Anda di halaman 1dari 9

M 

 

 
 


   M 

PENGHUBUNGKAITAN

c  satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa


berkaitan rapat antara satu sama lain tanpa ada yang

menimbulkan masalah.
 ELE I PE I Mempunyai Semangat Saling ergantung

mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi
 yang cemerlang


 emahiran Sosial yang Penting untuk erkomunikasi


 mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak menira
agama, bangsa, jantina dan budaya. esedaran akuntabiliti individusedar tanggungjawabnya terhadap prestasi semua anggotanya. Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa kesemasa untuk


memastikan kelancaran aktiviti. 

c 
Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting dapat
digabungkan dalam proses pembelajaran 

Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam 

sesuatu proses pembelajaran pelajar. 

Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak 

dapat wujud sebagai satu mata pelajaran. 

c PER  R D L M
 PE R D 
PEM EL R ΠMO IV SI 

î Motivasi ekstrinsik 

Penggunaan intensif yang 
diransangkan dari luar

î Motivasi intrinsik

Didorong oleh keinginan yang
terbit dari dalam diri individu itu 
sendiri yang selalunya tidak
dipengaruh oleh sebarang insentif 
luaran. 

î Dalam seni pendidikan motivasi 


boleh diklasifikasikan kepada tiga

aspek :
ÿ Motivasi dan hubungannya 
dengan minat
ÿ Motivasi dan hubungannya 
dengan keputusan 
ÿ Motivasi dan hubunggan
dengan pertandingan 

c Π6 SILI SI 
Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri 
dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti
yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang 
pengecualian. Dengan melibatkan diri secara

aktif ianya secara tidak lansung dapat
mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat 
membuat penilaian, pandangan, tanggapan

dan kepercayaan termasuk kekuatan dan
kelemahan diri sendiri. 

Untuk itu, sekolah perlu sediakan kemudahan 


yang membolehkan pelajar untuk belajar

dengan selesa
 Bilik yang selesa 
 Terdapat pengcahayaan dan udara

yang sesuai
 Bahan dan peralatan yang mencukupi 
 Kakitangan pembantu yang terlatih
Bilik yang meransang minda. 

cc  

c 

ñ ti iti t l i  t t ,
 l  t l i l
,
f
, i t   itif  l i.
³B fii tt  fii 

ñ t
 t
 x l, t
 
   t
  i.

ñ     
t i t
   li ti iti ii  tl

ifii  t i l i :
ñ  i t K m Ñt ) , Tmi
Ñ   t ti  t  ) ,
x l
 Ñ l   i ),x ili
Ú
 Ñ il i ti ) , l
i Ñ i t / 
 li) 
 m Ñ
 i ).

ñ l j   l
   l j
j i 
  i, ii , il t
  
tii 
  i i ti  i.

P t :
Ñi) S l
B t i
Ñii) P K t
Ñiii) P  G 
i  l t t 
 j tii
j  Ú Ñi ) P  Pt i li
fi i
 Ú ñ P   :
Ñ ) P 
 P it S l

Ñ) i t Pt


 K j / 
Ñ) i t H It  l
Ñ)  t Rfl i l li Plii i 
Ñ) t Pl Pii  

c  Kontra

ImbanganPenegasan Pergerakan


 armoni
Kesatuan


 PRISIP-PRISIP
 RE 


 

 

·ontoh peta minda menggunakan p okok di dalam pasu

î Peta minda ini menghubungkaitkan antara seni visual, kemahiran hidup dan
bahasa.
î Pokok di dalam pasu tersebut ialah salah satu daripada subjek kemahiran
hidup apabila murid diajar untuk menanam pokok di dalam pasu.
î Lukisan atau grafik yang dibuat atau dilukis adalah salah satu di dalam subjek
seni.
î Isi-isi yang hendak disampaikan di dalam peta minda itu tertakluk kepada
subjek yang hendak di notakan.