Anda di halaman 1dari 4

Emile Durkheim (1858 - 1917)

Durkheim lahir di Epinal Perancis, walaupun latar belakang keluarganya adalah rabi
Yahudi, dia lebih memilih menjadi Katolik, walaupun di kemudian hari dia
memilih agnostic terhadap Katolik. Tokoh yang mempengaruhi pemikirannya adalah
seperti Kant, St Simon, dan Comte. Durkheim dapat digolongkan tokoh
pewaris fungsionalisme struktural klasik. Teori Durkheim yang terkenal adalah seperti
sistem pembahagian kerja melalui pakar atau okupasi. Solidaritas mekanik yang
dicirikan dengan masyarakat tradisional, tersegmentasi, kesedaran kolektif, dan
undang-undang represif. Solidaritas organik yang dicirikan dengan masyarakat moden,
terdiferensiasi, pakar, dan undang-undang restitutif. Fakta sosial iaitu sesuatu yang
berada di luar individu boleh mempengaruhi individu tersebut, hal tersebut terlihat
dalam studinya tentang suicide (bunuh diri) yang terbahagi kepada: 1.altruis suicide,
bunuh diri kerana tekanan sosial dari luar, 2. egois suicide , bunuh diri kerana ego dari
dalam , 3. Anomic suicide , bunuh diri kerana gangguan jiwa. Durkheim juga
menelorkan teori fungsi , di mana keseragaman dan kesedaran moral semua anggota
masyarakat itu mustahil, tiap individu berbeza dipengaruhi faktor keturunan,
persekitaran fizikal dan sosialnya dan memerankan fungsinya masing-masing. Dia
mencontohkan jika kejahatan itu perlu (berfungsi) untuk kewujudan undang-undang.
Max Weber (1864 - 1905)

Weber lahir di Thuringia Jerman, berasal dari keluarga Protestan kelas atas. Ibunya
seorang Calvinisme soleh, namun ayahnya adalah seorang kepala keluarga yang
diktator sehingga sering terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Weber kemudian
meninggalkan keluarganya menuju keluarga pamannya. Weber menjadi seorang liberal
seperti halnya pamannya, dia kemudian menjadi seorang yang jenius, workaholik dan
asketik. Weber banyak dipengaruhi ataupun mengkritik tokoh seperti McClelland dan
Marx.
Weber boleh digolongkan tokoh fungsionalisme moden . Teori yang dilahirkannya
seperti teori tindakan sosial yang diubahsuai dari teori n ach milik McClelland, iaitu
keperluan atau dorongan untuk berprestasi. Mereka masyarakat sosial saling
mempengaruhi satu sama lain dengan hubungan yang bersifat logik dan motivasional
yang bersifat menyokong secara timbal balik. Interaksi simbolik adalah media hubungan
sosial tersebut, ketika hubungan sosial tersebut terjadi ketimpangan maka terjadilah
konflik . Salah satu pelajarannya yang terkenal adalah kajian tentang agama yang
berjudul Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme .
Karl Marx (1818 - 1883)

Marx lahir di Trier Rhine Jerman, latar belakang keluarganya adalah Yahudi
borjuasi. Ketika dia pindah ke Paris Perancis dia berkenalan dengan tokoh pemikir
seperti St Simon, Proudhon, dan Blanqui. Dia juga membaca tulisan-tulisan ekonomi
Inggeris seperti Adam Smith dan David Ricardo, Kant, Hegel, Feurbach, hingga Darwin
juga menjadi reverensinya. Namun sahabat sejatinya adalah Engels.
Marx dapat digolongkan tokoh fungsionalisme moden . Dia adalah dedengkot
teori konflik yang substansinya adalah kehidupan sosial penuh dengan perjuangan
kelas antara proletariat dan borjuasi lewat dialektika materialisme. Marx juga menyoroti
tentang alienasi borjuasi terhadap proletariat sehingga memiskinkan proletar. Marx
bersama Engels membentuk kumpulan komunis yang menyarankan revolusi
proletariat . Kemudian Marx juga menjadi pemikir atheis yang menganggap Tuhan
dicipta oleh budi manusia.
Auguste Comte (1798 - 1857)

Comte lahir di kota Monpellier Perancis, berasal dai latar belakan keluarga kelas
menengah. Orang tua Comte adalah pegawai kerajaan yang menganut Katolik, isteri
Comte adalah bekas pelacur. Walaupun belajar di politeknik dia juga tertarik pada ilmu
sosial. Tokoh yang mempengaruhi pemikirannya adalah Saint Simon. Comte dikenali
sebagai Bapa Sosiologi ( the Founding Father of Sociology ). Comte dapat digolongkan
tokoh fungsionalisme klasik. Teori Comte yang terkenal adalah Hukum evolusi tiga
tahap , iaitu: 1.Tahap teologi yang identik dengan kekuatan supranatural, fetisisme,
animisme, politeisme, monoteisme, agama, Tuhan, dansebagainya, 2. Tahap metafizik
iaitu ketika manusia cuba melakukan abstraksi dengan kekuatan akal budinya, 3. Tahap
positivisme iaitu ketika masyarakat mempercayai pengetahuan saintifik lewat
pemerhatian dan ujian dengan kaedah empirikal.Oleh kerana itu Comte kemudian
digelar sebagai Father of Positivism .

Anda mungkin juga menyukai