Anda di halaman 1dari 1

STRUKTUR ORGANISASI INDUK SMKN IHYA’ ULUMUDIN SINGOJURUH TAHUN AJARAN 2020-2021

KETUA KOMITE KEPALA UPT


SMKN IHYA ULUMUDIN SMKN IHYA ULUMUDIN
SINGOJURUH SINGOJURUH

GATOT KURNIANTA, S.Pd, MM


KH. FAUZAN, S.Pd, MM
NIP. 19660210 199103 1 017

BENDAHARA BOS
BENDAHARA
KOORD. LITBANG
KA. SUBBAG. TU
BPOPP/KOMITE
Herman Budiharjo, S.Pd
Dwi Rini Widayanti, M.Pd Siti Syamsiatul Jannah, S.Pd Drs. Hairul
NIP.196703181998031004
NIP. 197010212007012010 NIP.197312242014072003 NIP. 196709012007011017

WAKA HUMAS DAN WAKA KESISWAAN WAKA SARPRAS WAKA KURIKULUM


HUBIN
Prayogi Adinoto, S.Kom, MM Moh. Haris, ST, MT Totok Endrowijono, ST
Hermin Handayani, S.Pd NIP. 197206072006041021
NIP. 197709152010011019 NIP. 197808292006041014
NIP. 196906082007012026

KEPALA PROGRAM KEPALA PROGRAM TATA KEPALA PRGRAM TATA KEPALA PRGRAM
KEPALA PROGRAM KEPALA PROGRAM TEKNIK
AKUNTANSI BOGA BUSANA MULTIMEDIA
TEKNIK KOMJAR KENDARAAN RINGAN
Lilik Isfahana, SE Ummu Nurul Azizah, S.Pd
Imam Mashud, S.Kom Dwi Purwanti, S.Pd Saputra Indra Purnama, S.Pd
Tomi Rahmat Santoso, S.Pd NIP.
NIP.197807272008012031 NIP. NIP. - NIP.
NIP. 198510122011011007

Keterangan : : Garis Instruksi

: Garis Koordinasi
DEWAN GURU

SISWA