Anda di halaman 1dari 3

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN HARI PENDAFTARAN DAN PENGAGIHAN BUKU TEKS TAHUN 1


2019

1. Nama Program : Laporan Hari Pendaftaran Dan Pengagihan Buku Teks


Tahun 1 2019

2. Tarikh : 30 Disember 2018

3. Hari / Masa : Ahad / 8.00 – 12.30 tengah hari

4. Tempat : Kelas Tahun 1 2019

5. Objektif : 5.1 Melancarkan proses Pengajaran dan Pembelajaran


(PdP) pada 1 Januari 2019
5.2 Mengeratkan hubungan antara guru dan ibu bapa\
5.3 Memaklumkan kepada ibu bapa hal-hal yang
Berkaitan dengan persekolahan anak-anak yang
perlu diketahuinya

6. Sasaran : Semua murid Tahun 1 2019

7. Butiran aktiviti : 7.1 Pendaftaran murid mengikut kelas


7.2 Penyerahan dokumen maklumat murid
7.3 Pembayaran keperluan
7.4 Penyerahan buku teks

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : 8.1.1 Para ibu bapa memberi kerjasama yang
baik dalam memastikan kelancaran hari
pendaftaran dengan hadir tepat pada
masanya.
8.1.2 Murid tahun 1 2019 mendapat pendedahan
awal tentang suasana persekolahan.

8.2 Kelemahan Program : 8.2.1 Kelas yang digunakan tidak dapat


menampung bilangan ibu bapa yang hadir.
8.2.2 Kehadiran ibu bapa dan murid yang tidak
mencapai 100%.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 8.3.1 Sesi pendaftaran diadakan di tempat


yang lebih kondusif.
8.3.2 Sebaran maklumat dibuat secara
lebih telus.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

9. Dokumentasi Bergambar :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

Disediakan : Disahkan oleh :

……………………… ……………………
(Suriani Binti A. Aziz)
Setiausaha
Pendaaftaran Tahun 1 2019

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai