Anda di halaman 1dari 19

PELAN STRATEGIK

PANITIA BAHASA MELAYU


SK TAMAN MALURI
Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks)
UNIT : BAHASA MELAYU

Dalaman (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

S1 Guru yang mengajar adalah guru yang W1 Pelajar kurang berminat dan kurang
terlatih, berpengalaman dan berdedikasi bersungguh-sungguh dalam mata
S2 Pemantauan kurikulum yang berterusan pelajaran
S3 kursus dan seminar kerap di adakan Bahasa Melayu
yang W2 Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang
Luaran dianjurkan JPWP, PPD dan sekolah tidak
untuk menguasai 3M
meningkatkan profesionalisme W3 Murid kurang berdisiplin dan bermotivasi
S4 Kelas tambahan diadakan W4 Murid kurang bersedia dan tidak
S5 Ada guru yang merupakan penanda menumpukan perhatian yang sepenuhnya
kertas sewaktu Pengajaran dan Pembelajaran
peperiksaan. W5 Murid lemah dalam penguasaan
penulisan

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1 Hubungan baik pihak PPD dengan 1. Meningkatkan pencapaian BM dengan 3. Meningkatkan pencapaian semua A melalui
sekolah. kerjasama antara guru dan ibu bapa. pengiktirafan dan insentif oleh PIBG
O2 Mendapat sokongan moral dan kewangan 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. P&P dengan sokongan PIBG
O3 Jalinan hubungan yang baik dan
perkongsian
ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatan.
O4 Peruntukan yang mencukupi untuk
Program
Peningkatan Prestasi Pelajar.
O5 Sokongan kuat daripada PPD.
O6 Hubungan yang baik dengan masyarakat
tempatan,PIBG KISB.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1 Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke 4. Memastikan P&P dijalankan dengan 5. Menjalankan program yang menarik
arah berkesan melalui perkongsian kemahiran dengan
kecemerlangan akademik. dan pengalaman dalam kalangan guru kerjasama PIBG dan KISB
C2. Terdapat banyak siber kafe dan pusat 6. Memantapkan lagi motivasi secara
permainan video yang berhampiran berterusan
C3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata kepada murid – murid
pelajaran Bahasa Melayu
C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu
semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
PELAN STRATEGIK UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU
SK TAMAN MALURI TAHUN 2016 – 2018

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

1.Meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti


2.Meningkatkan prestasi akdemik dari segi kuantiti
3.Meningkatkan peratus murid mendapat Band yang lebih baik dalam penulisan
1.Peratus murid yang mendapat semua A hanya 8% dalam 4. Meningkatkan prestasi murid dalam PBS
UPSR dan 10% dalam PAT
2.Peratus murid lulus hanya 60% dalam UPSR dan 65%
dalam PAT. OBJEKTIF
3.Peratus murid peroleh band 5-6 sangat kurang
4.Peratus murid peroleh band 1-4 kurang memuaskan 1.Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR sehingga
5.Masih ada murid tidak mencapai band 25% dan PAT sehingga 30% menjelang 2017 .
2.Meningkatkan peratus murid dalam UPSR sehingga 75% dan PAT sehingga 80%
menjelang 2017.
3.Meningkatkan peratus murid mendapat Band yang lebih baik dalam semua mata
pelajaran.

PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK

SASARAN (UPSR / PAT) SASARAN


(201 6 - 2018) (M/ Pel Bahasa Malaysia)
KPI Strategi Pelan Taktikal (PT)
TOV T15 T16 T17 TOV T15 T16 T17

PT1-
Meningkatkan pencapaian BM Program Teknik
% murid peroleh A semua MP
8 12 18 25 dengan kerjasama antara 32 40 43 45 Menjawab Soalan
dalam UPSR
guru dan ibu bapa. UPSR

Meningkatkan pencapaian BM PT2-


% murid peroleh A semua MP
10 15 22 30 dengan kerjasama antara 38 42 45 50 Kelas Tambahan dan
dalam PAT
guru dan ibu bapa. berfokus

% murid lulus dalam UPSR 60 65 70 75 Meningkatkan penggunaan 92 95 98 100


PT3-
ICT semasa PdP dengan
Dunia di Hujung jari
% murid lulus dalam PAT* 65 70 75 80 sokongan PIBG 98 100 100 100
PELAN TAKTIKAL 2016
BIDANG : KURIKULUM / BAHASA MELAYU

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Tanggung Sasaran Tempo Kos/ Indikator Pelan
Bil Program Objektif TOV ETR Kontigensi
jawab (Bil murid) h Sumber Pencapaian

GPK1 Semua
Latih Tubi Jan- Latihan
Ketua murid tahun
1 kecemerlangan Oktober PCG Panitia 18 Dalaman
Panitia dan 1,2,3,4,5, 21
Meningkatkan Sekolah
GMP teras dan 6
peratus murid Peratus
mendapat gred A Gred A
Program Teknik dalam UPSR GPK1 dalam UPSR
Menjawab sehingga 20% dan Ketua Semua dan PKSR Ceramah /
Soalan PKSR sehingga Panitia dan murid UPSR- PIBG meningkat Pendedahan
2 25
Pemahaman 25% menjelang 2019 GMP Tahap 2 Julai 28 pemeriksaan
dan Penulisan teras,PIBG UPSR

Kelas
Kelas tambahan GPK1
Semua Jan - tambahan
yang berfokus Ketua PCG Panitia / 63
3 murid Ogos 60 semasa cuti
Tahun 4,5 dan Panitia dan PIBG
Tahap 2 Peratus dan hujung
6 Meningkatkan GMP teras
Lulus dalam minggu
peratus lulus 100%
UPSR dan
dalam Bahasa GPK1 Semua
PKSR
Melayu Ketua murid
meningkat
Mentor - 132 tahun Bimbingan
Panitia dan 83
4 mentee 1,2,3,4, 80 Rakan Sekelas
GMP teras 5,
dan 6

Meningkatkan
peratus murid dalam GPK1
Semua
UPSR sehingga 80% Ketua Latihan
5 murid RM300
GAPAI A dan PKSR* sehingga Panitia dan 132 80 83 Berfokus
Tahun 6 Panitia /
90% menjelang 2019 GMP teras
PIBG
Semua
Meningkatkan
GPK1 murid
Modul peratus murid dalam Contoh
6 Ketua tahun
penulisan UPSR sehingga 80% 132 Karangan
Panitia dan 1,2,3,4, Panitia
berfokus dan PKSR* sehingga
GMP teras 5,
90% menjelang 2019
dan 6
Memastikan semua Semua
murid dari tahun 2 GPK1 murid
7 Satu Minggu 5 hingga 6 dapat Ketua tahun Koleksi
132 Panitia
peribahasa menguasai Panitia dan 1,2,3,4, Peribahasa
peribahasa dengan GMP teras 5,
baik dan 6
Semua
Mendedahkan murid-
GPK1 murid
Laluan Ilmu murid dari tahun 1 Koleksi
8 Ketua tahun
Bahasa Melayu hingga tahun 6 132 Tatabahasa
Panitia dan 1,2,3,4, Panitia
/ Laluan Linus dengan pelbagai
GMP teras 5,
ilmu tatabahasa.
dan 6
Mendedahkan murid-
Semua
murid dari tahun 1 Perjumpaan /
GPK1 murid
hingga tahun 6 Perbincangan
9 Minggu Bahasa Ketua tahun
dengan pelbagai 132 Panitia tajuk-tajuk
Melayu Panitia dan 1,2,3,4,
aktiviti berkaitan penting
GMP teras 5,
bahasa dalam
dan 6
kehidupan seharian.
Semua
murid
Tahun
Meningkatkan 1,2,3 Kelas
GPK1
Kelas peratus menguasi tambahan
10 Ketua yang
Bimbingan literasi murid linus 132 semasa cuti
Panitia dan tidak Panitia
Literasi sehingga 100% dan hujung
GMP teras mengau
menjelang 2019 minggu
asai
baca
1. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Latih Tubi kecemerlangan


Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR sehingga 20% dan PKSR sehingga 25%
menjelang 2019
Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 1 hingga 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran kerja Tatabahasa
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah dari tahun 1 –
tahun 6

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


2. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Program Teknik Menjawab Soalan Pemahaman dan Penulisan


Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR dan PKSR sehingga 80% menjelang 2019
Tempoh Mac, Julai
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 4 hingga 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan contoh soalan latihan
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah dari tahun 1 –
tahun 6

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai teknik menjawab

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


3. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Kelas tambahan yang berfokus Tahun 4,5 dan 6


Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR sehingga 20% dan PKSR sehingga 25%
menjelang 2019
Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Murid tahun 4 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 4 hingga 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran kerja Tatabahasa
Kekangan 1. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh Penyelaras Tahun, ketua panitia Bahasa Melayu

Penilaian 2. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


4. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Mentor - mentee


Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat 100% lulus dalam Bahasa Melayu
Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 1 hingga 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah dari tahun 1 –
tahun 6

