Anda di halaman 1dari 152

INSTRUMEN KEMAHIRAN

ASASPENGUASAAN
MATEMATIK (IKAM)
INSTRUMEN PENENTU
2M (IPP2M)
SEKOLAH RENDAH
BAHASA MELAYU
SEKOLAH RENDAH
DISEDIAKAN OLEH
UNIT PEMULIHAN KHAS
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
UNTUK KEGUNAAN GURU
DISEDIAKAN OLEH

UNIT PEMULIHAN KHAS


BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

UNTUK KEGUNAAN GURU


INSTRUMEN KEMAHIRAN
ASAS MATEMATIK (IKAM)
SEKOLAH RENDAH

DISEDIAKAN OLEH

UNIT PEMULIHAN KHAS


SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

UNTUK KEGUNAAN GURU


Kata Alu-aluan
Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas

Salam Sejahtera. Salam 1 Malaysia.

Saya amat bersyukur dan bangga atas kejayaan menerbitkan


Instrumen Kemahiran Asas Matematik Rendah (IKAM) ini. Penerbitan
instrumen ini merupakan satu usaha yang baik sebagai perkongsian ilmu
antara guru-guru pemulihan khas. Diharapkan instrumen ini dapat
membantu guru-guru mengatasi masalah kemahiran asas mengira
di kalangan murid-murid pemulihan khas .

Perlu diingatkan, penerbitan instrumen ini bukanlah sebagai


ganti instrumen pemulihan yang sedia ada tetapi sebagai bahan sokongan
untuk guru-guru pemulihan khas dalam usaha mereka mendidik murid-
murid yang belum menguasai kemahiran asas matematik.

Adalah menjadi harapan saya dengan penerbitan instrumen


ini, akan membuka ruang pembelajaran dan pengajaran yang lebih luas
kepada guru-guru pemulihan khas dalam usaha memastikan semua murid
yang berada dalam sistem pendidikan ini mampu bersaing dan
berhadapan dengan cabaran dalam era globalisasi.

Sekian, terima kasih.

Bong Muk Shin


Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

i
Kandungan

Bil Perkara Halaman

1) Kata Alu-aluan i

2) Pengenalan ii

3) Carta Alir iii

4) Prosedur Instrumen iv

5) Soalan Lazim Instrumen v-vi

6) Instrumen Saringan 1-18

7) Instrumen Pelepasan Tahap 1


I) Set 1 1-21
II) Set 2 1-21
III) Set 3 1-21

8) Instrumen Pelepasan Tahap 2


I) Set 1 1-13
II) Set 2 1-13
III) Set 3 1-13

9) Borang Rekod Saringan 1-3

10) Borang Rekod Pelepasan Tahap 1 1-2

11) Borang Rekod Pelepasan Tahap 2 1-3


Pengenalan

Instrumen Kemahiran Asas Matematik Rendah (IKAM)


disediakan khusus untuk membantu murid Tahun 4, 5 dan 6 yang
masih belum menguasai kemahiran asas mengira. Instrumen ini
mengandungi Instrumen Saringan, Instrumen Pelepasan Tahap 1
dan Instrumen Pelepasan Tahap 2.

Instrumen Saringan digunakan untuk menentukan


tahap penguasaan murid Tahap 2 dalam kemahiran asas
matematik.

Instrumen Pelepasan Tahap 1 boleh digunakan


sebagai latihan bagi melatih murid menguasai kemahiran asas
mengira di samping memperkukuhkan pengetahuan sedia ada
murid.
Instrumen Pelepasan Tahap 2 memuatkan soalan
yang dibuat berdasarkan senarai kemahiran yang perlu dikuasai.
Soalan yang diberikan adalah untuk mengenal pasti tahap
keupayaan asas mengira murid pemulihan.

Diharap instrumen ini dapat digunakan sebaik


mungkin oleh murid bagi membolehkan mereka menguasai
kemahiran yang telah ditetapkan dalam asas mengira.

Latar Belakang

Program pemulihan di sekolah rendah dilaksanakan


mengikut konsep KBSR . Pelajar yang dikenalpasti tidak
menguasai kemahiran asas matematik akan mengikuti program
pemulihan yang dilaksanakan oleh guru pemulihan. Prosedur
pelaksanaan adalah seperti carta alir di sebelah.

ii
PROSEDUR PELAKSANAAN IKAM MATEMATIK

Kenal pasti murid yang


tidak menguasai
kemahiran matematik

INSTRUMEN Kelas Arus


SARINGAN
LULUS
Perdana
(IKAM)

TIDAK
LULUS

Ujian
Diagnostik

Guru Pemulihan
Modul + Bahan
Tambahan

TIDAK
LULUS

INSTRUMEN
PELEPASAN
(IKAM)

LULUS

iii
Prosedur Instrumen

1) Instrumen Saringan

Instrumen Saringan perlu diuji kepada murid yang telah


dikenalpasti masih tidak menguasai kemahiran asas mengira
yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi.
Instrumen Saringan ini ditadbir oleh guru pemulihan atau
guru mata pelajaran. Skor Instrumen Saringan adalah
mengikut skor setiap item yang diuji. Guru boleh merujuk
Rekod Saringan di akhir Instrumen IKAM. Sekiranya murid
tidak mencapai wajaran yang ditetapkan, murid dianggap
tidak menguasai kemahiran asas matematik .

2) Instrumen Pelepasan

Instrumen Pelepasan diuji setelah murid selesai sesi


pembelajaran tambah, tolak, darab dan bahagi. Guru perlu
memastikan murid lulus skor setiap item yang perlu dipatuhi
dalam setiap unit. Guru boleh merujuk Rekod Instrumen
Pelepasan IKAM. Sekiranya terdapat murid yang tidak
memenuhi syarat skor item , murid tersebut dikira tidak
menguasai dan perlu mengulangi P & P di dalam kelas
pemulihan. Murid yang memenuhi syarat skor item boleh ke
kelas arus perdana.

iv
Soalan Lazim Instrumen

1. Apakah instrumen ini?


Instrumen ini ialah Instrumen Saringan dan Instrumen Pelepasan
Matematik.

2. Apakah tujuan instrumen ini dijalankan?


Instrumen ini adalah kayu pengukur yang digunakan untuk
memastikan murid sudah menguasai kemahiran asas mengira.

3. Siapakah sasarannya?
Murid tahap 2 yang belum menguasai kemahiran asas
mengira.

4. Siapakah yang mentadbir instrumen ini?


Instrumen ini ditadbir oleh guru pemulihan atau guru mata
pelajaran.

5. Bilakah instrumen ini perlu dilaksanakan?


Instrumen Saringan dilaksanakan pada awal tahun. Manakala
Instrumen Pelepasan perlu dilaksanakan pada bulan Januari, Jun
dan Oktober setiap tahun.

6. Adakah instrumen ini boleh dijalankan pada bila-bila masa?


Ya, sekiranya seseorang murid didapati telah menguasai
kemahiran asas matematik.

7. Berapakah skor untuk melepasi wajaran dalam instrumen ini?


Skor wajaran bagi Instrumen Saringan ini ialah 80/100.
Skor wajaran bagi Instrumen Pelepasan ialah 72/90.

8. Apakah tindakan yang perlu dilakukan setelah mendapat data dari


instrumen ini?
Tindakan yang perlu dilakukan ialah:

8.1. Menghantar laporan data kepada PPD/JPN pada


bulan Januari, Jun dan Oktober.
8.2. Salinan disimpan dalam fail pemulihan.
v
9. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya
murid yang terlibat gagal melepasi wajaran
instrumen ini?
Sekiranya murid gagal melepasi wajaran instrumen ini,
mereka perlu mengikuti program pemulihan.

10. Siapakah yang melaksanakan program pemulihan


dalam bilik darjah?
Guru matematik kelas tersebut.

11. Apakah peranan guru pemulihan khas?


Guru pemulihan khas boleh membantu dari segi
pendekatan pengajaran, teknik dan pembinaan ABM.

12. Adakah ujian PROTIM perlu dijalankan?


PROTIM dilaksanakan mengikut arahan pekeliling
yang masih berkuatkuasa.

13. Adakah instrumen ini SULIT?


Hanya Instrumen Pelepasan Tahap 2 sahaja yang sulit.

14. Adakah borang rekod IKAM tahap 2 boleh digunakan


untuk semua set ?
Ya, borang tersebut boleh digunakan untuk semua set .

15. Adakah Instrumen Pelepasan Tahap 1 boleh dijadikan bahan


latihan?
Ya, instrumen ini boleh dijadikan bahan latihan.

