Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Modul Kemahiran (Rekreasi)
Tajuk 38. Siapa Cekap
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran ikatan dan simpulan.
Standard Kandungan 1.14, 2.14, 5.3
Standard Pembelajaran 1.14.1, 2.14.1, 5.3.1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Melakukan kemahiran ikatan untuk menghasilkan gajet.
2. Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan simpulan berdasarkan gajet
Objektif Pembelajaran
yang dihasilkan.
3. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
Tali polyester, batang kayu, kad gambar, kad gambar ikatan, dan
BBM
simpulan.
Penilaian P&P Murid dapat melakukan kemahiran ikatan dan simpulan.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………….