Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 KAYUAGUNG
SMA RUJUKAN
Jl.Letnan Muchtar Saleh No. 07 Kayuagung, Telp. (0712) 321147 Kode Pos 30612
Website: www.sman1kayuagung.sch.id/E-mail: smansakayuagung@yahoo.co.id
Terakreditasi : A (AMAT BAIK)

LATIHAN PAS
MATEMATIKA PEMINATAN

1. Nilai x yang memenuhi persamaan


2
log (4x − 1) ≤ 3 adalah …
1
A. x ≤ .
4
1
B. x ≥ 4
1
C. 4
<𝑥<7
D. 7 ≤ 𝑥 ≤ 4
1
E. 4
<𝑥<1

2. Nilai x yang memenuhi persamaan


6
log (x 2 − x − 6) > 1 adalah …
A. −2 < x < −3
B. −3 < x < 4
C. x < −3 atau x > 4.
D. x < −3
E. x > 4

1
3. Nilai x yang memenuhi persamaan 2log (2x − 1) > 1 adalah …
1
A. 𝑥 > 2
3
B. x < 2
1
C. x = 2
1 5
D. 2
<𝑥<2
1 3
E. 2
< 𝑥 < 2.

1
4. Nilai x yang memenuhi persamaan 3log (x − 2) < −1 adalah …
A. 𝑥 > 5.
B. x < 5
5
C. x = 2
D. 2 < 𝑥 < 5
E. −5 < 𝑥 < −2