16. Apakah itu instrumen saringan?


Instrumen saringan dijalankan untuk murid yang baru dicalonkan
oleh guru kelas. Saringan ini bertujuan mengenalpasti tahap
kemahiran asas yang dikuasai bagi menentukan kelayakan
murid mengikuti program pemulihan.

vi
INSTRUMEN
SARINGAN
(IKAM)
INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS
MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
(IKAM)

SARINGAN IKAM

Nama : ___________________________________
Tahun : ___________________________________
Tarikh : ___________________________________
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Warnakan objek mengikut arahan guru.

biru hijau hitam merah kuning

Saringan IKAM
1
5
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Tandakan ( X ) pada bentuk yang sama seperti


bentuk di sebelah kiri.

Contoh :

Saringan IKAM
2
3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Saringan IKAM
3
3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

4
Saringan IKAM 3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

5
Saringan IKAM 3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

6
Saringan IKAM 3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Saringan IKAM
7 2
Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

2 4

7 9

Saringan IKAM
8
4
Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Saringan IKAM
9
4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

10
Saringan IKAM 4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Susun nombor secara turutan menaik.

a)
11 13 12 14

b)
26 24 27 25

c)
49 52 50 51

d)
78 80 81 79

e)

97 100 98 99

11
Saringan IKAM 10
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Susun nombor secara turutun menurun.

a)
15 13 12 14

b)
37 34 36 35

c)
49 52 50 51

d)
88 86 87 89

e)
99 100 97 98

Saringan IKAM
12 10
Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan .

+ =

+ =

+ =
13
Saringan IKAM 3
Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Jumlahkan.

2 + 3 = ______ 8 + 5 = ______

7 + 6 = ______ 9 + 8 = ______

1 4 8
+ 4 + 5 + 0

3 7 9
+ 8 + 6 + 9

10
Saringan IKAM
14
Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

- =

- =

- =

Saringan IKAM
15
3
Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

5 - 1 = ______ 14 - 7 = ______

12 - 5 = ______ 19 - 9 = ______

5 9 1 0
_ 3 _ 7 _ 6

1 2 1 5 1 8
_ 7 _ 8 _ 9

Saringan IKAM
16 10
Topik 7 : Darab

Arahan : Cari hasil darab berikut.

Contoh :
4 X 7 = 28

2 X 2 = ______ 1 X 2 = ______

4 X 3 = ______ 6 X 2 = ______

5 X 3 = ______ 7 X 4 = ______

9 X 5 = ______ 8 X 5 = ______

2 X 4 = ______ 3 X 3 = ______

Saringan IKAM 17 10
Topik 8 : Bahagi

Arahan : Cari hasil bahagi berikut.

Contoh :
14 ÷ 2 = 7

2 ÷ 2 = _____ 18 ÷ 3 = _____

6 ÷ 3 = _____ 25 ÷ 5 = _____

8 ÷ 4 = _____ 36 ÷ 4 = _____

9 ÷ 3 = _____ 45 ÷ 5 = _____

16 ÷ 4 = _____ 12 ÷ 2 = _____

Saringan IKAM
18
10
INSTRUMEN
PELEPASAN
TAHAP 1
INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS
MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN
TAHAP SATU
( Set 1)

Nama : ____________________________________
Tahun : ____________________________________
Tarikh : ____________________________________

/ 100
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Warnakan objek mengikut arahan guru.

coklat hijau ungu merah kuning

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 1


5
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Tandakan ( X ) pada bentuk yang sama seperti


bentuk di sebelah kiri.

Contoh :

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 2 3


Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1


3
3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 4 3


Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1


5
2
Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

2 4

7 9

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1


6
4
Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1


7
4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1


8
4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Susun nombor secara menaik.

a)
11 13 12 14

b)
26 24 27 25

c)
49 52 50 51

d)
78 80 81 79

e)
97 100 98 99

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 9


5
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan: Susun nombor secara menurun.

a)
15 13 12 14

b)
37 34 36 35

c)
49 52 50 51

d)
88 86 87 89

e)
99 100 97 98

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1


10
5
Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan

+ =

+ =

+ =

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 11


3
Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

9 + 6 = ______ 8 + 5 = ______

1 1 2 1 4
+ 4 + 5 + 9

6 3 1 9
+ 2 0 + 1 7 + 4 3

5 6
+ 2 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 12


9
Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

- =

- =

- =

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 13 3


Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

7 - 2 = ______ 15 - 6 = ______

9 1 6 1 2
_ 7 _ 2 _
7

6 4 7 0 4 3
_ 9 _ 3 5 _ 2 1

9 1
_ 8 6

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 14


9
Topik 7 : Darab

Arahan : Cari hasil darab berikut.

