Anda di halaman 1dari 2

Serah Terima Berkas Tunjangan Propesi

Guru Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kecamatan Banjaran

Pada Hari Ini……… Tanggal Agustus 2014 Bertempat Di Kantor Kemenag Kabupa
ten Bandung telah diserahkan berkas tunjangan propesi Guru atas nama sebagai berikut :

No. Nama Guru Tempat Tugas Keterangan


1 Nunung Nurjanah SDN BAKTIWINAYA I
2 Reni Daningsih SDN BAKTIWINAYA I
3 Ruhimat Rahmat SDN SINDANG PANON
4 Budi Cahyono SDN KIRA PAYUNG II
5 Sujana SDN KAMASAN II
6 Ningsih Maryani SDN CIHAMERANG
7 Abas Sopyan SDN SIRNAGALIH
8 Abdul Rakhman SDN SIRAHRANCA I
9 Euis Teti R SDN KAMASAN I
10 Yeyeh Waliah SDN BANJARAN I
11 Irah SDN BANJARAN III
12 Ahmad Syafe’i SDN PURWAWINAYA
13 Siti Hanifah SDN KAMASAN III
14 Nurhayati Hasanah SDN BANJARAN VIII
15 Tati Maryati SDN CIAPUS II
16 Tjetje Ridwan SDN SAMOJA
17 Nurdin SDN MEKARJAYA
18 N. Teti Erawati SDN ARIA SACANAGARA
19 Kosim SDN BANJARAN IX
20 Sofyan SDN BATUKERIS
21 Imas Solihah SDN SASTRAWINATA
22 Leli Marliah SDN KAMASAN IV
23 Neneng Widayati SDN KIANGROKE I
24 N.Sa’adah SDN CIPEUNDEUY
25 Drs. Dedi Sudiana SDN TARAJUSARI
26 Agus Sudrajat SDN PASIRWARU
27 Tresna Budiyati SDN KIARA PAYUNG I
28 Iman Hilman SDN BANJARAN VI
29 Asep Karyono SDN BAKTIWINAYA II
30 Kamaludin SDN CIAPUS I
31 Eep Sofwana N SDN PONDOK SIRAP
32 Nunung Sriwendah SDN BANJARAN II
33 Dewi Masfufah SDN KIANGROKE III

Demikian berita acara ini Kami buat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Pengawas/Ketua POKJAWAS Yang Menyerahkan Yang Menerima
Kementrian Agama

Soban Efendi, BA, S.Pd.I Tjetje Ridwan, S.Pd.I ………………………….


NIP : 195804041985031006 NIP : 196706122000031004 NIP.: