Anda di halaman 1dari 14

PERANCANGAN STRATEGIK/ PELAN TAKTIKAL/ PELAN OPERASI

PANITIA SAINS TAHUN 2011

Disediakan Oleh:
KP Sains 2010/2011
SMK Sanzac,Kota Kinabalu

PERANCANGAN STRATEGIK MATA PELAJARAN


PERINGKAT PEJABAT PELAJARAN DAERAH
TAHUN 2010-2012
PPD : KOTA KINABALU (SMK SANZAC)
PERINGKAT : PMR
MATA PELAJARAN : SAINS

STRATEGIK/
ISU MASALAH MATLAMAT INDIKATOR
PROGRAM
Peratus kelulusan 1. Sikap pelajar yang kurang Melibatkan pelajar dengan latihan Gerak Program Gerak Peratus kelulusan
PMR belum mementingkan pelajaran dan Gempur yang dibimbing oleh guru mata Gempur meningkat
mencapai 100% kurang usaha memajukan diri. pelajaran secara kelas dan secara sebanyak 2 %
- tidak menyiapkan latihan/ kerja rumah yang kumpulan kecil demi membiasakan pelajar setiap tahun.
diberikan. dengan latihan yang berformatan soalan
- tidak ada initiatif sendiri untuk mencuba peperiksaaan PMR.
lebih banyak soalan
- tidak bertanyakan pelajaran yang ketinggalan
yang disebabkan ketidakhadiran dalam kelas
yang dijalankan.

Peratus mendapat 2. Ketidakhadiran pelajar terutama Menghabiskan sukatan pelajaran lebih Program Kelas Bilangan pelajar
A dan B masih sekali dalam kelas-kelas tambahan awal. Tambahan mendapat A dan
rendah. yang diadakan pada waktu cuti Menambahkan peluang kepada pelajar B meningkat
sekolah. untuk latih tubi secara topikal. 1 % setiap tahun.
- ketinggalan dalam sukatan dan
menyebabkan tidak dapat mengikut isi Pelajar yang berpotensi mendapat A
pelajaran yang disampaikan seterusnya. diberikan latihan pengayaan dan pelajar Program
Galus diberikan latihan pemulihan semasa Pemulihan /
kelas tambahan diadakan. pengayaan
PELAN TAKTIKAL PANITIA SAINS 2011

Bil Aktiviti Tempoh Kos Sumber Kump. Indikator Tanggungjawab Catatan


Mula Siap Sasaran

1. Penyediaan Rancangan Nov January Guru-guru Rancangan tahunan Guru-guru yang telah Tg. 1:
Tahunan 2010 2011 Sains untuk setiap ditugaskan. Noor Iediana
tingkatan dapat
Tg. 2:
disiapkan diwaktu
En. Hermis
cuti sekolah
Guru-guru Sains Tg. 3:
menerima En. Irwan
rancangan tahunan Hasyimi
pada hari pertama
persekolahan tahun Tg. 4:
2010. Pn. Sylvia
Tg. 5:
Pn. Kamsiah
2. Mesyuarat Panitia 1 Jan Jan Guru-guru Minit mesyuarat Ketua Panitia
Sains

3. Penyediaan Modul Feb Mac RM 400.00 Pelajar- Modul dihasilkan Guru-guru Sains
Soalan Latih Tubi untuk pelajar tg. 3 tingkatan 3 dan 5
Program Pemulihan / dan 5
Pengayaan T3 & T5

4. Ujian Setara 1 Mac Mac Semua Analisis Ujian Guru subjek,


pelajar Penyelaras tingkatan,
Ketua Panitia
Bil Aktiviti Tempoh Kos Sumber Kump. Indikator Tanggungjawab Catatan
Mula Siap (RM) Sasaran

5. Mesyuarat Panitia ke-2 Mac Mac Guru-guru Minit mesyuarat Ketua Panitia
Sains

6. Pemantauan buku latihan Mac April Pelajar Laporan KP


Tingkatan 1 penyemakan KB
hingga
Tingkatan 5

7. Peperiksaan Pertengahan Mei Mei Tingkatan 1 Analisa Guru-guru Sains,


Tahun / hingga Peperiksaan Ketua Panitia
Pep. Percubaan 1 PMR, Tingkatan 5 Pertengahan Tahun
SPM

