Anda di halaman 1dari 8

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) FIZIK


PENGENALAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum
ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan
dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN

Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1
Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir
tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada empat lajur yang dibina berdasarkan konstruk kemahiran.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi kemahiranyang berkaitan akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk kemahiran tersebut seperti di halaman Data
Peryataan Tahap Penguasaan.
SEKOLAH : SMK USJ 12

ALAMAT : PERSIARAN SETIA USJ 12

: SELANGOR

TARIKH PELAPORAN : 4/5/2021


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN Pentaksiran Pertengahan Tahun
FIZIK KELAS: 4 AMIGA Pentaksiran Akhir tahun

DOMAIN PENYIASATAN DOMAIN SIKAP SAINTIFIK


DOMAIN PENGETAHUAN
SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
NO. MY KID / NO. TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA GELOMBANG,
KAD PENGENALAN PENGGAL PENGGAL PENGGAL PENGGAL KESELURUHAN
ASAS FIZIK MEKANIK NEWTON HABA CAHAYA DAN
PERTAMA KEDUA PERTAMA KEDUA
OPTIK
1 AFRINA RIFQAH RAFHANAH BINTI AHMAD RAZAL050120100248 P 3 3 3 3 4 4 4 4 3
2 CHAI YI HUNG 050914102237 L 4 5 4 4 5 5 5 5 5
3 CHAN KAR KIT 050304140914 P 4 4 4 4 5 5 5 5 4
4 CHEANG YU JIN 050921101523 L 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 CHONG HUI TING 050529101350 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
6 CHONG WEN HUI 051001101170 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
7 CHONG YU JIA 050303141472 P 5 6 5 5 5 5 5 5 5
8 DAANIA MISHA CHANDRA 050901011598 P 5 6 5 5 5 5 5 5 5
9 DAVID MICHAEL 050104101515 L 4 4 4 4 5 5 5 5 4
10 HARSHINI BARATHIDASAN 050123140608 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
11 IYLIA MAISARAH BINTI MOHD KHAIROL 050205101442 P 4 4 4 4 5 5 5 5 4
12 JASKEERAT KAUR A/P HARDIP SINGH 050816140934 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 JASMINE EVELYNA BINTI MOHD YUSOF 050305101378 P 5 6 5 5 5 5 5 5 5
14 JASMYN HENG WEI WEN 051104140746 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 KYANDRA TAN YI ZEN 051017100180 P 5 6 5 5 5 5 5 5 5
16 LIM RUI YUAN 050601102391 L 5 6 5 5 5 5 5 5 5
17 NEEVANATH KUMAR A/L A. SELVAKUMAR 050814101691 L 4 4 4 4 5 5 5 5 4
18 NG SHI KEE 050904100422 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
19 NUR AIN NABILAH BINTI ABDULLAH 050108100528 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
20 NUR ARINA BATRISYA BINTI KHAIRUL NIZAM 050813100558 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
21 NUR ARISSA SOFIA BINTI MOHD ZAKEE 051205100778 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
22 NUR FARHANA BINTI MOHAMMAD RIZA 051006130624 P 5 6 5 5 5 5 5 5 5
23 NUR MELISSA BINTI HAZRI 050207140998 P 3 3 3 3 4 4 4 4 3
24 NURIN NASUHA BINTI MOHD AZMI 050120101152 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
25 OOI BOON JEEN 050901140808 P 4 4 4 4 5 5 5 5 4
26 QUAH SHU LIN 050629101024 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 RACHEL ENG JOO YANN 050816101222 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
28 SHARIFAH NUR ADLEENA AL AIDID BINTI HABIB 050621141072 P 5 6 5 5 5 5 5 5 5
29 VOON JIA JIE 051226100961 L 5 6 5 5 5 5 5 5 5
30 YASSER DANISH DUBEIS BIN YASSER FUADIN SHA050708101591 L 4 5 4 4 5 5 5 5 5
31 ZOEY TAN 050711101322 P 4 5 4 4 5 5 5 5 5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

…………………………………………………
PN HAJAH NORMAWATI BT TAJUDDIN
PENGETUA
SMK USJ 12
SMK USJ 12
PERSIARAN SETIA USJ 12 LOGO
SELANGOR SEKOLAH
5 April, 2021

FIZIK
Nama Murid AFRINA RIFQAH RAFHANAH BINTI AHMAD RAZALI
No. MY KID 050120100248
Jantina P
Kelas 4 AMIGA
Nama Guru FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN
Tarikh Pelaporan 5 April, 2021

Tahap Penguasaan Keseluruhan 3 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

Berikut adalah pernyataan bagi


Memuaskan
Tahap Penguasaan keseluruhan

MATA TAHAP
DOMAIN TAFSIRAN
PELAJARAN PENGUASAAN

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Pengukuram untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
ASAS FIZIK 3
melaksanakan tugasan mudah.
DOMAIN PENGETAHUAN

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Daya dan Gerakan I/ Kegravitian untuk menerangkan kejadian atau
MEKANIK NEWTON 3
fenomena alam dan melaksanakan tugasan mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Haba untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan
HABA 3
tugasan mudah.