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


5. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Gapai A


Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat 100% lulus dan A 90% Bahasa Melayu dalam UPSR
Tempoh Setiap Pagi Selasa Waktu Persekolahan
Kumpulan Sasaran Murid tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah dari tahun 1 –
tahun 6

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


6. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Modul penulisan berfokus


Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat 100% lulus dan 90 % A dalam Bahasa Melayu Penulisan
Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 1 hingga 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah dari tahun 1 –
tahun 6

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


7. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Satu Minggu 5 peribahasa


Objektif Memastikan semua murid dari tahun 2 hingga 6 dapat menguasai peribahasa dengan baik
Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 1 hingga 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah dari tahun 1 –
tahun 6

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


8. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Laluan Ilmu Bahasa Melayu / Laluan Linus


Objektif Mendedahkan murid-murid dari tahun 1 hingga tahun 6 dengan pelbagai ilmu tatabahasa
Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 1. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
2. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 1 hingga 6)
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 1. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
2. Murid tidak hadir

Pemantauan 1. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah dari tahun 1 –
tahun 6

Penilaian 1. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


9. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Minggu Bahasa Melayu


Objektif Mendedahkan murid-murid dari tahun 1 hingga tahun 6 dengan pelbagai aktiviti berkaitan bahasa dalam
kehidupan seharian
Tempoh Feb
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 6
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 6. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
7. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 1 hingga 6)
8. Perbincangan pelaksanaan
9. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
10. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 3. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
4. Murid tidak hadir

Pemantauan 2. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah

Penilaian 2. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


10. Pelan Operasi BIDANG/UNIT*: Panitia Bahasa Melayu

Nama Program Kelas Bimbingan Literasi


Objektif Meningkatkan peratus menguasi literasi murid linus sehingga 100% menjelang 2019
Tempoh Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1 hingga tahun 3 yang tidak menguasai Literasi
Guru Terlibat Semua guru Bahasa Melayu
Proses Kerja 11. Taklimat program pada Mesyuarat Pertama Panitia, Januari 2016
12. Kenal pasti kumpulan sasaran (Tahun 1 hingga 6)
13. Perbincangan pelaksanaan
14. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
15. Bahan keperluan , Lembaran / buku kerja
Kekangan 5. Masa diperuntukan diambil untuk aktiviti sekolah
6. Murid tidak hadir

Pemantauan 3. Di pantau oleh ketua panitia Bahasa Melayu serta semua guru Bahasa Melayu sekolah

Penilaian 3. Pertambahan sebanyak 30% dari murid sekolah SK Taman Maluri dapat menguasai ilmu tatabahasa

Penambahbaikan

Tandatangan Penilai: Nama Penilai: Tarikh:


LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk


MISI VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera JADUAL 1
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara

BIDANG KURIKULUM
UNIT PANITIA BAHASA MELAYU

98 % MENGUASAI MATEMATIK UPSR 2017


MATLAMAT
KEY SASARAN PRESTASI INISIATIF/TINDAKAN PRESTASI SEBENAR
OBJEKTIF PERFORMANCE
TOV 2016 2017 2018 (PELAN TINDAKAN) TOV 2016 2017 2018
INDICATORS (KPI)
98% MENGUASAI 96.% MENGUASAI 1. Latih Tubi 3.53 3.28
3.53 2.8 Kecemerlangan
(GPMP) (GPMP) 2. Program Teknik
Menjawab
Soalan
Pemahaman
dan Penulisan
3. Kelas tambahan
yang berfokus
Tahun 4,5 dan 6
4. Mentor - mentee
5. GAPAI A
6. Modul penulisan
berfokus
7. Satu Minggu 5
peribahasa
8. Laluan Ilmu
Bahasa Melayu /
Laluan Linus
9. Minggu Bahasa
Melayu
10. Kelas Bimbingan
Literas.

Disediakan oleh : Tarikh :


LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI PELAKSANA

BIDANG KURIKULUM

JADUAL 2
UNIT PANITIA BAHASA MELAYU

98 % MENGUASAI BAHASA MELAYU SEKOLAH


MATLAMAT

PRESTASI
OBJEKTIF KPI Pencapaian ULASAN
Sasaran
Sebenar

98% MENGUASAI 95 % 2.8 3.28


MENGUASAI Outcome:- Sebanyak 96 % menguasai BAHASA MELAYU upsr 2016

Impak:- Penurunan sebanyak 0.06% dari peperiksaan upsr 2015

Disediakan oleh : Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai