TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TAHUN 2011

PASUKAN PENTADBIRAN SEKOLAH
Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Pen. Kanan Kokurikulum KB Kemanusiaan KB Bahasa KB Sains dan Matematik KB Pendidikan Islam KB VOTEK Tugas Dan Tanggungjawab Badan Pentadbiran Sekolah adalah Kumpulan Pengurusan yang bertanggungjawab: 1. Mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan / Rancangan Pendidikan Negeri Pahang / Falsafah Pendidikan Sekolah. Melicinkan Pentadbiran. Mempertingkatkan prestasi pengajaran guru. Mempertingkatkan pembelajaran murid. Mempertingkatkan kebajikan dan keselamatan murid. Mempertingkatkan aktiviti kokurikulum murid. Mempertingkatkan penerapan nilai-nilai murni. Menjalankan tugas-tugas dengan penuh iltizam dengan berpandukan Senarai Tugas sebagaimana yang terdapat dalam Buku Panduan Tugas Pengurusan Sekolah.
- 1-

: : : : : : : : :

Tn. Hj. Wan Said bin Wan Salleh Pn. Hajjah Norley binti Noordin En. Ariffin bin Mat Tahir Pn. Zuhaifah bt. Ismail En. Mohd Radzi bin Abdullah En. Razali bin Bidin Tn. Hj. Mohd Shukri bin Abd Ghani Pn. Saadiah binti Abd Aziz Pn. Hjh. Norhafizah binti Abd Rahman

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Panduan Guru 2011

2- . Membaca dan memahami pekeliling / surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa. Mengagihkan buku resit kepada guru tingkatan dan penyelaras tingkatan. Suriha binti Sadi : Cik Nor Shuhada binti Osman Audit Dalaman Tugas dan Tanggungjawab 1. 7. 2. Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan tempaan. Panduan Guru 2011 . Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan.PASUKAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN A. 6. Penyelaras Tingkatan. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank. Guru Tingkatan dan Kerani. baucer dan cek). Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan. Menyemak san menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit. 5. invois. PASUKAN PENGURUSAN KEWANGAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Ketua Pembantu Tadbir : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Semua Ketua Bidang : Pn. 9. 3. bil. 4. 8.

surau serta kawasan sekolah. Memastikan pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual. Bertugas sebagai jawatakuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripadan perjalanan sekolah meliputi akademik. 8. SPM. kokurikulum. 7. 6. STPM dan peperiksaan yang berkaitan. Merancang Takwim Sekolah. Panduan Guru 2011 . PASUKAN PERANCANG Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Ketua Pembantu Tadbir : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Semua Ketua Bidang : Kaunselor : Penyelaras PSS : Penyelaras Disiplin : Penyelaras SPBT : Setiausaha Sukan : Pembantu Tadbir : Guru Kanan Kemahiran Hidup (Ketua Fizikal Sekolah) : Pengerusi Kelab Guru : Guru Aset Sekolah : Ketua Panitia Pendidikan Islam Tugas dan Tanggungjawab 1. Menyelaras segala program yang dirancang mengikut jadual. Bertindak sebagai jawatakuasa penilai pencapaian akademik seperti peperiksaan PMR. asrama. dewan.B. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah. bilik rehat. Merancang membangunkan fizikal sekolah termasuk bangunan.3- 2. . Menjadi Badan Tertinggi Sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan. 3. sahsiah dan lain-lain. 5. 4.

6. PASUKAN PEMBANGUNAN STAF Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kokurikulum : Ketua Bidang Bahasa : En. Mohasafra bin Mohd Shariff : Kaunselor : Semua Guru Kanan : Pengerusi Kelab Guru : Pembantu Tadbir Tugas dan Tanggungjawab 1. 4. Merancang dan melaksanakan program kemajuan staf. 5. 2.4- . Meingkatkan kecekapan dalam pengurusan sumber. Shahrul Nizam bin Abu Bakar : En.C. Panduan Guru 2011 . Membuat penilaian program latihan dan membuat tindakan susulan. Memberi latihan dan pendedahan kepada guru baru yang dilantik. Menyediakan laporan dan dokumentasi. 3. Membuat mesyuarat dan minit mesyuarat. bertukar opsyen dan guru sandaran yang tidak terlatih.

2. Junaidah binti Hussin : Pn. Wan Harun bin Wan Ali : Pn. PASUKAN PENGURUSAN TATATERTIB DAN DISIPLIN KAKITANGAN Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Kaunselor : Penolong Kanan Kokurikulum : Semua Ketua Bidang : Pembantu Tadbir Tugas dan Tanggungjawab 1. E.5- . Shahiruddin bin Ibrahim : En. Rosni binti Aspan . Mohd Rashidi bin Abd Latiff : Pn.D. Memantau disiplin kakitangan. Samsulbahriah binti Abdullah : En. 3. Suriha binti Sadi : Pn. Azman bin Kassim : En. PASUKAN PENGURUSAN MAJLIS RASMI SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa Induk AJK Ad-Hoc Jemputan Sambutan / Protokol Persiapan Tempat Jamuan Pengacara Perhiasan Pentas Teknik (Siaraya) Seranta Hadiah / Cenderamata Teks Ucapan / Panduan Guru 2011 : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Semua Ketua Bidang : Cik Haryati binti Zainudin : En. Mengambil tindakan susulan. Merekod kesalahan dan membuat laporan.

