Anda di halaman 1dari 2

Borang Pencalonan

Lampiran C

Objektif: Program Pemulihan ialah untuk menolong murid-murid yang mundur belajar terutama dalam kemahiran-
kemahiran asas Bahasa dan Matematik.

Pencalonan Anda:

Untuk program pemulihan, sila calonkan murid-murid yang anda fikir:

a: Perlu kepada pemulihan


b: Boleh mendapat manfaat dari kelas khas jika setiap hari diberi
latihan/kerja kemahiran-kemahiran asas Bahasa dan Matematik.

Sila isikan boring ini mengenai tiap-tiap murid yang anda calonkan untuk program pemulihan.

Nama murid:___________________________________________________________
Jantina: __________________ Kelas : ___________________ Umur: ______________
Alamat Rumah:__________________________________________________________
Nama Guru Kelas : _______________________________________________________
Tandatangan : __________________________________________________________

SILA BULATKAN YA ATAU TIDAK

A. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MEMBACA

Komen
a. Murid boleh kenal dan
nama huruf abjad Ya - Tidak

b. Murid boleh sebut perkataan


sehari-hari seperti baju, emak
adik, ayam, kedai dan lain-lain Ya - Tidak

c. Murid boleh baca ayat-ayat


mudah serta menunjukkan fahaman dengan membuat apa
yang terkandung dalam ayat seperti:

Saya baca buku.


Dia buka pintu. Ya - Tidak

d. Murid boleh baca dan faham


cerita-cerita sesuai
dengan tahun 1,2 & 3 Ya - Tidak
B. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MENGIRA

a. Murid boleh bilang 1 - 10 YA - TIDAK

b. Murid boleh bilang 11 - 99 YA - TIDAK

c. Murid boleh kenal 1 - 10 YA - TIDAK

d. Murid boleh kenal 11 - 99 YA - TIDAK

e. Murid boleh padankan objek

dalam lingkungan 1 - 10 YA - TIDAK

f. Murid boleh padankan objek

dalam lingkungan 11 - 99 YA - TIDAK

g. Murid boleh buat operasi

tambah asas 1d dengan 1d YA - TIDAK

h. Murid boleh buat operasi

tambah mengumpul semula YA - TIDAK

i. Murid boleh buat operasi

tolak mengumpul semula YA - TIDAK

j. Murid boleh buat operasi

darab yang mudah YA - TIDAK

k. Murid boleh buat operasi

bahagi yang mudah YA - TIDAK

C. TINGKAH LAKU DALAM KELAS

a. Menumpukan perhatian YA - TIDAK

b. Ikut Arahan YA - TIDAK

c. Menggerakbalas YA - TIDAK

d. Selalu bising YA - TIDAK

e. Selalu mengacau ketenteraman kelas YA - TIDAK

f. Selalu tidak hadir YA - TIDAK

g. Berkawan YA - TIDAK

Tarikh : _______________________