Anda di halaman 1dari 6

Kita mesti menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran.

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan dengan


jiran. Tulis ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran.

menolong jiran berkongsi makanan

melawat jiran bertegur sapa


Kita mesti menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran.
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan dengan
jiran. Tulis ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran.

menolong jiran berkongsi makanan

melawat jiran bertegur sapa


Kita mesti menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran.
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan dengan
jiran. Tulis ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran.

menolong jiran berkongsi makanan

melawat jiran bertegur sapa


Kita mesti menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran.
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan dengan
jiran. Tulis ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran.

menolong jiran berkongsi makanan

melawat jiran bertegur sapa


Kita mesti menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran.
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan dengan
jiran. Tulis ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran.

menolong jiran berkongsi makanan

melawat jiran bertegur sapa


Kita mesti menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran.
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan dengan
jiran. Tulis ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran.

menolong jiran berkongsi makanan

melawat jiran bertegur sapa