Anda di halaman 1dari 4

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB

‘Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii’

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT DAN IDHONYA KITA
DAPAT BERKUMPUL DISINI DALAM KEGIATAN WARA WIRI AHAD BERKAH DAI PALEMBANG.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA SELALU TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI
MUHAMMAD SAW DAN PARA PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

SEBELUM KITA MENUTUP KEGIATAN INI, MARILAH BERSAMA-SAMA KITA BERDOA UNTUK MENGUCAP
SYUKUR ATAS KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN HARI INI.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI .
DENGAN TELAH SELESAINYA KEGIATAN INI KIRANYA YA ALLAH,
ENGKAU DAPAT MELIMPAHKAN PENGETAHUAN DAN KEKUATAN KEPADA KAMI SEMUA DAN
ENGHKAU TUMBUHKAN RASA PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN YANG KOKOH DIANTARA
KAMI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI, PIKIRAN KAMI, DAN HIDAYAH KAMI AGAR KAMI
MENDAPATKAN HAL YANG TERBAIK PADA KEGIATAN INI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, JADIKAN MOMEN INI SEBAGAI PENYEGAR, PEMBANGKIT DAN PENGGUGAH
SEMANGAT KAMI, SEBAGAI BUKTI SYUKUR KAMI DAN PENGHAMBAAN KAMI KEPADAMU

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, LIMPAHKANKANLAH KEPADA KAMI YANG HADIR PADA KEGIATAN INI,
KESEJAHTERAAN, KEKUATAN, KEMUDAHAN, KEIKHLASAN, KECERDASAN DAN KEARIFAN DALAM BEKERJA
DAN BERIBADAH, YA ALLAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, SATUKANLAH HATI KAMI, PADUKANLAH LANGKAH KAMI DAN SEGARKAN
PEMAHAMAN KAMI AGAR KAMI DAPAT MEMETIK HIKMAH YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA, JADIKANLAH
KEGIATAN INI SEBAGAI AMAL IBADAH KAMI

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, KAMI SADAR YA ALLAH, TAK SEDETIK PUN KAMI BEBAS DARI KESALAHAN, BAIK
DISENGAJA ATAU TIDAK. TAK SEJENGKAL PUN DI HATI KAMI YANG BEBAS DARI KESOMBONGAN, KE
EGOISAN, KEALPAAN DAN KEHINAAN.

AMPUNKANLAH DOSA DOSA KAMI, DOSA DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA-DOSA PARA PENGURUS
DAI, DOSA-DOSA PARA DONATUR KAMI DAN ORANG ORANG ORANG YANG TELAH BERJASA DALAM
MEMBENTUK KAMI SEPERTI SEKARANG INI YA ALLAH, KARENA BILA ENGKAU TIDAK AMPUNI, NISCAYA
KAMI AKAN SELAMANYA DALAM KEHINAAN YA ALLAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR ATAS RAHMAT DAN HIDAYAHMU, ATAS BERKAH DAN
RIDHOMU, MELALUI HAMBA-HAMBAMU YANG ENGKAU KIRIMKAN KEPADA KAMI

MEREKA BERKENAN MENJADI PENGURUS DAI DAN MENJADI DONATUR GERAKAN JUM’AT BERKAH, BAIK
YANG TETAP MAUPUN YANG TIDAK TETAP

TERIMALAH AMAL-AMAL MEREKA, BERILAH MEREKA GANTI REJEKI YANG HALAL, BERKAH DAN MELIMPAH

BERILAH MEREKA DAN KELUARGANYA KETENANGAN DAN KESEHATAN AGAR MEREKA DAPAT BERIBADAH
DAN BEKERJA DENGAN TENANG DAN KHUSU’.

JAUHKAN MEREKA SEMUA DARI MARA BAHAYA, BALAK DAN BENCANA SERTA SEMUA YANG TIDAK
DIINGINKANNYA

JAUHKANLAH MEREKA DARI UJIAN, YANG MEREKA TIDAK KUAT DALAM MENANGGUNGNYA

KABULKAN CITA-CITA DAN HARAPAN MEREKA DENGAN MUDAH DAN SEMPURNA, YA ALLAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, AKHIRNYA KAMI HANYA BISA BERHARAP, BAHWA ENGKAULAH SATU SATUNYA
YANG MENDENGAR SETIAP KELUH KESAH KAMI, DAN HANYA ENGKAULAH YANG AKAN MENGABULKAN
SETIAP PERMOHONAN KAMI
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB

‘Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii’

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT DAN IDHONYA KITA
DAPAT BERKUMPUL DISINI DALAM KEGIATAN WARA WIRI AHAD BERKAH DAI PALEMBANG.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA SELALU TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI
MUHAMMAD SAW DAN PARA PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

SEBELUM KITA MENUTUP KEGIATAN INI, MARILAH BERSAMA-SAMA KITA BERDOA UNTUK MENGUCAP
SYUKUR ATAS KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN HARI INI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI .


DENGAN TELAH SELESAINYA KEGIATAN INI KIRANYA YA ALLAH,
ENGKAU DAPAT MELIMPAHKAN PENGETAHUAN DAN KEKUATAN KEPADA KAMI SEMUA DAN
ENGHKAU TUMBUHKAN RASA PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN YANG KOKOH DIANTARA
KAMI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI, PIKIRAN KAMI, DAN HIDAYAH KAMI AGAR KAMI
MENDAPATKAN HAL YANG TERBAIK PADA KEGIATAN INI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, JADIKAN MOMEN INI SEBAGAI PENYEGAR, PEMBANGKIT DAN PENGGUGAH
SEMANGAT KAMI, SEBAGAI BUKTI SYUKUR KAMI DAN PENGHAMBAAN KAMI KEPADAMU

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, LIMPAHKANKANLAH KEPADA KAMI YANG HADIR PADA KEGIATAN INI,
KESEJAHTERAAN, KEKUATAN, KEMUDAHAN, KEIKHLASAN, KECERDASAN DAN KEARIFAN DALAM BEKERJA
DAN BERIBADAH, YA ALLAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, SATUKANLAH HATI KAMI, PADUKANLAH LANGKAH KAMI DAN SEGARKAN
PEMAHAMAN KAMI AGAR KAMI DAPAT MEMETIK HIKMAH YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA, JADIKANLAH
KEGIATAN INI SEBAGAI AMAL IBADAH KAMI

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, KAMI SADAR YA ALLAH, TAK SEDETIK PUN KAMI BEBAS DARI KESALAHAN, BAIK
DISENGAJA ATAU TIDAK. TAK SEJENGKAL PUN DI HATI KAMI YANG BEBAS DARI KESOMBONGAN, KE
EGOISAN, KEALPAAN DAN KEHINAAN.

AMPUNKANLAH DOSA DOSA KAMI, DOSA DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA-DOSA PARA PENGURUS
DAI, DOSA-DOSA PARA DONATUR KAMI DAN ORANG ORANG ORANG YANG TELAH BERJASA DALAM
MEMBENTUK KAMI SEPERTI SEKARANG INI YA ALLAH, KARENA BILA ENGKAU TIDAK AMPUNI, NISCAYA
KAMI AKAN SELAMANYA DALAM KEHINAAN YA ALLAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR ATAS RAHMAT DAN HIDAYAHMU, ATAS BERKAH DAN
RIDHOMU, MELALUI HAMBA-HAMBAMU YANG ENGKAU KIRIMKAN KEPADA KAMI
MEREKA BERKENAN MENJADI PENGURUS DAI DAN MENJADI DONATUR GERAKAN JUM’AT BERKAH, BAIK
YANG TETAP MAUPUN YANG TIDAK TETAP

TERIMALAH AMAL-AMAL MEREKA, BERILAH MEREKA GANTI REJEKI YANG HALAL, BERKAH DAN MELIMPAH

BERILAH MEREKA DAN KELUARGANYA KETENANGAN DAN KESEHATAN AGAR MEREKA DAPAT BERIBADAH
DAN BEKERJA DENGAN TENANG DAN KHUSU’.

JAUHKAN MEREKA SEMUA DARI MARA BAHAYA, BALAK DAN BENCANA SERTA SEMUA YANG TIDAK
DIINGINKANNYA

JAUHKANLAH MEREKA DARI UJIAN, YANG MEREKA TIDAK KUAT DALAM MENANGGUNGNYA

KABULKAN CITA-CITA DAN HARAPAN MEREKA DENGAN MUDAH DAN SEMPURNA, YA ALLAH

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, AKHIRNYA KAMI HANYA BISA BERHARAP, BAHWA ENGKAULAH SATU SATUNYA
YANG MENDENGAR SETIAP KELUH KESAH KAMI, DAN HANYA ENGKAULAH YANG AKAN MENGABULKAN
SETIAP PERMOHONAN KAMI

Anda mungkin juga menyukai