Anda di halaman 1dari 2

KOD IKLAN : SH21/21

TARIKH IKLAN: 5 APRIL 2021 (ISNIN)

KERAJAAN MALAYSIA
PEJABAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
NEGERI KELANTAN

KENYATAAN SEBUT HARGA PENDAFTARAN ATAS TALIAN


Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dengan Gred, Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan untuk melaksanakan kerja-kerja berikut:

TARIKH TUTUP DAN


TARIKH DAN WAKTU DOKUMEN
BIL. BUTIR-BUTIR TAWARAN SYARAT KELAYAKAN TEMPAT SERAH SEBUT
PENDAFTARAN SEBUT HARGA
HARGA

1 PROJEK JALAN PENGHUBUNGAN i) CIDB - Sijil Perolehan Tarikh & Waktu: Senarai Kontraktor 29 April 2021 (Khamis)
DESA (JPD) BAGI KERJA-KERJA Kerja Kerajaan (SPKK) 12 April 2021 (Isnin) yang berjaya Masa: 12.00 PM
NAIKTARAF JALAN DI KG. SUNGAI
ii) CIDB - Sijil Perakuan Jam: 12.01 PM mendaftar akan (Tengahari)
GALI KE KG. BUNUT RENDANG,
Pendaftaran Gred: G2 (Tengahari) disiarkan melalui
GAAL, PASIR PUTEH, KELANTAN
Kategori: CE, TELEGRAM Tempat:
Pengkhususan: CE01 Sehingga SEBUTHARGA Pejabat KPLB
(KPLB.SH.221/2021/KLTN58) (Pembinaan Jalan dan & UNDIAN KPLB Negeri Kelantan
DUN: GAAL Pavemen) 13 April 2021 (Selasa) NEGERI KELANTAN Bangunan FELCRA
PARLIMEN: PASIR PUTEH iii) Bhgn. Pembangunan Jam: 12.01 PM pada 15 April 2021 Berhad, Tingkat 1,
Kontraktor Dan Usahawan- (Tengahari) (Khamis) dan Lot 144, 145 & 146,
2 PROJEK JALAN PENGHUBUNGAN Sijil Kontraktor Kerja dokumen sebutharga Seksyen 25, Jalan
DESA (JPD) BAGI KERJA-KERJA Taraf Bumiputra Pendaftaran hendaklah boleh di ambil Sultan Yahya Petra,
MENAIKTARAF JALAN KG.
iv) Kontraktor berdaftar di dibuat secara dalam di Pejabat KPLB 15150 Kota Bharu,
SERONGGA KE KG. HALA, APAM
Negeri Kelantan talian. Negeri Kelantan Kelantan
PUTRA, RANTAU PANJANG,
KELANTAN Pautan bagi borang Bangunan FELCRA
pendaftaran akan Berhad, Tingkat 1
disiarkan di portal rasmi Lot 144, 145 & 146
(KPLB.SH.222/2021/KLTN59) Kementerian Seksyen 25, Jalan
DUN: APAM PUTRA Pembangunan Luar Sultan Yahya Petra
PARLIMEN: RANTAU PANJANG Bandar (KPLB) 15150 Kota Bharu
di alamat Kelantan
3 PROJEK PROGRAM AMENITI www.rurallink.gov.my mulai tarikh
SOSIAL (PAMS) BAGI KERJA- ii) CIDB - Sijil Perakuan bermula pada tarikh 20 April 2021 (Selasa)
KERJA BINA BARU LONGKANG DI
Pendaftaran Gred: G2 dan masa yang Jam 9.00 pagi
KG. SG. PINANG, KELABORAN,
Kategori: CE, dinyatakan di atas. hingga
TUMPAT, KELANTAN
Pengkhususan: CE06 3.00 petang
(Struktur Saliran,
(KPLB.SH.223/2021/KLTN60) Pengaliran dan Kawalan Tuan / Puan
DUN: KELABORAN Banjir) diminta membawa
PARLIMEN: TUMPAT bersama-sama
thumb drive / pen
4 PROJEK PROGRAM AMENITI drive' bagi
SOSIAL (PAMS) BAGI KERJA- melancarkan
KERJA BINA BARU LONGKANG
urusan.
KAMPUNG SRI KULIM, MELOR,
KOTA BHARU, KELANTAN
Tuan / Puan juga
(KPLB.SH.224/2021/KLTN61) disarankan untuk
DUN: MELOR mematuhi SOP PKP
PARLIMEN: KETEREH dan jadual waktu
yang telah
5 PROJEK PROGRAM AMENITI ditetapkan semasa
SOSIAL (PAMS) BAGI KERJA- hadir untuk
KERJA NAIKTARAF LONGKANG DI
mengambil dokumen
JALAN LEPAH, SELISING, PASIR
sebutharga.
PUTEH, KELANTAN

(KPLB.SH.225/2021/KLTN62)
DUN: SELISING
PARLIMEN: PASIR PUTEH
TARIKH TUTUP DAN
TARIKH DAN WAKTU DOKUMEN
BIL. BUTIR-BUTIR TAWARAN SYARAT KELAYAKAN TEMPAT SERAH SEBUT
PENDAFTARAN SEBUT HARGA
HARGA

6 PROJEK PROGRAM AMENITI


SOSIAL (PAMS) BAGI KERJA- ii) CIDB - Sijil Perakuan
KERJA NAIKTARAF LONGKANG
Pendaftaran Gred: G2
DARI LORONG HJH. KHALTOM KE
Kategori: CE,
KG. KUBANG BADAK,
PENGKALAN PASIR, PASIR MAS, Pengkhususan: CE06
KELANTAN (Struktur Saliran,
Pengaliran dan Kawalan
(KPLB.SH.226/2021/KLTN63) Banjir)
DUN: PENGKALAN PASIR
PARLIMEN: PASIR MAS

SYARAT-SYARAT MENYERTAI SEBUTHARGA

1. Kontraktor (Pemilik Syarikat yang dinamakan) diwajibkan memuak naik dokumen seperti berikut semasa pendaftaran secara dalam talian:
a ) Salinan Kad Pengenalan (hendaklah dipalang)
b ) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
c ) Sijil Perakuan Pendaftaran oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB); dan
d ) Sijil Taraf Bumiputera (PKK) oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan (BPKU).

2. Kebenaran Khas (KK) CIDB TIDAK DIBENARKAN menyertai sebutharga ini.


3. Kontraktor yang berdaftar di Negeri Kelantan sahaja LAYAK menyertai sebutharga ini.
4. Syarikat Kontraktor yang telah berjaya mendaftar atas talian dan menepati terma dan syarat yang ditetapkan sahaja yang akan
diterima dan diproses oleh Pejabat KPLB Negeri Kelantan.
5. Pejabat KPLB Negeri Kelantan tidak terikat menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab
sesuatu tawaran itu ditolak.