8.. Ceramah Skema Jun Jun Pelajar- Peningkatan Ketua Panitia


Pemarkahan PMR dan 400.00 Panitia pelajar keputusan
SPM tingkatan 3
dan 5

9. Mesyuarat Panitia ke-3 Jun Jun Guru-guru Minit mesyuarat KP dan guru-guru
Sains Sains

10. Program Kelas Pelajar T3 & Keputusan PMR KP dan guru-guru


Tambahan T5 dan SPM Sains
( Pemulihan / Jun
Pengayaan):
Ogos 300.00 Panitia
T3
Julai Ogos
T5
Bil Aktiviti Tempoh Kos Sumber Kump. Indikator Tanggungjawab Catatan
Mula Siap (RM) Sasaran

11. Percubaan PMR / Ogos Ogos Pelajar T3 & Analisa KP, guru-guru Sains
SPM 2 T5 peperiksaan tingkatan 3 dan 5

12. Ceramah Teknik belajar, Sept. Oct. 400.00 Panitia Pelajar T3 & Keputusan PMR KP dan guru-guru
pecutan akhir dan skem T5 dan SPM Sains
permarkahan
13. Program Pecutan Akhir Sept. Oct. 300.00 Panitia Pelajar T3 & Keputusan PMR KP dan guru-guru
T5 dan SPM Sains

14. Peperiksaan Akhir Oktober Nov. Pelajar Analisa KP, guru-guru Sains
Tahun tingkatan 1,2 peperiksaan tingkatan 1, 2 dan 4
dan 4
15. Mesyuarat Akhir Panitia Oktober Oktober Guru-guru Minit Mesyuarat KP Sains
Sains

16. Pelaksanaan PEKA Jan Sept Guru-guru Penskoran PEKA Guru-guru Sains
Sains

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2011


Nama Program : Penyediaan Modul Soalan Latih Tubi untuk Program Pemulihan / Pengayaan T3 & T5
Matlamat : ~Menyediakan soalan-soalan yang berformatkan PMR dan SPM yang sesuai dengan
perkembangan pelajar.
~Membantu golongan pelajar yang lemah ini meningkatkan teknik menjawab soalan.
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya mencapai 50 % dalam peperiksaan
dalaman dan meningkatkan kelulusan PMR sekurang-kurangnya 1 %.
Tempoh : Feb ~ Mac
Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5
Kos / Sumber : RM 400

STATUS/ PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTINGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 2 kali Perbincangan
Pembentukan AJK
Pembahagian tugas

2 Penyediaan Modul dan latihan latih-tubi Guru mata pelajaran 1 bulan Guru mata pelajaran
Tingkatan 3 dan 5 sains.

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2011


Nama Program : Ceramah Skema Pemarkahan Sains PMR
Matlamat : ~Mengenal pasti pelajar yang lemah dalam memahami kehendak soalan.
~Membantu golongan pelajar yang lemah ini meningkatkan teknik menjawab soalan.
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya mencapai 50 % dalam peperiksaan
dalaman dan meningkatkan kelulusan PMR sekurang-kurangnya 1 %.
Tempoh : 1 hari (Jun)
Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 3
Kos / Sumber : RM 200

STATUS/ PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTINGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 2 kali Perbincangan
Pembentukan AJK
Pembahagian tugas

2 Taklimat kepada pelajar Tingkatan 3 Guru mata pelajaran 30 minit Waktu p &p
~ mengesan kelemahan diri. Tingkatan 3 Pelajar 3
~menyenarai masalah yang dihahapi
untuk dibawa bincang pada hari
ceramah.

3 Ceramah kepada pelajar Tingkatan 3 Guru mata pelajaran 3 jam Interaksi sesama
Tingkatan 3 penceramah
Penceramah jemputan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2011


Nama Program : Ceramah Skema Pemarkahan Sains SPM
Matlamat : ~Mengenal pasti pelajar yang lemah dalam memahami kehendak soalan.
~Membantu golongan pelajar yang lemah ini meningkatkan teknik menjawab soalan.
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya mencapai 50 % dalam peperiksaan
dalaman dan meningkatkan kelulusan SPM sekurang-kurangnya 1 %.
Tempoh : 1 hari (Jun)
Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5
Kos / Sumber : RM 200

STATUS/ PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTINGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 2 kali Perbincangan
Pembentukan AJK
Pembahagian tugas

2 Taklimat kepada pelajar Tingkatan 4 dan Tingkatan Guru mata pelajaran 30 minit Waktu p &p
~ mengesan kelemahan diri. Tingkatan 4 dan 5. Pelajar Tkt 5
~menyenarai masalah yang dihahapi
untuk dibawa bincang pada hari
ceramah.

3 Ceramah kepada pelajar Tingkatan 4 dan Tingkatan Guru mata pelajaran 3 jam Interaksi sesama
5 Tingkatan 4 dan 5. penceramah
Penceramah jemputan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2011


Nama Program : Ceramah teknik belajar, pecutan akhir dan skema pemarkahan PMR
Matlamat : Meningkatkan kemahiran belajar secara berkesan pelajar.
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya mencapai 50 % dalam peperiksaan
dalaman dan meningkatkan kelulusan PMR sekurang- kurangnya 1 %.
Tempoh : 1 hari (Sept)
Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 3
Kos / Sumber : RM 200

STATUS/ PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTINGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 2 kali Perbincangan
- Pembentukan AJK
- Pembahagian tugas

2 Ceramah kepada pelajar Tingkatan 3 Semua guru mata pelajaran 1 kali – 3 Jam Waktu p &p
Peceramah Jemputan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2011


Nama Program : Ceramah teknik belajar, pecutan akhir dan skema pemarkahan SPM
Matlamat : Meningkatkan kemahiran belajar secara berkesan pelajar.
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya mencapai 50 % dalam peperiksaan
dalaman dan meningkatkan kelulusan SPM sekurang- kurangnya 1 %.
Tempoh : 1 hari (Sept)
Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 5
Kos / Sumber : RM 200

STATUS/ PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTINGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 2 kali Perbincangan
- Pembentukan AJK
- Pembahagian tugas

2 Ceramah kepada pelajar Tingkatan 3 Semua guru mata pelajaran 1 kali – 3 Jam Waktu p &p
Peceramah Jemputan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2011


Nama Program : Kelas Tambahan Tingkatan 3 dan Tingkatan 5
Matlamat : Menghabiskan sukatan pelajaran lebih awal.
Menambahkan peluang kepada pelajar untuk latih tubi secara topikal.
Mendedahkan pelajar kepada soalan-soalan berformat PMR dan SPM terutama sekali kertas 2.
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya mencapai 50 % dalam peperiksaan
dalaman dan meningkatkan kelulusan SPM sekurang-kurangnya 1 %.
Tempoh : Januari hingga Oktober
Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5
Kos / Sumber : RM 300.00
STATUS/ PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTINGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 2 kali Perbincangan
- Pembentukan AJK
- Pembahagian tugas

2 Pemilihan bahan – kertas model untuk Semua guru mata pelajaran 1 Minggu Perbincangan
latih tubi secara topikal
3 Penyediaan Modul dan Soalan latih- Semua guru mata pelajaran Jan – April Guru-guru sains
tubi
4 Sesi Kelas Tambahan Semua guru mata pelajaran Jan – Okt. Waktu petang lepas
sekolah, cuti sekolah
Mac, Jun dan Ogos

PELAN OPERASI PANITIA SAINS 2011


Nama Program : Program Pecutan Akhir Sains PMR DAN SPM
Matlamat : ~Meningkatkan kesediaan pelajar menjawab soalan dengan pendedahan Soalan Percubaan
negeri lain dan Soalan-soalan Tahun Lepas.
~Mendedahkan pelajar kepada soalan-soalan berformat SPM terutama sekali kertas 2.
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya mencapai 50 % dalam peperiksaan
dalaman dan meningkatkan kelulusan PMR / SPM sekurang-kurangnya 1 %.
Tempoh : September hingga Oktober
Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5
Kos / Sumber : RM 300.00
STATUS/ PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTINGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia 2 kali Perbincangan
- Pembentukan AJK
- Pembahagian tugas

3 Pengumpulan dan penyediaan Semua guru mata pelajaran Ogos - sept Guru-guru sains
Soalan-soalan tahun lepas dan soalan
percubaan negeri lain.
4 Pecutan akhir – menjawab soalan Semua guru mata pelajaran Sept – Okt. Waktu P & P
tahun lepas dan soalan negeri lain.

CARTA GANTT PANITIA SAINS 2011


Aktiviti Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Oct. Nov.

1. Penyediaan Rancangan Tahunan √

2. Mesyuarat Panitia √ √ √ √

3. Penyediaan Modul Soalan Latih Tubi


√ √
untuk Program Pemulihan / Pengayaan √ √
T3 & T5
4. Ujian Setara √ √

5. Pemantauan buku latihan √ √


√ √
6. Peperiksaan Pertengahan Tahun /
Pep. Percubaan 1 PMR, SPM √
7. Ceramah Skema Pemarkahan PMR / √
SPM
8. Program Pemulihan / Pengayaan T3 & √ √ √ √ √
T5

9. Percubaan PMR / SPM 2 √ √


10. Program Pecutan Akhir √ √ √ √

11. Pelaksanaan PEKA √ √ √ √ √ √ √ √


12. Peperiksaan Akhir Tahun √ √

Disediakan oleh,
. . ____________________
(ONG AI CHIN)
KP SAINS,
SMK SANZAC
Tarikh Penyediaan : 8.11.2010