Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia


Tahun : 5 Jujur
Bil murid : 27 orang
Tema : Kebudayaan Malaysia
Tajuk : Warisan Disemai Budaya Dikekal
Tarikh : 11.08.09
Masa : 60 minit (7.00 pagi-8.00pagi)

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
i. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu rangkap pantun yang mudah,
menarik dan bermakna berpandukan penerangan guru.
ii. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu rangkap pantun yang mudah,
menarik dan bermakna secara berkumpulan.
Fokus Utama :
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang
mudah, menarik, dan bermakna.
( Aras 3 (i), Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan
kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. )
Fokus Sampingan :
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
(Aras 3 (i), Membaca teks pelbagai laras degan sebutan, dan intonasi
yang betul serta gaya yang sesuai. )

Kemahiran berbahasa : Mendengar dan bertutur, membaca, menulis.


Sistem bahasa : Sebutan dan intonasi : Pantun
Ilmu :.Kajian Tempatan
Nilai : Berdikari, Kerajinan

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):


Kemahiran berfikir :.Mereka cipta, menyusun atur.
Kemahiran belajar : Mengumpul, memproses, mencatat.
Kecerdasan pelbagai : Verbal-linguistik, Naturalis.
Strategi dan pendekatan : Kontekstual
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah menonton pertandingan pantun.
BSPP : Lembaran kerja, teks, LCD, Laptop, Kertas A4.
Langkah/Mas Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan
a

Set induksi Pengesanan maklumat 1. Murid diminta untuk bersedia mendengar KB: menghubungkait,
daripada bahan yang dan menonton video yang akan ditayangkan inferens.
(5 minit) dipaparkan: oleh guru. BCB: menumpukan
• Persediaan 2. Guru menayangkan video pendek perhatian.
7.00pagi mendengar dan pertandingan pantun. BSPP: LCD, Laptop.
-7.05pagi bertutur mengenai 3. Guru bersoal jawab dengan murid?
data yang diperolehi. a. Berapa rangkap pantun yang kamu
sudah dengar?

Langkah 1 Za'ba dalam bukunya Aktiviti i KB: menghubungkait,


Ilmu Mengarang Melayu 1. Guru menayangkan beberapa rangkap inferens.
(10 minit) menjelaskan, "Perkataan pantun yang tidak disusun dengan betul. BCB: mendengar
pantun itu pada mulanya 2. Murid diminta untuk membetulkan rangkap aktif, memproses
7.05pagi – dipakai orang dengan pantun tersebut. maklumat dan
7.15pagi makna seperti atau 3. Kemudian, guru menerangkan serba sedikit menjana idea.
umpama." Ada pendapat tentang pantun. KP: interpersonal,
mengatakan perkataan 4. Guru memperdengarkan beberapa rangkap intrapersonal, verbal-
pantun adalah daripada pantun dengan intonasi dan rima yang betul. linguistik.
bahasa Minangkabau 5. Guru bersoal jawab dengan murid sebagai Nilai: Patriotisme
iaitu panuntun yang pengukuhan. BSPP : LCD, Laptop
bermaksud
pembimbing/penasihat
yang berasaskan sastera
lisan dalam pengucapan
pepatah dan petitih yang
popular dalam
masyarakat tersebut.
Langkah 2 Murid mereka cipta Aktiviti i KB: menghubungkait,
pantun secara individu. 1. Murid diminta untuk menghasilkan secara inferens.
(15 minit) Mendedahkan individu berpandukan beberapa tema seperti KP: interpersonal,
kemampuan dan kreativiti budi bahasa. intrapersonal, verbal-
7.15 pagi – murid untuk 2. Guru membimbing murid. linguistik.
7.30 pagi menghasilkan pantun. 3. Murid diminta untuk membentangkan pantun
di hadapan.
4. Guru membetulkan sekiranya salah.

Langkah 3 Mendedahkan murid Aktiviti i KB: menghubungkait,


untuk bekerjasama dalam 1. Secara berkumpulan, murid diminta untuk inferens.
(15 minit) kumpulan bagi menghasilkan pantun. BCB: menulis dengan
menghasilkan pantun 2. Dengan berpandukan beberapa tema, murid- cepat dan menjana
7.30 pagi – yang berkualiti. murid menghasilkan pantun. idea.
7.45 pagi 3. Guru memberi bimbingan. KP: interpersonal,
4. Setiap kumpulan perlu menghasilkan intrapersonal, verbal-
sekurang-kurangnya satu atau dua rangkap linguistik.
pantun. BSPP : Kertas A4
Strategi: koperatif
learning.

Langkah 4 Pembentangan dan guru 1. Setiap kumpulan diminta untuk KB: memproses.
membantu muri-murid membentangkan hasil kerja di hadapan. KP: interpersonal,
(10 minit) mengenalpasti kesalahan 2. Guru bersama-sama murid membincangkan intrapersonal, verbal-
7.45 pagi – yang dilakukan sekiranya aktiviti yang telah dilakukan. linguistik.
7.55 pagi ada. 3. Murid diminta untuk menulis pantun yang
telah dicipta oleh kumpulan lain.
Penutup Rumusan isi pelajaran 1. Murid dibimbing merumuskan kemahiran
kognitif: yang dipelajari hari ini.
(5 minit) 2. Guru menerangkan uniknya Bahasa
Peraturan Sosiobudaya : Malaysia kerana mempunyai pelbagai laras
7.55 pagi – • Laras bahasa bahasa dan mempunyai kesantunan
8.00 pagi • Kesantunan berbahasa.
berbahasa