X = X =

1 X 3 = ______ 3 X 4 = ______

4 X 2 = ______ 6 X 2 = ______

5 X 3 = ______ 7 X 5 = ______

9 X 5 = ______ 8 X 4 = ______

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 15


10
Topik 8 : Bahagi

Arahan : Cari hasil bahagi berikut.

÷ = ÷ =

5 ÷ 5 = _____ 18 ÷ 3 = _____

9 ÷ 3 = _____ 25 ÷ 5 = _____

8 ÷ 4 = _____ 36 ÷ 4 = _____

10 ÷ 2 = _____ 45 ÷ 5 = _____

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 16


10
Topik 9 : Masa Dan Waktu

Arahan : Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam


dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang


dinyatakan.

8.00 11.30 4.15

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 17


5
Topik 10 : Wang

Arahan : Lukiskan duit syiling mengikut jumlah yang diberi.

Nombor Jumlah Duit Syiling


Soalan

Contoh 35 sen
20 10 5
sen sen
sen

1 25 sen

2 50 sen

3 55 sen

4 70 sen

5 95 sen

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 18 5


Topik 10 : Wang

Arahan : Bulatkan jumlah wang mengikut nilai yang diberi.

1 RM 2.00

2 RM 5.00

3 RM 7.00

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 19


3
Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

1 Razak ada 12 ekor anak ayam. Dia beli


lagi 7 ekor anak ayam. Berapa ekor anak
ayamkah yang Razak ada sekarang?

2 Farizal ada 34 biji guli. Dia beri 15 biji


guli kepada kawannya. Berapa biji gulikah
yang Farizal ada sekarang?

3 Setiap kereta boleh membawa 5 orang.


Ada berapa orangkah dalam 7 buah
kereta?

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 20


Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

4 Ada 18 biji telur. Setiap pinggan


diletakkan 3 biji telur. Berapa biji
pinggankah yang diperlukan untuk mengisi
18 biji telur?

5 Ibu membeli 17 biji epal. Bapa pula telah


memberi 26 biji epal lagi kepada ibu.
Berapa biji epalkah yang ibu ada
sekarang?

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 1 21


5
INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS
MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN
TAHAP SATU
( Set 2)

Nama : ____________________________________
Tahun : ____________________________________
Tarikh : ____________________________________

/ 100
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Warnakan objek mengikut arahan guru.

coklat hijau ungu merah kuning

1
Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 5
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Tandakan ( X ) pada bentuk dan saiz


yang sama seperti bentuk di sebelah kiri.

Contoh :

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 2


3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 3 3


Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 4


3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


5
2
Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

3 7

5 9

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 6 4


Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


7
4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


8 4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Susun nombor secara menaik.

a)
14 16 13 15

b)
31 29 28 30

c)
69 72 70 71

d)
78 80 81 79

e)

97 100 98 99

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 9


5
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Susun nombor secara menurun.

a)
17 19 18 20

b)
52 55 54 53

c)
69 71 70 72

d)
81 83 82 84

e)
99 100 97 98

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 10 5


Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan.

+ =

+ =

+ =
Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 11
3
Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

7 + 5 = ______ 6 + 8 = ______

4 1 1 1 5
+ 3 + 8 + 6

9 2 2 9
+ 3 0 + 1 6 + 3 4

4 7
+ 3 9

12
Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 9
Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

- =

- =

- =

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 13 3


Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

5 - 3 = ______ 14 - 5 = ______

8 1 7 1 4
_ 6 _ 3 _
8

5 2 6 0 4 3
_ 6 _ 4 5 _ 1 1

8 2
_ 7 9

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


14 9
Topik 7 : Darab

Arahan : Cari hasil darab berikut.

X = X =

1 X 4 = ______ 3 X 3 = ______

4 X 5 = ______ 7 X 2 = ______

3 X 7 = ______ 6 X 4 = ______

5 X 9 = ______ 8 X 6 = ______

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 15 10


Topik 8 : Bahagi

Arahan : Cari hasil bahagi berikut.

