Anda di halaman 1dari 3

e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKSibu

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 1


06/04/2021 Selasa 11
MINGGU
KEHADIRAN MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual
MASA 11:10-12:10

TEMA / TAJUK Jari Menari, Warna Berseri Ikatan Dan Celupan

KEMAHIRAN PEMULIHAN Menggunakan motor halus dalam seni

1.1.2 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam membuat corak dan rekaan.
STANDARD i. Ikatan dan celupan
PEMBELAJARAN
2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan media serta teknik
dan proses dalam penghasilan karya bidang mencorak dan membuat rekaan.
i. Ikatan dan Celupan
PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahun menggabungkan beberapa warna bagi menghasilkan warna sekunder

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨Nilai

BAHAN BANTU 1. Kertas lukisan


BELAJAR / BAHAN 2. Warna
BANTU MENGAJAR 3. benang
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. melakukan celupan dan menghasilkan karya seni pada kertas lukisan menggunakan
PEMBELAJARAN
teknik celupan.
Set Induksi
AKTIVITI Langkah 1 Guru menunjukkan bahan yang digunakan. Guru membuat demostrasi dan murid
PEMBELAJARAN DAN memerhati teknik yang betul.
PEMUDAHCARAAN Langkah 2 Murid menyediakan air dan warna.
(PdPc) Langkah 3 Murid membuat latihan mencorak dan membuat rekaan
Penutup Murid membuat pembentangan.
*PB (Guru digalakkan untuk
melaksanakan pengajaran
bermakna)

PdP ditangguhkan kerana:


REFLEKSI / IMPAK ¨ Mesyuarat/Kursus
_______________________________________________________________________ ¨ Program Sekolah
_______________________________________________________________________ ¨ Guru Pengiring
¨ Aktiviti Luar
____/____ murid mencapai objektif ¨ Cuti Rehat/Cuti Sakit
____/____ murid belum mencapai objektif ¨ Cuti Peristiwa/Cuti
Am
TINDAKAN SUSULAN ¨ Cuti Bencana/Cuti
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:- Khas
_______________________________________________________________________ ¨ Lain-lain:
_________________
_________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

TARIKH / HARI / 07/04/2021 Rabu 11 KELAS Tahun 4


e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKSibu

MINGGU
KEHADIRAN MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual
MASA 10:10-11:10

TEMA / TAJUK Bunga Gergasi

KEMAHIRAN PEMULIHAN Membentuk dan Membuat Binaan


1.1.3 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan: (i) arca

2.1.7 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya arca dalam Bidang Membentuk dan
Membuat Binaan melalui penerokaan:
STANDARD (i) media dan teknik asemblaj.
PEMBELAJARAN (ii) proses pengkaryaan.

3.1.4 Menghasilkan produk kreatif dalam Bidang membentuk dan membuat binaan
berdasarkan:
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea.
PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu menggabungkan beberapa warna bagi menghasilkan warna sekunder

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨Nilai

BAHAN BANTU 1. Tisu tandas


BELAJAR / BAHAN 2. Warna air
BANTU MENGAJAR 3. Berus
4. Gam
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Menciptakan rekaan arca berdasarkan bahan yang telah diberikan.
PEMBELAJARAN
2. Murid boleh menghasilkan arca yang cantik dan menarik.
Set Induksi
AKTIVITI Langkah 1 Guru menunjukkan bahan yang digunakan. Guru membuat demostrasi dan murid
PEMBELAJARAN DAN memerhati teknik yang betul.
PEMUDAHCARAAN Langkah 2 Murid mengambil tisu tandas dan warna air. Buat secara perlahan-lahan.
(PdPc) Langkah 3 Murid menyiapkan kerja
Penutup Murid membuat pembentangan.
*PB (Guru digalakkan untuk
melaksanakan pengajaran
bermakna)

PdP ditangguhkan kerana:


REFLEKSI / IMPAK ¨ Mesyuarat/Kursus
_______________________________________________________________________ ¨ Program Sekolah
_______________________________________________________________________ ¨ Guru Pengiring
¨ Aktiviti Luar
____/____ murid mencapai objektif ¨ Cuti Rehat/Cuti Sakit
____/____ murid belum mencapai objektif ¨ Cuti Peristiwa/Cuti
Am
TINDAKAN SUSULAN ¨ Cuti Bencana/Cuti
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:- Khas
_______________________________________________________________________ ¨ Lain-lain:
_________________
_________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

TARIKH / HARI / 07/04/2021 Rabu 11 KELAS Tahun 5


e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKSibu

MINGGU
KEHADIRAN MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual
MASA 11:10-12:10

TEMA / TAJUK Unit 4 Misi Angkasa

KEMAHIRAN PEMULIHAN Membentuk dan Membuat Binaan

3.1.4 Menghasilkan karya atau produk dalam bidang membentuk dan membuat binaan
melalui:
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber idea.
STANDARD (ii) penentuan fungsi dan rekaan melalui sumber idea.
PEMBELAJARAN (iii) perkembangan idea reka bentuk dengan menekankan aspek keselamatan dalam
penghasilan.
(iv) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai berdasarkan reka bentuk yang kukuh
dan selamat.
PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu melukis kapal angkasa dan planet

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Kertas lukisan
BANTU MENGAJAR 2. warna

Pada akhir PdP, murid berupaya:


OBJEKTIF
1. menghasilkan idea karya kreatif dengan melukiskan kapal angkasa dan mewarna
PEMBELAJARAN
lukisan.
Set Induksi
AKTIVITI Langkah 1 Guru menunjukkan bahan yang digunakan. Guru membuat demostrasi dan murid
PEMBELAJARAN DAN memerhati teknik yang betul.
PEMUDAHCARAAN Langkah 2 Murid melukiskan idea pada kertas lukisa
(PdPc) Langkah 3 Murid mewarna idea mereka berdasarkan kreativiti
Penutup Murid membuat pembentangan.
*PB (Guru digalakkan untuk
melaksanakan pengajaran
bermakna)

PdP ditangguhkan kerana:


REFLEKSI / IMPAK ¨ Mesyuarat/Kursus
_______________________________________________________________________ ¨ Program Sekolah
_______________________________________________________________________ ¨ Guru Pengiring
¨ Aktiviti Luar
____/____ murid mencapai objektif ¨ Cuti Rehat/Cuti Sakit
____/____ murid belum mencapai objektif ¨ Cuti Peristiwa/Cuti
Am
TINDAKAN SUSULAN ¨ Cuti Bencana/Cuti
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah murid:- Khas
_______________________________________________________________________ ¨ Lain-lain:
_________________
_________________