13 Kebersihan dan Keceriaan 4. 4. Laporan dan penilaian perjalanan majlis.14 Persembahan 4.9 Hadiah / Cenderamata 4. Razali bin Bidin : Pn. 2. Menentukan upacara rasmi sekolah. Mohasafra bin Mohd Shariff : En. Menentukan tetamu kehormat dan jemputan. 6. : Cik Siti Nazirah binti Sulaiman : Cik Intan Baizura binti Mansor : En.16 Penyelaras Upacara Menentukan jadual kerja dan senarai semak.3 Persiapan Tempat 4.10 Teks / ucapan / Kata-kata Aluan 4. Fadil bin Abdullah : En. tempat dan masa.5 Pengacara 4. Narizam binti Abdullah 5. 3. Menentukan tarikh.15 Pameran 4.7 Teknik (Siaraya) 4.11 Buku Aturcara 4. Pengagihan tugas jawatankuasa kecil: 4.1 Jemputan 4.12 Disiplin & Keselamatan 4.2 Sambutan / Protokol 4.8 Seranta 4. Elyas Yeow bin Abdullah : En. Panduan Guru 2011 .4 Jamuan 4.6 Perhiasan Pentas 4.6- .Kata-kata Aluan Buku Aturcara Disiplin & Keselamatan Kebersihan Persembahan / Pameran Penyelaras Upacara Pencatat Laporan Majlis Tugas dan Tanggungjawab 1.

Mohd Rashidi bin Abd Latiff : Pn. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan dan memastikan aset diterima dengan baik. Mohd Nizam bin Mohd Shah : En. Mohd Hilmi bin Tg. Shahrul Nizam bin Bakar : En. Elyas Yeow bin Abdullah : En. Surianawati binti Yusof : Pn. Mahani binti Yusof : En. Tg. Siti Noor Fazilah binti Mat Nor : : Audit Dalaman Pegawai Periksa Stok Aset Lembaga Pemeriksaan Pelupusan Aset AJK Penyiasat Kehilangan Jawatankuasa Aset Pejabat Bidang Kokurikulum Bidang Sains Makmal ICT Bidang Sukan Bidang Kemanusiaan (Pusat Sumber) Bidang Bahasa Bidang Kemanusiaan Bidang VOTEK AJK Kecil Tugas dan Tanggungjawab 1. Suriha binti Sadi (Sekolah) : Cik Nor Shuhada binti Osman (Asrama) : En. Azman bin Kassim : Pn. Khairul Nizam bin Zoher : Pn. Memastikan setiap aset diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. mengawasi dan menyelia semua aspek pengurusan aset alih kerajaan. Bidang tugas JKPAK adalah merancang. memantau. Panduan Guru 2011 .F. Muhammad Daud : Penolong Kanan Kokurikulum : Ketua Bidang Sains dan Matematik : Ketua Bidang Bahasa : Ketua Bidang Kemanusiaan : Pn. Budiman Rijal bin Omar Mokhtar : En.7- . Samsulbahriah binti Abdullah : En. 2. Noranidah binti Mohamed : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong HEM : En. ASET SEKOLAH Pengerusi Setiausaha (Pegawai Aset) Urusetia Ahli : Pengetua : En. Wan Harun bin Wan Ali : En. Mohd Aziz bin Ramli : Cik Zanilah binti Zainal : Penolong Kanan Pentadbiran : Pn. Mahmud Sabri bin Daud : En. sempurna dan selamat. 3.

Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset dengan menggunakan dokumen______________ dan ________________.PA11 kepada Ketua Jabatan. Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Ketua Jabatan. CATATAN MESYUARAT GURU DAN TAKLIMAT Panduan Guru 2011 . Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kekurangan. 7. 6. LABEL STOK SEKOLAH KPM/JPNP/SMKAP/ SEMUA PEMBELIAN HENDAKLAH DIBUAT STOK G. 11. 8. 10. Satu salinan Daftar Harta Modal ___________ dan senarai ____________ perlu disediakan satu salinan diserahkan kepada Pegawai Aset sekolah. Pegawai pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 5.8- . 13. Setiap aset hendaklah ditanda dengan nombor siri pendaftaran seperti __________________________________________________________ Pegawai Stok Aset mestilah membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori sebanyak 1 kali setahun dan menandatangani kad stok tersebut. 9.4. Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. kerosakan atau kehilangan aset di bawah tanggungjawabnya. Mesyuarat JKPAK perlu diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada JKPK dan JKA. 12.

