Dita Amelia 75 80 C 90 B A
15 Eliza Yulian Jayanti 75 80 C 75 C B
16 Elvira Rizky Wulandari 75 80 C 80 C B
17 Ernawati 75 75 C 85 B B
18 Fauzan Feriandi 75 75 C 75 C B
19 Ilhamsyah 75 80 C 90 B A
20 Intan 75 75 C 90 B B
21 Khidayatullah 75 90 B 90 B A
22 M. Sadam Yuliansyah 75 D D C
23 Maulina Hidayah 75 80 C 78 C B
24 Muhamat Nur Rizki 75 75 C 85 B B
25 Muhammad Aqil Zain 75 85 B 80 C B
26 Nova Fazriah 75 90 B 90 B A
27 Nur Hikmah 75 D D C
28 Nuraliyah Parinduri 75 75 C 80 C B
29 Putri Amargali 75 D D C
30 Risma Nailah 75 75 C 80 C B
31 Rita Permata Sari 75 80 C 80 C B
32 Rizky Hilmansyah 75 D D C
33 Salsabilla Aprilia 75 75 C 80 C B
34 Sindi Lestari 75 75 C 90 B B
35 Tivan Asshoepa 75 D D C
36 Yenny Kartika 75 80 C 78 C B
37
38
39
40

NO INTERVAL PREDIKAT
1 92 - 100 A
2 83 - 91 B
3 75 - 82 C
4 <74 D
Abdurrahman Yusuf
Ihwan Setiawan

PTS NILAI RAPORT

60 20.0
62.5 72.5
0.0
57.5 69.2
60 73.3
52.5 17.5
65 76.7
55 18.3
42.5 67.5
55 71.7
57.5 74.2
55 18.3
65 21.7
65 78.3
57.5 70.8
52.5 70.8
50 70.0
70 73.3
57.5 75.8
67.5 77.5
62.5 80.8
52.5 17.5
70 76.0
65 75.0
65 76.7
50 76.7
27.5 9.2
50 68.3
55 18.3
30 61.7
62.5 74.2
42.5 14.2
60 71.7
50 71.7
0.0
55 71.0