Anda di halaman 1dari 18

BAHAGIAN A

(15 markah)
Jawab semua soalan

1. Antara berikut yang manakah definisi invensi?


A Proses atau kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang
baharu serta belum pernah wujud sebelumnya.
B Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik,
menjimatkan, bertenaga, bermakna dan mesra pengguna.
C Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan.
D Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan mengunakan sumber
semulajadi untuk menjadikan alat, tenaga atau sistem.

2. Padanan yang manakah tepat tentang garisan interaksi dan maksudnya.

Simbol Maksud
I Berguna
II Berguna tetapi tidak mencukupi
III Berguna tetapi berlebihan
IV Berguna dan cukup

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3. Pilih padanan yang betul bagi cadangan prinsip inventif dan penerangan konsep bagi kaedah
pemisahan masa di bawah.

1
Cadangan prinsip Penerangan konsep
inventif
A Tindakan Menjalankan sesuatu kerja secara berterusan.
keterlaluan
B Pembuangan Membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya.
dan pemulihan
C Tindakan berkala Jika tindakan tidak berhasil, tindakan yang sama
dilakukan tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar
dapat memudahkan penyelesaian.
D Saiz Memecahkan satu objek kepada bahagian kecik yang
boleh bergerak.

4. Apakah aspek yang perlu diberi perhatian semasa menganalisis lakaran model 3D?
I Reka bentuk produk sama ada menarik atau pun tidak.
II Reka bentuk produk berbahaya atau tidak kepada pengguna.
III Reka bentuk sama ada menepati kehendak projek brief atau tidak.
IV Tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk atau tidak.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

5. Susun mengikut urutan langkah-langkah penghasilan acuan menggunakan plaster of paris.


I Masukkan ke dalam bekas.
II Sapu lapisan minyak pada model awal 3D.
III Sediakan plaster of paris dan campurkan dengan air sehingga menjadi pes.
IV Celupkan sebahagian model awal 3D ke dalam pes plaster of paris dan biarkan ia kering.
A II, III, I dan IV

2
B III, I, II dan IV
C I, III, I dan IV
D I,II, III dan IV

6. Kaedah moden yang manakah dapat menghasilkan model 3D?


A Acuan
B Tuangan
C Pencetaak 3D
D Electrostatic dan electroplating

7. Rajah di bawah menunjukkan proses electroplating pada sebatang sudu logam.

Apakah X?
A Keluli lembut
B Logam kuprum
C Larutan ammonia
D Larutan kuprum sulfat

8. Pernyataan yang manakah benar tentang sistem mekanikal?


I Mengurangkan tenaga manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
II Beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas.
III Sistem mekanikal yang paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya satu jenis
komponen mekanikal.
IV Gabungan komponen mekanikal membolehkan sesuatu produk berfungsi, bergerak atau
berputar.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3
9. Rajah di bawah menunjukkan komponen mekanikal.

Apakah fungsi komponen itu?


A Mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan
B Mengetatkan cengkaman mata gerudi
C Menghubungkan takal pemacu
D Memindahkan beban

10 Alatan yang manakah menggunakan sistem tuas kelas ketiga?


.
A

11 Rajah di bawah menunjukkan proses pembinaan gajet.


.

Apakah proses itu?


A Membuat lakaran ceraian sistem dan komponen
B Menyediakan komponen pembinaan
C Membuat pemasangan komponen
4
D Membuat pengujian pada produk

12. Antara berikut, yang manakah definisi bagi elemen sistem elektrik?
A Sumber sama ada boleh digunakan semula atau akan habis.
B Perantaraan yang berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik.
C Pengawalan arus elektrik dengan selamat melalui pemutusan atau penyambungan
litar.
D Keperluan asas untuk membina sebuah litar elektrik yang terdiri daripada sumber,
medium, beban dan kawalan.

13.Antara berikut, yang manakah padanan elemen sistem elektrik yang betul?
A Medium – wayar
B Sumber – mentol
C Kawalan - bateri
D Beban - suis

14. Antara berikut, yang manakah ciri litar terbuka?


A Mempunyai satu kitaran lengkap dalam satu litar elektrik
B Tidak mempunyai satu kitaran lengkap dalam satu litar elektrik
C Menghasilkan percikan bunga api yang dapat menyebabkan kebakaran
D Berlaku apabila wayar positif yang bocor bersentuhan dengan wayar negatif yang
bocor tanpa melalui beban.
15. Rajah di bawah menunjukkan litar siri bagi suatu gajet elektrik.

