Anda di halaman 1dari 2

Assalamu’alaikum wr. wb.

– ‫ وبه نستعين على امورالدنياوالدين‬-‫الحمد هلل رب العالمين‬


‫ والحول‬-‫ وعلى اله وصحبه اجمعين‬-‫والصالةوالسالم على سيدناومولنامحمد‬
‫ امابعد‬-‫والقوةاالباهلل العلى العظيم‬
Yang terhormat para alim, ulama’, sesepuh-pinisepuh. Wabil khusus Abah
Husain Abdillah dan Ibu yang mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan
meridhoi sehingga dapat membimbing kita dalam meniti kehidupan yang fana
ini.

Yang terhormat Shohibu bait bpk …………………………….

Tamu undangan, hadzirin walhadzirat yang kami hormati.

Para Jamaah yang saya mulyakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga
kita dapat melaksanakan Silaturrahmi rutin di kediaman Bpk
………………………….. ini dengan tiada suatu halangan apapun. Semoga
perkumpulan kita malam hari ini membawa manfaat di dunia dan di akhirat.

Keduanya shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan


kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana Beliau adalah Nabi yang membawa
syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan
syafaatnya, dengan ucapan Amin Allahumma Amin.

Sebagai pemandu acara tidak lain saya akan membacakan susunan acara
pada Silaturrahmi malam hari ini:

Acara yang pertama             : Pembukaan

Acara yang kedua                : Sambutan Tuan Rumah

Acara yang ketiga : Pembacaan Yasin dan Tahlil

Acara yang keempat               : Kultum

Acara yang kelima         : Istirahat

Acara yang keenam               : Ta’lim

Acara yang ketujuh             : Musyawarah

Acara yang terakhir               : Penutup


1. Untuk membuka acara pada malam ini, marilah kita baca bersama-sama
ta’awut, basmalah dan syahadat! ….monggo

Trimakasih.

2. Acara yang kedua yaitu Sambutan tuan rumah, kepada Bapak/Sdr. ….


Atau yang mewakili kami persilahkan.

Terimaksih

3. Acara yang ketiga yaitu Pembacaan Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin
oleh Bapak/Sdr. …. Kepadanya dipersilahkan.

Trimakasih.

4. Untuk acara yang keempat yaitu Kultum yang akan disampaikan oleh
Bapak/Sdr….

Kepada Beliau kami persilahkan.

Kami ucapkan terima kasih pada Bpk/sdr ….. yang sudah berkenan
memberikan Kultumnya pada silaturrahmi malam ini.

5. Acara yang ke lima adalah istirahat. Kepada para jamaah di haturkan


untuk menikmati Kembali hidangan yang ada di hadapan para hadirin
sekalian, kami persilahkan sumonggo!!!

Istrirahat……..

6. Acara selanjutnya yang keenam adalah taklim, yang akan dibacakan


oleh Bpk/Sdr….

Kepadanya di persilahkan.

Terimakasih.

7. Acara yang ketujuh yaitu musyawarah, dalam hal ini akan di pimpin oleh
amir musyawarah yaitu Bpk/sdr…….. kepadanya dipersilahkan.
8. Dipenghujung acara yaitu Penutup, marilah kita tutup acara pada acara
silaturahmi malim ini dengan membaca hamdalah…..
Alhamdulillahhirobbil aalamin.

Kami selaku penata acara mohon maaf apabila ada kata yang salah atau
kurang berkenan dihati Bapak/Ibu, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-
besarnya. Cukup sekian.

Wassalaamualaikum wr wb…

Anda mungkin juga menyukai