Anda di halaman 1dari 8

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA PERANCIS

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum
ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan
dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir
tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 5 lajur yang dibina berdasarkan konstruk kemahiran.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi setiap kemahiran yang telah diuji sehingga pertengahan tahun akan dilakukan pada pertengahan tahun,
manakala pelaporan bagi semua kemahiran yang telah diuji dan tahap penguasaan bagi keseluruhan kemahiran pula
dilakukan pada akhir tahun.
ATAU
5 Pelaporan bagi kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

6 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk kemahiran tersebut seperti di halaman Data
Peryataan Tahap Penguasaan.
Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk kemahiran tersebut seperti di halaman Data
Peryataan Tahap Penguasaan.
7 Guru boleh menggunakan apa juga bentuk instrument bagi mengukur tahap penguasaan murid. Sekiranya guru
menggunakan projek sebagai instrument, proses atau perkembangan sepanjang melaksanakan projek itu juga boleh diambil
kira sebagai salah satu pengukur.
SEKOLAH : SEKOLAH SERI PUTERI

ALAMAT : CYBERJAYA

: SELANGOR

TARIKH PELAPORAN : 00/00/2018


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. ZARIAH ALI Pentaksiran Pertengahan Tahun
BAHASA PERANCIS TINGKATAN: 2 CEMERLANG ● Pentaksiran Akhir tahun

NO. MY KID / NO. TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG TAHAP


BIL. NAMA MURID KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN MENDENGAR MEMBACA LISAN INTERAKSI MENULIS KESELURUHAN

1 AHMAD ADLI BIN ALI 040307-16-2521 L 5 4 5 4 5


2 AHMAD ISWAZIR BIN KAMARUDDIN ALI 040206-16-2355 L 5 5 3 4 5
3 ARINA ARISSA BINTI MUSA 041209-02-2384 P 6 4 5 4 5
4 AZALI BIN MOHD GHAZI 040709-07-2361 L 6 4 5 4 5
5 AZWAN BIN MUSAHAR 041207-16-2357 L 6 3 5 4 5
6 CHAN KOK MENG 041209-16-6359 L 6 6 6 4 5
7 CHONG WEY LOON 041208-01-8957 L 6 4 4 4 5
8 DANIAL IRISH BIN DANIAL RUDIN 041203-01-8933 L 5 5 3 4 5
9 FARIDAH BINTI RAMLAN 041208-16-2564 P 6 4 5 4 5
10 HAFIZ BIN BAHAROM 041209-16-9898 P 6 4 5 4 5
11 HALIM BIN HARUN 041216-16-7867 L 6 3 5 4 5
12 HARLENI BINTI ARIF 041219-16-9638 P 6 6 6 4 5
13 HARLINA BINTI SARIP 041229-16-2398 P 6 4 4 4 5
14 HAYATI BINTI MUSA 041203-16-8754 P 5 5 3 4 5
15 IRWAN HASHIM BIN MOHD SUHAILY 041206-16-2335 L 6 4 5 4 5
16 ISMAIL ALIFF BIN AZIZ 041209-16-6267 L 6 4 5 4 5
17 JAMIL BIN JAMALUDIN 041211-16-6993 L 6 3 5 4 5
18 KAMARIAH BINTI YASSIN 041236-16-1248 P 6 6 6 4 5
19 KARIM DANISH BIN ABU BAKAR 041223-16-1353 L 6 4 4 4 5
20 KHARIL YUSRI BIN TAHUR 041225-16-9897 L 5 5 3 4 5
21 LAILATUL QARI BINTI KARIM 041216-16-3696 P 6 4 5 4 5
22 LIZA BINTI OTHMAN 041227-16-3424 P 6 4 5 4 5
23 MOHD ESWARAN BIN EZWAN 041228-16-6363 L 6 3 5 4 5
24 MOHD SHAZA BIN ABD. JALIL 041213-16-9763 L 6 6 6 4 5
25 MUHD. NIZAM BIN KARIM JUNIOR 041223-08-4543 L 6 4 4 4 5
26 NADIA BINTI HASHIM 041213-16-2346 P 5 5 3 4 5
27 NAGENDRAN A/L MAGENDREN 041224-16-2457 L 6 4 5 4 5
28 NAWI BIN RAZMAN 041213-03-2349 L 6 4 5 4 5
29 NINA QISTINA BINTI BAHAR 041223-03-2398 P 6 3 5 4 5
30 NUR QURSIAH BINTI HARIS 041213-12-5024 P 6 6 6 4 5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
NO. MY KID / NO. TAHAP
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN MENDENGAR MEMBACA LISAN INTERAKSI MENULIS KESELURUHAN

PN. SALMIAH BT KAMARUDIN


GURU BESAR
SEKOLAH SERI PUTERI
SEKOLAH SERI PUTERI
CYBERJAYA LOGO
SELANGOR SEKOLAH
00/00/2018 NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA PERANCIS ###


###
Nama Murid AHMAD ADLI BIN ALI ###
No. MY KID 040307-16-2521 ###
Jantina L ###
Tingkatan 2 CEMERLANG ###
Nama Guru PN. ZARIAH ALI ###
Tarikh Pelaporan 00/00/2018 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan 5 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
###

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan idea
Berikut adalah pernyataan bagi
dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai
Tahap Penguasaan keseluruhan
kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

Memahami perkataan, frasa dan arahan asas pada tahap sangat baik dan berkesan berkaitan diri sendiri dan ahli
MENDENGAR 5
keluarga secara meluas dengan mengamal pembelajaran kendiri.
###

Memahami dan mengenal pasti kata nama, perkataan dan juga ayat mudah pada tahap yang baik. Menggunakan
MEMBACA 4
bahasa dengan mudah dan berkesan. Mengamalkan pembelajaran kendiri.
###

BAHASA Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk menceritakan tentang tempat tinggal dan orang di sekeliling dengan
LISAN 5
PERANCIS mudah dan berkesan pada tahap sangat baik. Berdikari dalam pembelajaran.
###

Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk berkomuniksi dan bersoal jawab tentang perkara yang menjadi
INTERAKSI 4
kebiasaan dengan mudah dan berkesan pada tahap baik. Mengamalkan pembelajaran kendiri.
###

MENULIS 0 #N/A
###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
PN. ZARIAH ALI PN. SALMIAH BT KAMARUDIN ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SEKOLAH SERI PUTERI SEKOLAH SERI PUTERI ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
KEMAHIRAN MENDENGAR
PENGUASAAN

1 Memahami perkataan, frasa serta arahan asas pada tahap sangat terhad dan sangat memerlukan bimbingan dan sokongan guru.

Memahami perkataan, frasa dan arahan asas pada tahap terhad berkaitan diri sendiri dan ahli keluarga. Kurang memerlukan
2
bimbingan guru.
Memahami perkataan, frasa dan arahan asas pada tahap memuaskan berkaitan diri sendiri dan ahli keluarga tentang perkara
3
khusus tanpa bimbingan guru.
Memahami perkataan , frasa dan arahan asas pada tahap yang baik berkaitan diri sendiri dan ahli keluarga secara umum dengan
4
mengamalkan pembelajaran kendiri.
Memahami perkataan, frasa dan arahan asas pada tahap sangat baik dan berkesan berkaitan diri sendiri dan ahli keluarga
5
secara meluas dengan mengamal pembelajaran kendiri.
Memahami perkataan, frasa dan arahan asas pada tahap cemerlang dan berkesan berkaitan diri sendiri dan ahli keluarga secara
6
meluas dan mengamalkan pembelajaran autonomi serta menjadi model murid.

TAHAP
KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN
Memahami dan mengenal pasti kata nama, perkataan dan juga ayat mudah pada tahap sangat terhad. Sangat memerlukan
1
bimbingan dan sokongan guru.
Memahami dan mengenal pasti kata nama, perkataan dan juga ayat mudah pada tahap terhad. Kurang memerlukan panduan dan
2
bimbingan guru.
Memahami dan mengenal pasti kata nama, perkataan dan juga ayat mudah pada tahap memuaskan. Menggunakan bahasa
3
tanpa bimbingan.
Memahami dan mengenal pasti kata nama, perkataan dan juga ayat mudah pada tahap yang baik. Menggunakan bahasa dengan
4
mudah dan berkesan. Mengamalkan pembelajaran kendiri.
Memahami dan mengenal pasti kata nama, perkataan dan juga ayat mudah pada tahap sangat baik dan mengamalkan
5
pembelajaran kendiri.
Memahami dan mengenal pasti kata nama, perkataan dan juga ayat mudah pada tahap cemerlang. Mengamalkan pembelajaran
6
autonomi dan menjadi model murid.