H. Mahani binti Yusof : Pn. PENGURUSAN PEJABAT Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Affrosh Khana binti Ahmad : Pn. : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Cik Siti Nazirah binti Sulaiman : Cik Faziyah binti Ismail Mencatat minit mesyuarat setiap kali mesyuarat guru dan taklimat. Fauziah binti Che Ros : En.9- .Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Setiausaha Penolong Setiausaha Tugas dan Tanggungjawab 1. Mohd Nizam bin Mohd Shah : En. Menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat guru kepada semua guru. Shamsudin bin Man I. PASUKAN BILIK MESYUARAT Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Siti Hawa binti Awang Musa Tugas dan Tanggungjawab Panduan Guru 2011 . Nor Azariah binti Abdul Aziz : Pn. 2. Siti Noor Fazilah binti Mat Nor : Cik Intan Baizura binti Mansor : Pn.

Memastikan kebersihan dan keceriaan bilik guru dijaga. 3.10- . Menyelaras rekod penggunaan peralatan. Siti Noor Fazilah binti Mat Nor : Semua Pekerja Swasta Memastikan peralatan mencukupi. 2. Mempertingkatkan Keceriaan Bilik Mesyuarat. PASUKAN BILIK GURU Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK Tugas dan Tanggungjawab 1. L. 2. Menjamin keselamatan peralatan. : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : En. J. 3. Melengkapkan maklumat yang sesuai. : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Pengerusi Kelab Guru : AJK Kelab Guru : AJK Pekerja Swasta K. Elyas Yeow bin Abdullah : Pn.1. PASUKAN PEKERJA SWASTA SERTA PERALATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras Setiausaha AJK Tugas dan Tanggungjawab 1. 2. Mengadakan mesyuarat dan membuat minit mesyuarat. PASUKAN PAPAN KENYATAAN Panduan Guru 2011 . Menyusunatur perabot dan kedudukan guru.

Muhamad Shukri bin Abd Ghani : En. Azlin binti Mohamad : Cik Norfatimawati binti Mahmood Tugas dan Tanggungjawab 1. Bendahari AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Tn. Membentuk biro-biro untuk tugas-tugas papan kenyataan. Nor Atikah binti Mohamed : En. Menentukan mutu dan bebtuk paparan pada papan kenyataan. PASUKAN PIBG Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Pen. Junaidah binti Hussin : Pn. Wan Harun bin Wan Ali : En. Azman bin Kassim : En. Shahiruddin bin Ibrahim : En. 3. Merancang jadual kerja dari awal dan mengemaskinikan isi kandungan papan kenyataan. Mahmud Sabri bin Daud : Cik Zanilah binti Zainal : En. Suriha binti Sadi : Pn.11- . Menentukan kandungan dan lain-lain aspek papan kenyataan.Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. M. Mohd Radzi bin Abdullah : Pn. 4. Razali bin Bidin : En. Mohasafra bin Mohd Shariff Tugas dan Tanggungjawab Panduan Guru 2011 . Mohd Rashidi bin Abd Latiff : En. Setiausaha Bendahari Pen. Hj. 2.

Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum.1. Mengenalpasti tetamu-tetamu yang dijemput. Siti Hawa binti Awang Musa : En. 3. Jalaluddin bin Tajuddin : Cik Rozita binti Kamarudin Tugas dan Tanggungjawab 1. Mahmud Sabri bin Daud : En. 2. 2. Mempengerusikan semua majlis rasmi sekolah. Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan. Safiezal bin Baharom : Pn. PASUKAN PENGURUSAN DEWAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : En. Junaidah binti Hussin : Cik Siti Nazirah binti Sulaiman : Cik Haryati binti Zainuddin : En. Mengadakan upacara rasmi sekolah. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan sekolah. 3. Faizal bin Mohamed Said Tugas dan Tanggungjawab Panduan Guru 2011 . Nor Faizah binti Kamaruddin : Pn. Mencari maklumat tentang program majlis. 4. N. PASUKAN PENGERUSI TETAP MAJLIS Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Pn.12- . O.

3. program. 4. P. Memastikan kebersihan dewan dijaga dengan baik. mesyuarat di adakan supaya mencukupi. Sahsiah & Kokurikulum) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Semua Ketua Bidang : Penyelaras Tingkatan : Penyelaras Disiplin : Penyelaras Persatuan : Penyelaras Kelab : Penyelaras Badan Beruniform Tugas dan Tanggungjawab 1. Membuat laporan Post Morterm. PASUKAN SAMBUTAN HARI KECEMERLANGAN PELAJAR (Akademik. Memastikan peralatan siaraya berfungsi dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat setelah digunakan. Mengurus surat-menyurat. 2. 2. Membentuk AJK kerja. Mengemaskinikan kerusi setelah program dijalankan. Menyusunatur kerusi bila majlis. 5.13- . 3. Memilih pelajar-pelajaryang layak. PASUKAN PENARAFAN SEKOLAH Panduan Guru 2011 . 4. Memastikan kelicinan dan keselamatan sepanjang majlis.1.

14- . Mohasafra bin Mohd Shariff : En. Menghantar laporan sebelum 31 Mei setiap tahun. SPM dan STPM : En. S/U PMR.Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Pen. 2. Khairul Nizam bin Zoher Tugas dan Tanggungjawab 1. Menyiapkan laporan penarafan sekolah. Faizal bin Mohamed Said : Semua Ketua Panitia : Semua Ketua Bidang : S/U dan Pen. Panduan Guru 2011 . Setiausaha AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful