Anda di halaman 1dari 8

SULIT 015/2

015/2 Nama: .............................................................................


Kertas 2
“LTS 3
2005
40 minit
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

MATEMATIK

Kertas 2

Empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.


Kod Pemeriksa
2. Jawab semua soalan. Markah Markah
Soalan
Penuh Diperolehi
3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas 1 1
dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 2 1
3 1
4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 4 1
membantu anda untuk mendapatkan markah. 5 1
6 2
5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, 7 2
padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian 8 2
tuliskan jawapan yang baru.
9 2
10 2
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan
11 2
mengikut skala kecuali dinyatakan.
12 2
7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan 13 2
ditunjukkan dalam kurungan. 14 2
15 2
8. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir 16 3
peperiksaan. 17 3
18 3
19 3
20 3
Jumlah

__________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

[Lihat sebelah

015/2 SULIT
1 Bundarkan 28 634 kepada ribu yang terdekat. ( 1 markah )

2 Nyatakan nilai tempat bagi angka 3 dalam nombor 431 264.


( 1 markah )

3 37 926 − 845 = ( 1 markah )

12
4 Tukarkan kepada bentuk termudah. ( 1 markah )
18

1
( 1 markah )
5 348 × 30 =

1 1
6 1 − − = ( 2 markah )
5 5

7 0·54 ÷ 6 = ( 2 markah )

8 36 + 204 ÷ 6 = ( 2 markah )

2
4
9 daripada 280 = ( 2 markah )
7

25 cm

9·5 cm

10 Rajah di atas menunjukkan benang X dan Y.


Berapakah beza panjang benang tersebut? ( 2 markah )

10

11
Rajah di sebelah terdiri daripada
beberapa petak segitiga yang
sama besar.
Berapakah peratus kawasan yang
berlorek daripada seluruh rajah?

( 2 markah )

11

3
12 Berat Diana 38 kg. Berat kakaknya adalah 7·5 kg lebih daripada Diana.
Hitungkan jumlah berat mereka. ( 2 markah )

12

13 Rajah di atas terdiri daripada beberapa segiempaat sama yang sama


besar. Luas sebuah petak segiempat sama itu ialah 9 cm persegi.
Berapakah perimeter seluruh rajah itu ? ( 2 markah )

13

14

Rajah di sebelah menunjukkan harga


sekampit gula. Berapakah harga bagi 15 kg
gula yang sama?
( 2 markah )

5 kg
14 RM 9.00

4
15 Hitungkan 0·92 ℓ + 330 mℓ . Beri jawapan, dalam ℓ . ( 2 markah )

15

16 Rajah di atas menunjukkan waktu mula dan waktu tamat Ali bekerja
setiap hari. Hitungkan jumlah tempoh masa dia bekerja dalam masa
3 hari.
16 ( 3 markah )

P 8 cm Q

10 cm
10 cm
6 cm
9 cm

S R

17 Rajah di atas menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS.


Hitungkan perimeter kawasan berlorek.
( 3 markah )

17

3
5
18 Rajah di sebelah menunjukkan berat 4
botol minuman.
Berapakah berat, dalam g, sebotol
minuman tersebut?
( 3 markah )

18

19 Berdasarkan senarai harga dalam jadual di bawah, berapakah jumlah


harga 7 biji buah limau dan sebiji buah durian ?
( 3 markah )

BUAH HARGA SEBIJI

19 Limau 65 sen

Durian RM 8.80
3

20 Purata pendapatan Azmin dan Atan sebulan ialah RM1700. Jika


pendapatan atan sebulan ialah RM1275, berapakah pendapatan Azmin
sebulan ?
( 3 markah )

20

3
KERTAS SOALAN TAMAT

6
7