Anda di halaman 1dari 3

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK BUKIT MEWAH Kod Sekolah: NEA 4090

1. Nama Guru MEGALA A/P SILVA RAJU


Guru Sebagai pendorong Di Dalam
2. Judul Bilik Darjah 3. Bidang: Kaunseling
Abdullah Hassan Ainon Mohd - 310
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini adalah bacaan wajib bagi guru-guru yang mengajar murid-murid yang malas belajar.

Setiap guru mengetahui mereka perlu mendorong murid-murid mereka supaya rajin belajar dan
menjadi individu-individu yang baik peribadinya apabila dewasa nanti. Mereka juga sudah
berusaha bagi menjalankan tugas itu dengan niat yang baik dan penuh semangat. Tetapi apabila
sekolah perlu mengadakan program motivasi oleh pakar luar, menandakan guru-guru di sekolah
itu tidak menjalankan tugas mendorong murid-murid mereka dengan cara yang berkesan.

Pakar-pakar motivasi dari luar datang sekali bagi menyampaikan sesinya, kemudian mereka tidak
datang lagi, oleh yang demikian mereka tidak mungkin dapat mendorong murid dengan berkesan
disebabkan proses mendorong murid tidak dapat dilakukan sekali, sebaliknya ia adalah proses
yang perlu dilakukan sepanjang masa bagi setiap murid.

Program motivasi bukan hanya tidak berkesan malah ia adalah mahal, terutamanya bagi ibu bapa
yang kurang berada, khususnya ibu bapa di kawasan luar bandar. Program-program motivasi
bagi murid-murid sekolah adalah fenomena baru di negara ini di mana ia bermula sejak lewat
tahun 70-an dan menjadi popular pada tahun 90-an. Selepas itu, seperti cendawan tumbuh pada
musim hujan, negara menyaksikan begitu ramai individu-individu yang digelar pakar-pakar
motivasi dan syarikat-syarikat swasta yang mengendalikan program-program motivasi.

Perkataan motivasi disukai oleh guru-guru dan ibu bapa tetapi ia sering kali ditakuti oleh murid-
murid sekolah. Mereka mengalami perasaan takut apabila guru memberitahu pihak sekolah
mengadakan program motivasi bagi murid-murid. Mereka juga takut apabila ibu bapa mereka
memberitahu mereka dihantar mengikuti kem motivasi.
Murid-murid sekolah mengaitkan sesi motivasi dengan pelbagai pengalaman negatif dan
menyakitkan jiwa. Mereka mengaitkannya dengan pengalaman dikritik, di marah, dinasi-hati,
dipaksa dan seumpamanya oleh motivator-motivator yang mengendalikan program itu.

Tanggapan negatif murid-murid sekolah pada perkataan motivasi itu bukanlah tanpa asasnya.
Tidak dapat dinafikan majoriti sesi motivasi yang dijalankan bagi murid-murid sekolah
menggunakan teknik-teknik yang salah sehingga menimbulkan kesan psikologi yang negatif
kepada murid-murid itu.

Majoriti mereka yang digelar pakar motivasi itu tidak mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan sains motivasi bagi melayakkan mereka menggunakan gelaran itu, oleh
sebab yang demikian mereka tidak berupaya menggunakan sebarang teori motivasi dalam aktiviti
mereka. Inilah punca utama mengapa aktiviti memotivasikan murid-murid sekolah dipenuhi
dengan isi kandungan yang menimbulkan kesan-kesan negatif pada jiwa murid-murid yang
mengikutinya.

Masyarakat sendiri tidak mengetahui sains motivasi adalah sains yang sudah lama diterokai oleh
pakar-pakar psikologi, iaitu semenjak tahun 40-an lagi. Daripada sudut yang lain, pakar-pakar
psikologi negara ini, yang berada di universiti-universiti tempatan, tidak muncul ke depan dan
menerangkan kepada masyarakat apa yang dikatakan teori-teori dan teknik-teknik motivasi.
Akhirnya kekosongan ini diisi oleh individu-individu yang pandai bercakap tetapi tidak mempunyai
pengetahuan dalam bidang sains motivasi itu sendiri.

Buku ini ditulis bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pakar-pakar psikologi tempatan
supaya kandungan ini dapat dijadikan panduan kepada tiga kumpulan utama:

1. Guru-guru sekolah supaya mereka menjadi lebih berkesan dalam menjalankan tugas
mendorong dan mengajar.

2. Individu-individu yang bergiat dalam sektor motivasi supaya program mereka menjadi lebih
berkesan.

3. Ibu bapa supaya mereka lebih memahami faktor-faktor yang diperlukan oleh anak-anak menjadi
manusia yang berjaya.
8.
Nilai Pengetahuan / Pengajaran

1.      Menerangkan bagaimana murid dapat membina konsep diri yang positif.

2.     2.  Melatih murid menggunakan gaya bahasa yang positif.

3.     3. Faktor persekitaran bukan penghalang murid untuk Berjaya.

4.     4.  Melatih murid bersikap optimis.

5.     5. Melatih murid tangguhkan kepuasan iaitu jangan bersikap puas pada kejayaan.

6.     6. Melatih murid berani melakukan kesilapan. IQ tinggi bukan penentu kejayaan

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


Se 1. Membangkit semangatmurid yang malas supaya rajin belajar.

2.     2. Memberi dorongan kepada murid yang malas untuk belajar.

3.     3. Menerangkan teori-teori dan strategi motivasi yang mudah untuk diamalkan didalam bilik
darjah.

4.      4. Menerangkan prinsip-prinsip meningkatkan daya kreativiti dan melatih bagaimana murid
dapat mengingat dengan mudah.

5.     5. Memahami ilmu padagogi dan gunakan strategi motivasi mendorong murid.

6.     6. Merangsang murid membina konsep diri yang positif

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( MEGALA A/P SILVA RAJU ) ( )