÷ =
÷ =

4 ÷ 4 = _____ 15 ÷ 5 = _____

6 ÷ 2 = _____ 21 ÷ 3 = _____

8 ÷ 4 = _____ 45 ÷ 5 = _____

12 ÷ 6 = _____ 32 ÷ 8 = _____

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 10


16
Topik 9 : Masa Dan Waktu

Arahan : Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam


dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang


dinyatakan.

9.00 10.30 2.15

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


17 5
Topik 10 : Wang

Arahan : Lukiskan duit syiling mengikut jumlah yang diberi.

Nombor Jumlah Duit Syiling


Soalan

Contoh 45 sen
20 20 5
sen
sen sen

1 35 sen

2 40 sen

3 55 sen

4 80 sen

5 95 sen

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2 18


5
Topik 10 : Wang

Arahan : Bulatkan jumlah wang mengikut nilai yang diberi.

1 RM 3.00

2 RM 5.00

3 RM 8.00

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


19 3
Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

1 Siti ada 14 biji guli . Dia beli 8 biji guli lagi.


Berapa biji gulikah yang Siti ada
semuanya?

2 Farid beli 25 biji oren. Dia beri 18 biji


oren kepada kawannya. Berapa biji
orenkah yang Farid ada sekarang?

3 Setiap kereta boleh membawa 5 orang


penumpang. Berapa orang penumpangkah
yang ada di dalam 6 buah kereta?

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


20
Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

4 Samad ada 21 biji bola. Dia memasukkan 3


biji bola ke dalam sebuah kotak. Berapa
buah kotak yang diperlukan untuk mengisi 21
biji bola?

5 Nenek ada 19 biji manggis. Pak Cik


memberi 26 biji manggis lagi kepada
nenek. Berapa biji manggiskah yang
nenek ada semuanya?

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 2


21
5
INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS
MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN
TAHAP SATU
( Set 3)

Nama : ____________________________________
Tahun : ____________________________________
Tarikh : ____________________________________

/ 100
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Warnakan objek mengikut arahan guru.

biru hijau hitam merah kuning

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


1 5
Topik 1 : Pra Nombor

Arahan: Tandakan ( X ) pada bentuk yang sama seperti


bentuk di sebelah kiri.
.
Contoh :

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 3


2
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 3 3


Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


4 3
Topik 2 : Konsep Nombor

Arahan : Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sama banyak.

Contoh:

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


5 2
Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Warnakan gambar mengikut nombor yang diberi.

4 6

3 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 4


6
Topik 3 : Mengecam Nombor

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


7 4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Kira dan tuliskan nombor.

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


8 4
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Susun nombor secara menaik.

a)
15 13 12 14

b)
26 28 27 25

c)
53 52 54 51

d)
78 80 77 79

e)
99 100 97 98

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


9 5
Topik 4 : Nombor Hingga 100

Arahan : Susun nombor secara menurun.

a)
19 17 18 16

b)
34 33 36 35

c)
49 52 50 51

d)
80 82 83 81

e)
99 100 97 98
Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3
10 5
Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Lengkapkan.

+ =

+ =

+ =
Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 3
11
Topik 5 : Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

7 + 5 = ______ 9 + 8 = ______

6 2 1 1 7
+ 3 + 8 + 6

8 2 5 9
+ 6 0 + 1 6 + 4 4

5 7
+ 3 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


12 9
Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Lengkapkan.

- =

- =

-
=

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


13 3
Topik 6 : Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

16 - 8 = ______ 19 - 9 = ______

5 29 3 8
_ 3 _ 7 _ 6

5 2 3 5 5 0
_ 2 7 _ 1 8 _ 9

9 4
_ 6 8

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 9


14
Topik 7 : Darab

Arahan : Cari hasil darab berikut.

X = X =

4 X 3 = ______ 6 X 2 = ______

5 X 3 = ______ 7 X 4 = ______

9 X 5 = ______ 8 X 5 = ______

2 X 4 = ______ 3 X 3 = ______

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


15 10
Topik 8 : Bahagi

Arahan : Cari hasil bahagi berikut.


.

÷ =
÷ =

6 ÷ 3 = _____ 25 ÷ 5 = _____

8 ÷ 4 = _____ 36 ÷ 4 = _____

9 ÷ 3 = _____ 45 ÷ 5 = _____

16 ÷ 4 = _____ 12 ÷ 2 = _____

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 10


16
Topik 9 : Masa Dan Waktu

Arahan : Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam


dan minit.
.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang


dinyatakan.