GELOMBANG, CAHAYA Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Gelombang/ Cahaya dan Optik untuk menerangkan kejadian atau fenomena
3
DAN OPTIK alam dan melaksanakan tugasan mudah.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan yang
FIZIK jitu.
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK

PENGGAL PERTAMA 4 Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan yang
jitu.
PENGGAL KEDUA 4 Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
SAINTIFIK DAN NILAI

Murid berkebolehan:
DOMAIN SIKAP

Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
MURNI

PENGGAL PERTAMA 4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupi untuk berkomunikasi.
Murid berkebolehan: sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.
Mendokumentasikan
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
PENGGAL KEDUA 4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupi untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

ULASAN TAMBAHAN (Jika


ada) :

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN PN HAJAH NORMAWATI BT TAJUDDIN
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA
SMK USJ 12 SMK USJ 12
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
TEMA 1 : ASAS FIZIK
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai Pengukuran.
2 Memahami Pengukuran serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Pengukuram untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan
3
tugasan mudah.
4 Menganalisis pengetahuan mengenai Pengukuran dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.
Menilai pengetahuan mengenai Pengukuran dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan
5 Mencipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai Pengukuran dalam konteks penyelesaian masalah atau
satu tugasan.
6 membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil
kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
TEMA 2 : MEKANIK NEWTON
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai Daya dan Gerakan I/ Kegravitian.
2 Memahami Daya dan Gerakan I/ Kegravitian serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Daya dan Gerakan I/ Kegravitian untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
Menganalisis
melaksanakanpengetahuan mengenai Daya dan Gerakan I/ Kegravitian dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian
tugasan mudah.
4
atau fenomena alam.
Menilai pengetahuan mengenai Daya dan Gerakan I/ Kegravitian dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan
Mencipta satupengetahuan
menggunakan tugasan. dan kemahiran sains mengenai Daya dan Gerakan I/ Kegravitian dalam konteks penyelesaian
6 masalah atau membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif
dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
TEMA 3 : HABA
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai Haba.
2 Memahami Haba serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Haba untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugasan
3
mudah.
4 Menganalisis pengetahuan mengenai Haba dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.
Menilai pengetahuan mengenai Haba dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu
5 Mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai Haba dalam konteks penyelesaian masalah atau
tugasan.
6 membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil
kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
TEMA 4 : GELOMBANG, CAHAYA DAN OPTIK
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai Gelombang/ Cahaya dan Optik.
2 Memahami Gelombang/ Cahaya dan Optik serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan mengenai Gelombang/ Cahaya dan Optik untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
Menganalisis
melaksanakanpengetahuan mengenai Gelombang/ Cahaya dan Optik dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau
tugasan mudah.
4
Menilai
fenomena pengetahuan
alam. mengenai Gelombang/ Cahaya dan Optik dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5 Mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai Gelombang/ Cahaya dan Optik dalam konteks
untuk melaksanakan satu tugasan.
6 penyelesaian masalah atau membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan
inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK
PENGUASAAN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
1
Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.

Merancang strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai.
2
Mengumpul dan merekod data yang tidak lengkap atau tidak relevan.
Merancang dan melaksanakan
Membuat interpretasi strategiyang
dan kesimpulan dan tidak
prosedur yang betul
bersandar dalam
kepada datapenyiasatan saintifik dengan bimbingan.
yang dikumpul.
Merancang
Menggunakan danbahan
melaksanakan strategi
dan peralatan danyang
sains prosedur
sesuaiyang
dan betul
betul.dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali
Mengumpul dan menggunakan
merekodkan data bahan
yangdan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan yang jitu.
relevan.
3
Mengumpul data yang
Mengorganisasikan relevan
data dalamdan merekodkan
bentuk numerikaldalam formatdengan
atau visual yang sesuai.
sedikit ralat.
4
Mengorganisasikan
Membuat interpretasidata
dandalam bentukyang
kesimpulan numerikal atau kepada
bersandar visual dengan tiadadikumpul.
data yang ralat.
Membuat interpretasi
Menulis laporan data dansaintifik
penyiasatan kesimpulan yang tepat
yang kurang dengan tujuan penyiasatan.
lengkap.
Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
5
Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.

Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat pelaporan.
6 Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.

TAHAP Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK
PENGUASAAN Merancang
Menggunakan dan melaksanakan
strategi
bahan dandanprosedurstrategi
peralatan yang
sainsdanyang
betul prosedur
dalam
kurang yang betul
penyiasatan
sesuai dalam penyiasatan
saintifik
untuk saintifik dengan
dengan bimbingan.
menjalankan penyiasatan bimbingan.
saintifik.
1
Merancang
Menggunakan danbahan
melaksanakan
Tiada data dikumpul strategi
dandirekodkan.
dan peralatan sainsdanyang
prosedur
sesuai
sesuai.yang
dan betul
betul.dalam penyiasatan saintifik.
2
Mengendali
Mengumpul dan menggunakan
Tiada penerangan merekodkan
merekod bahan
datadata
yang
atau penerangan yang dan
tidak
sukar peralatan
relevan.
lengkap
difahami. sains
atau yang
tidak sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan yang jitu.
relevan.
3
Menjalankan
Mengumpul penyiasatan
data
Mengorganisasikan yang
Membuat interpretasi data
dan saintifik
relevan
dalam dan dan
bentuk
kesimpulan menulis
merekodkan
numerikal
yang laporan
tidak dalam yangkepada
format
atau visual
bersandar lengkap.
yang sesuai.
dengan sedikit
data yangralat.
dikumpul.
4
Mengumpul, mengorganisasikan
Mengorganisasikan
Membuat interpretasi data
dandalam dan mempersembahkan
bentuk
kesimpulan numerikal
yang data
atau kepada
bersandar visual dalam
dengan
data bentuk
tiada
yang numerikal atau visual dengan baik.
ralat.
dikumpul.
5
Menginterpretasi
Membuat datadata
interpretasi
Menulis laporan dan dan
penyiasatan kesimpulan
kesimpulan
saintifik yangkurang
yang tepattepat
yang dengan penaakulan
dengan
lengkap. saintifik.
tujuan penyiasatan.
Mengenal pasti trend,
Menulis laporan pola dan
penyiasatan hubungan
saintifik yangdata.
lengkap.
Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat pelaporan.
6 Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.
Murid belum berkebolehan untuk:
TAHAP
PENGUASAAN
Murid
DOMAIN kurang
Menyatakan berkebolehan
cara bagaimana
KEMAHIRAN untuk:
sains digunakan
SAINTIFIK untuk menyelesaikan
DAN NILAI MURNI masalah.
1 Murid berkebolehan:
Menyatakan cara bagaimana
implikasi sains digunakan
menggunakan sains untukuntuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah.
sesuatu masalah atau isu tertentu
2 Murid berkebolehan:
Menyatakan
Menggunakan cara bagaimana
implikasi
bahasa saintifiksains
menggunakanuntukdigunakan
sains untukuntuk menyelesaikan
menyelesaikan
berkomunikasi. masalah.
sesuatu masalah atau isu tertentu
3 Murid berkebolehan:
Menentukan
Menyatakan
Menggunakan bagaimana
implikasi
Mendokumentasikan sainsmaklumat
menggunakan
bahasasumber
saintifik digunakan
untuk sains untuk
untuk menangani masalah
menyelesaikan
berkomunikasi.
yang digunakan. ataumasalah
sesuatu isu tertentu.
atau isu tertentu
Murid berkebolehan:
4 Merumuskan
Menentukan
Menggunakan bagaimana
implikasi
Mendokumentasikanbahasasumbersainsmaklumat
menggunakan
saintifik digunakan
yang sains
terhad untuk
yanguntuk
untukmenangani masalah
menyelesaikan
berkomunikasi.
digunakan. ataumasalah
sesuatu isu tertentu.
atau isu tertentu.
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus
Selalu implikasi sesuatu
menggunakan
Mendokumentasikan bahasa
sedikitmasalah atau
yangisumencukupi
saintifikmaklumat
sumber tertentu untuk berkomunikasi.
yang digunakan.
Membincang dan menganalisis implikasi sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6 Sentiasa menggunakan
Mendokumentasikan bahasa saintifik
sebahagian daripada untuk berkomunikasi
sumber dengan
maklumat yang baik.
digunakan.
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Murid belum berkebolehan
Mendokumentasikan hampiruntuk:
kesemua sumber maklumat yang digunakan.
TAHAP Mendokumentasikan
Murid kurang sumber
berkebolehan maklumat dengan
untuk: lengkap.
PENGUASAAN
Menyatakan
DOMAIN cara bagaimana
KEMAHIRAN sains digunakan
SAINTIFIK untuk menyelesaikan
DAN NILAI MURNI masalah.
Menjadi
Murid ‘role model’
berkebolehan: kepada pelajar lain.
1 Menyatakan cara bagaimana
implikasi sains digunakan
menggunakan sains untukuntuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah.
sesuatu masalah atau isu tertentu
2 Murid berkebolehan:
Menyatakan
Menggunakan cara bagaimana
implikasi
bahasa saintifiksains
menggunakanuntukdigunakan
sains untukuntuk menyelesaikan
menyelesaikan
berkomunikasi. masalah.
sesuatu masalah atau isu tertentu
3 Murid berkebolehan:
Menentukan
Menyatakan
Menggunakan bagaimana
implikasi
Mendokumentasikan sainsmaklumat
menggunakan
bahasasumber
saintifik digunakan
untuk sains untuk
untuk menangani masalah
menyelesaikan
berkomunikasi.
yang digunakan. ataumasalah
sesuatu isu tertentu.
atau isu tertentu
Murid berkebolehan:
4 Merumuskan
Menentukan
Menggunakan bagaimana
implikasi
Mendokumentasikanbahasasumbersainsmaklumat
menggunakan
saintifik digunakan
yang sains
terhad untuk
yanguntuk
untukmenangani masalah
menyelesaikan
berkomunikasi.
digunakan. ataumasalah
sesuatu isu tertentu.
atau isu tertentu.
• Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus
Selalu implikasi sesuatu
menggunakan
Mendokumentasikan bahasa
sedikitmasalah atau
yangisumencukupi
saintifikmaklumat
sumber tertentu untuk berkomunikasi.
yang digunakan.
• Membincang dan menganalisis implikasi sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6 Sentiasa menggunakan
Mendokumentasikan bahasa saintifik
sebahagian daripada untuk berkomunikasi
sumber dengan
maklumat yang baik.
digunakan.
• Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.
• Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
• Menjadi ‘role model’ kepada pelajar lain.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Lemah
2 Sederhana
3 Memuaskan
4 Baik
5 Cemerlang
6 Sangat cemerlang
FIZIK
Sekolah: SMK USJ 12 Guru Mata Pelajaran: FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN
Kelas: 4 AMIGA

