Anda di halaman 1dari 2

TUGAS 1 FISIKA TEKNIK

Nama : Ahmad Rif’an Hanifudin

NIM : 41119120189

1. Tentukan berapa banyak kalor yang diperlukan untuk melebur 8 kg besi yang mula mula
bersuhu 15oC bila diketahui titik lebur besi adalah 1500 oC, kalor jenis besi 4,55 x 102
J/kgoC dan kalor lebur besi 50 kkal/kg.
Penyelesaian :
Diketahui : m = 8 kg
C = 4,55 x 102 J/kgoC
T1 = 15oC
T2 = 1500 oC
L = 50 kkal/kg = 2,092 x 105 J/kg
Ditanya : Q =?
Jawab :
Dalam persoalan ini, kalor yang ditambahkan (diberikan) pada besi digunakan untuk
menaikkan suhu besi dan mengubah wujud besi.
➢ Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu besi dari 15 oC hingga 1500
o
C adalah:
𝑄1 = 𝑚. 𝑐. ∆𝑇 = 𝑚 . 𝑐 (𝑇2 − 𝑇1 )
𝐽
= (8 𝑘𝑔) (4,55 𝑥 102 ) (1500℃ − 15℃)
𝑘𝑔℃
= 5,405 𝑥 105 𝐽

➢ Banyaknya kalor yang diperlukan untuk melebur besi pada titik leburnya adalah:
𝑄2 = 𝑚. 𝐿
𝐽
= (8𝑘𝑔) (2,092 𝑥 105 )
𝑘𝑔
= 16,72 x 105 𝐽

➢ Banyaknya kalor yang diperlukan untuk melebur besi dari suhu 15oC hingga 1500 oC
adalah:
𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2
= 5,405 𝑥 105 𝐽 + 16,72 x 105 𝐽
= 22,125 x 105 𝐽 = 2212,5 𝑘𝐽

Jadi banyaknya kalor yang diperlukan adalah 2212,5 kJ