Antara berikut, manakah keputusan yang akan diperoleh apabila sambungan litar ditukar kepada
litar selari?
I Mentol menjadi malap
II Mentol menyala lebih terang
III Beban rintangan menjadi lebih tinggi
IV Beban rintangan menjadi lebih rendah
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

5
BAHAGIAN B
(55 MARKAH)
Jawab semua soalan

1. Berikut merupakan dua jenis masalah.

A Inventif

B Bukan Inventif

Padankan kaedah jenis masalah dengan definisi yang betul dengan menulis A atau B pada petak
yang disediakan.

Masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha


penambahbaikan dilakukan.

Masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan


dilakukan.
[2 markah]

2. Susun mengikut urutan yang betul proses penyelesaian masalah bukan inventif dengan menulis 2,
4 dan 5. Langkah 1 dan 3 telah diberi.

6
Menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak

Mengenal pasti masalah 1

Melaksanakan pilihan

Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah

Membuat pilihan 3
[3 markah]

3. Rajah di bawah menunjukkan sistem fungsi bagi satu produk. Lengkapkan jawapan dengan
menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.

Kaki meja Muka meja Lantai

A B C

memegang memegang memegang


Buku
________ ________ _________

memegang memegang

Skru

[3 markah]

4. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul mengenai fungsi produk.

Analisis fungsi membantu mengenal pasti sistem yang ada pada


sesuatu produk.

Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen


dinyatakan.

Analisis fungsi terdiri daripada dua komponen yang membentuk


7
produk lengkap.
[2 markah]

5. Berikut merupakan kaedah pemisahan.

P Pemisahan masa

Q Pemisahan ruang

Berdasarkan situasi di bawah, padankan kaedah pemisahan yang betul dengan menulis P atau Q
pada petak yang disediakan.

Payung perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan

Meja makan yang boleh dibuka apabila ingin digunakan dan boleh dilipat untuk
memudahkan penyimpanan.

Meja perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang
rendah.

[3 markah]

6. Maklumat berikut berkaitan teknologi pembuatan produk.

A Kaedah konvensional

B Kaedah moden

Padankan maklumat tersebut dengan contoh peralatan yang betul dengan menulis A atau B pada
petak yang disediakan.

8
[3 markah]

7. Maklumat berikut adalah berkaitan teknologi pembuatan produk.

A ● Dihasilkan untuk menilai kefungsian bahagian pada produk


● Berfungsi sepenuhnya atau sebahagian
● Tidak boleh bergerak
B
● Dinilai berdasarkan rupa, bentuk, saiz dan warna.

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis A atau B dalam ruang jawapan.

Model statik Model berfungsi

[2 markah]

8. Maklumat berikut adalah tentang kaedah membuat acuan model 3 D

A Tuangan (Casting)

B Pembentukan (Forming)

C Pemesinan (Machining)

Padankan kaedah itu dengan menulis A, B dan C dalam ruang yang disediakan.

Proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk


yang dikehendaki.

Proses membentuk sesuatu produk atau sebahagian melalui proses peleburan


dan menuangnya di dalam acuan yang disediakan.

9
Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk lain yang boleh
digunakan untuk membina satu produk.

[3 markah]

9. Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul tentang proses tuangan panas dan (X) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.

Satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan.

Contoh bahan tuangan ialah plaster of paris dan resin epoxy.

Contoh bahan tuangan ialah plastik, timah, tembaga dan besi keluli.
[3 markah]

10. Susun mengikut urutan yang betul langkah-langkah menggunakan pen 3D bagi menghasilkan
model 3D dengan menulis 2, 3, 4 dan 5. Langkah 1 diberi.

Sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa. 1

Panaskan elemen pemanas.

Uji bahan pemcetak dengan menekan butang penyalur bahan pencetak.

Masukkan bahan pencetak pada pen.

Pilih bahan pencetak.


[4 markah]

11 Rajah berikut menunjukkan satu teori berkaitan tuil dan tuas.


.

Tandakan ( √ ) pada alatan yang menggunakan tuil atau tuas berdasarkan teori tersebut dan (X)
bagi yang salah pada ruang yang disediakan.
10
Stapler

Playar gabung

Kereta tolak
[3 markah]
12 Maklumat berikut merupakan komponen mekanikal.
.
A Gelongsor

B Rantai

C Aci engkol

Padankan jenis komponen dengan fungsi yang tepat dengan menulis A, B dan C pada ruang yang
disediakan.

Menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar.

Mengurangkan geseran bagi menggerakkan komponen.

Pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear.

[3 markah]

13 Tandakan (/) bagi padanan yang betul berkaitan nama komponen dan komponen mekanikal (X)
. bagi yang salah pada petak yang disediakan.
Nama komponen Komponen

Pautan

Aci engkol

Tali sawat
[ 3 markah]

14. Maklumat berikut berkaitan jenis-jenis gear.

11
A Gear dalam

B Gear rak dan pinan

C Gear heliks

Padankan jenis gear di atas dengan rajah yang betul serta tuliskan A, B dan C pada petak yang
disediakan.

[3 markah]

15 Berikut ialah komponen mekanikal pada sebuah basikal.


.

A Galas bebola

B Rantai dan gear

Nyatakan komponen mekanikal bagi bahagian basikal yang dinyatakan dengan menulis A atau B
pada petak yang disediakan.

Bahagian basikal Komponen mekanikal


Pedal
Roda

[2 markah]

16 A dan B ialah sumber tenaga elektrik.


.
A Sumber tenaga yang boleh diperbaharui
B Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui

12
Padankan sumber tenaga itu dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan.

[3 markah]
17. Nyatakan 2 jenis arus elektrik.
i.___________________________________________________________
ii.___________________________________________________________
[2 markah]

18. Tandakan ( √ ) pada dua aspek dan huraian yang betul mengenai reka bentuk litar peralatan
elektrik.

Aspek Huraian Ruang


jawapan
Sambungan litar Reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen
atau peranti akan disusun mengikut fungsi yang
dikehendaki.
Keselamatan Kedudukan litar elektrik adalah tersembunyi, tidak
terdedah dan tidak dapat dicapai dengan tangan.
Kedudukan peranti Peranti-peranti diletakkan berasingan dengan litar

dalam litar elektrik yang bertujuan untuk menjimatkan ruang dan


sebagai langkah keselamatan.
[2 markah]

19 Rajah berikut menunjukkan lakaran bergambar sambungan litar.


.

A B C
13
Padankan sambungan itu dengan menulis A, B dan C pada ruangan yang disediakan.
Jenis sambungan litar Ruangan jawapan

Litar pintas

Litar buka

Litar tertutup
[3 markah]

20 Lengkapkan pengiraan yang berikut.


.

I = 0.8 A Kirakan:
V = 1.6 V Nilai rintangan

R= 5Ω Kirakan:
I = 0.9 V Nilai Voltan

V = 1.3 V Kirakan:
R= 5Ω Nilai Arus

[3 markah]

BAHAGIAN C
(30 MARKAH)
Jawab semua soalan

1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah peralatan elektrik.

14
Berdasarkan rajah di atas,
a) Nyatakan dua elemen elektrik yang terdapat pada peralatan di atas dengan melengkapkan
jadual di bawah. Satu contoh telah diberi.

Elemen elektrik Contoh


Sumber Bekalan kuasa 240 V

[4 markah]

b) Jelaskan reka bentuk litar elektrik bagi peralatan itu dari segi keselamatan.

[3 markah]
c) Jika peralatan elektrik di atas berlabel 64W/240V, hitung jumlah rintangan yang terhasil.

15
[3 markah]

2. Rajah berikut menunjukkan kaedah yang digunakan dalam teknologi pembuatan produk di bawah.

Teknologi
pembuatan

Kaedah A Kaedah B

Berdasarkan rajah itu,


a) Senaraikan perbezaan antara kedua-dua kaedah itu dari segi masa, hasil dan kuantiti.
Kaedah A Kaedah B

________________________________ _________________________________
_
________________________________
16
________________________________

________________________________ _________________________________
_

________________________________ _________________________________
_
________________________________
________________________________

[6 markah]
b) Nyatakan nama Kaedah A dan Kaedah B.
Kaedah A : ______________________________________________________________
Kaedah B : ______________________________________________________________
[2 markah]
c) Nyatakan contoh peralatan lain bagi kedua-dua kaedah ini.
Kaedah A : ________________________________________________________________
Kaedah B : ________________________________________________________________
[2 markah]

3. Rajah berikut menunjukkan sejenis penyidai yang digunakan oleh Puan Salmi..

Berdasarkan rajah di atas,


a) Puan Salmi dapati ruang menyidai kain di rumahnya adalah sempit untuk meletakkan penyidai
kain tersebut. Lakarkan sejenis penyidai yang sesuai untuk Puan Salmi.

17
[6 markah]
b) Nyatakan komponen mekanikal yang digunakan pada penyidai di 3(a).
__________________________________________________________________________
[1 markah]
c) Jelaskan fungsi komponen mekanikal di atas yang dinyatakan di 3(b)
__________________________________________________________________________
[1 markah]
d) Berikan dua komponen mekanikal selain yang dinyatakan di atas.
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
[2 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

18