ASAS FIZIK MEKANIK NEWTON


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 2 20 9 0 BIL. MURID 0 0 2 8 13 8

25 15
20 13
20
15 10 8 8
10 9
5
5 2
2 0 0
0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 31 MURID JUMLAH 31 MURID

HABA GELOMBANG, CAHAYA DAN OPTIK


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 2 20 9 0 BIL. MURID 0 0 2 20 9 0

25 25
20 20
20 20
15 15
9 10 9
10
5 5 2
2 0 0 0
0 0 0 0
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 31 MURID JUMLAH 31 MURID

PENGGAL PERTAMA SAINTIFIK PENGGAL KEDUA SAINTIFIK


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 5 26 0 BIL. MURID 0 0 0 5 26 0

30 26 30 26
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
5 5
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 31 MURID JUMLAH 31 MURID

PENGGAL PERTAMA NILAI MURNI PENGGAL KEDUA NILAI MURNI


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 5 26 0 BIL. MURID 0 0 0 5 26 0

30 26 30 26
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
5 5
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 31 MURID JUMLAH 31 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 2 8 21 0

25
21
20
15
10 8
5 2
0 0 0
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 31 MURID

12
12
12 12
12
10 10
10
12 12
10
10
12
88
8
10 10
88
10
8
668
6 668
8
44 446
6 46 6
224 424
2
4 2
002 20
0
0 TP 2
0 TP 11 TP
TP 22 TP
TP 33 TP
TP 44 TP
TP 55 TP
TP 66 0 TP
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
TP
2 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
12
12
12 12
12
10 10
10
12 12
10
10
12
88
10
8 10
88
10
8
668
6 668
8
44 446
6 46 6
224 424
2
4 2
002 20
0
0 TP 2
0 TP 11 TP
TP 22 TP
TP 33 TP
TP 44 TP
TP 55 TP
TP 66 0 TP
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
TP
2 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
0