TAHAP
KEMAHIRAN LISAN
PENGUASAAN
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk menceritakan tentang tempat tinggal dan orang di sekeliling pada tahap sangat terhad .
1
Memerlukan bimbingan dan sokongan guru.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk menceritakan tentang tempat tinggal dan orang di sekeliling pada tahap terhad. Kurang
2
memerlukan bimbingan guru.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk menceritakan tentang tempat tinggal dan orang di sekeliling pada tahap memuaskan.
3
Berbahasa tanpa bimbingan.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk menceritakan tentang tempat tinggal dan orang di sekeliling dengan mudah dan
4
berkesan pada tahap baik. Mengamalkan pembelajaran kendiri.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk menceritakan tentang tempat tinggal dan orang di sekeliling dengan mudah dan
5
berkesan pada tahap sangat baik. Berdikari dalam pembelajaran.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk menceritakan tentang tempat tinggal dan orang di sekeliling dengan mudah dan
6
berkesan pada tahap cemerlang. Mengamalkan pembelajaran autonomi dan menjadi model murid.

TAHAP
KEMAHIRAN INTERAKSI
PENGUASAAN
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk berkomuniksi dan bersoal jawab tentang perkara yang menjadi kebiasaan pada tahap
1
sangat terhad . Memerlukan bimbingan dan sokongan guru.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk berkomuniksi dan bersoal jawab tentang perkara yang menjadi kebiasaan pada tahap
2
terhad. Kurang memerlukan bimbingan guru.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk berkomuniksi dan bersoal jawab tentang perkara yang menjadi kebiasaan pada tahap
3
memuaskan. Berbahasa tanpa bimbingan.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk berkomuniksi dan bersoal jawab tentang perkara yang menjadi kebiasaan dengan
4
mudah dan berkesan pada tahap baik. Mengamalkan pembelajaran kendiri.
Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk berkomuniksi dan bersoal jawab tentang perkara yang menjadi kebiasaan dengan
5
mudah dan berkesan pada tahap sangat baik. Berdikari dalam pembelajaran.
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Menggunakan frasa dan ayat mudah untuk berkomuniksi dan bersoal jawab tentang perkara yang menjadi kebiasaan dengan
6
mudah dan berkesan pada tahap cemerlang. Mengamalkan pembelajaran autonomi dan menjadi model murid.

TAHAP
KEMAHIRAN MENULIS
PENGUASAAN

1 Menyatakan pendapat secara bertulis tentang diri sendiri pada tahap sangat terhad. Memerlukan bimbingan dan sokongan guru.

Menyatakan pendapat secara bertulis tentang diri sendiri pada tahap terhad. Kurang memerlukan bimbingan dalam kemahiran
2
berbahasa.
Menyatakan pendapat secara bertulis tentang diri sendiri pada tahap memuaskan serta berfikiran kritis, mampu menguasai
3
pembelajaran kendiri tanpa bimbingan.
Menyatakan pendapat secara bertulis tentang diri sendiri pada tahap yang baik. Menggunakan bahasa dengan mudah dan
4
berkesan. Mengamalkan pembelajaran kendiri.
Menyatakan pendapat secara bertulis tentang diri sendiri dengan jelas dan terperinci pada tahap sangat baik. Berfikiran kritis dan
5
kreatif tanpa bimbingan.
Menyatakan pendapat secara bertulis tentang diri sendiri dengan jelas, teratur pada tahap cemerlang dan berfikiran kritis, kreatif
6
dan inovatif. Mengamalkan pembelajaran kendiri dan menjadi model murid.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan memerlukan
1
banyak bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan sedikit
2
bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.
Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
3
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.
Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan
4 pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan
mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan idea
5 dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai
kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya
mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif,
6
berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada
murid yang lain dalam kemahiran bahasa.
BAHASA PERANCIS
Sekolah: SEKOLAH SERI PUTERI Guru Mata Pelajaran: PN. ZARIAH ALI
Tingkatan: 2 CEMERLANG

MENDENGAR MEMBACA
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 6 24 BIL. MURID 0 0 5 15 5 5

30 20
25 24
15
15
20

15 10
10
6 5 5 5
5
5
0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID

LISAN INTERAKSI
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 5 4 16 5 BIL. MURID 0 0 0 0 30 0

20 35
30
16 30
15 25
20
10
15
5 5 10
5 4
5
0 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 30 MURID JUMLAH 30 MURID

MENULIS TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 30 0

5 35
30
30
25
20
15
10
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 30 MURID

20
0

0 TP TP
0