3.00 12.30 2.45

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


17 5
Topik 10 : Wang

Arahan : Lukiskan duit syiling mengikut jumlah yang diberi.

Nombor Jumlah Duit Syiling


Soalan

Contoh 45 sen
20 10 10 5
sen sen sen
sen

1 15 sen

2 50 sen

3 65 sen

4 80 sen

5 95 sen

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


18 5
Topik 10 : Wang

Arahan : Bulatkan jumlah wang mengikut nilai yang diberi.

1 RM 2.00

2 RM 5.00

3 RM 7.00

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 3


19
Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

1 Razak ada 15 ekor itik. Dia beli lagi 4


ekor anak itik. Berapa ekor itikkah yang
Razak ada sekarang?

2 Farizal ada 54 biji gula-gula. Dia beri 26


biji gula-gula kepada kawannya. Berapa
biji gula-gulakah yang Farizal ada
sekarang?

3 Sebuah van boleh membawa 8 orang. Ada


berapa orangkah dalam 7 buah van?

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3


20
Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.


.

No Soalan Jalan Kerja

4 Ada 15 biji durian. Setiap bakul diletakkan


5 biji durian. Berapa biji bakulkah yang
diperlukan untuk mengisi 15 biji durian
tersebut?

5 Bapa membeli 27 biji oren. Ibu pula telah


memberi 66 biji oren lagi kepada bapa.
Berapa biji orenkah yang bapa ada
sekarang?

Ins. Pelepasan Tahap 1 – Set 3 5


21
INSTRUMEN
PELEPASAN
TAHAP 2
INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS
MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN
TAHAP DUA
( Set 1)

Nama : ____________________________________
Tahun : ____________________________________
Tarikh : ____________________________________

/ 90
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PELEPASAN

Kemahiran Yang Diuji Jumlah Item

1) PENAMBAHAN 22

2) PENOLAKAN 22

3) PENDARABAN
16

4) PEMBAHAGIAN 15

5) MASA DAN WAKTU 5

6) WANG 5

7) PENYELESAIAN MASALAH 5

JUMLAH 90

1
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

4 + 3 = ______

7 + 6 = ______

6 + 2 = ______

9 + 7 = ______

2 1 1 4 1 7
+ 6 + 2 + 2

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


2
7
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

2 5 4 5
+ 2 0 + 1 7

7 5 8 6
+ 1 8
+ 7 9

1 4 1 7 5 6
+ 7 6 7 + 1 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


3
6
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Cari hasil tambah berikut.

2 4 3 5 3 3 4 5 2
+ 6 5 6 + 3 4 5 + 3 0 6

4 5 1 5 5 6 3 0 4
+ 4 2 7 + 2 2 7 + 3 9 9

6 4 1 5 8 6 2 5 7
+ 1 5 9 + 3 6 8 + 4 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


4
9
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

6 - 2 = ______

8 - 1 = ______

13 - 4 = ______

16 - 8 = ______

7 9 1 0
- 3 - 4 - 7

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


5
7
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

1 2 1 5 4 3
- 6 - 9 - 8

8 0 4 9 6 4
- 6 0 - 2 5 - 3 8

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


6
6
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Cari hasil tolak berikut.

4 6 4 6 9 0 5 6 3
- 2 3 3 -4 7 3 -2 2 5

7 1 0 8 0 6 8 3 6
- 5 0 7 -1 3 6 -2 7 0

8 4 1 7 0 5 9 1 8
- 3 1 9 - 3 5 9 -8 6 9

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


7
9
Topik 3 : Darab

Arahan : Cari hasil darab berikut.

2 X 0 = ____ 1 X 4 = ____

4 X 2 = ____ 6 X 2 = ____

5 X 5 = ____ 7 X 6 = ____

6 X 3 = ____ 8 X 7 = ____

2 X 7 = ____ 3 X 8 = ____

9 X 4 = ____ 3 X 5 = ____

2 X 9 = ____ 5 X 6 = ____

6 X 9 = ____ 5 X 8 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


16
8
Topik 4 : Bahagi

Arahan : Cari hasil bahagi berikut.

4 ÷ 2 = ____ 27 ÷ 3 = ____

12 ÷ 3 = ____ 24 ÷ 4 = ____

16 ÷ 4 = ____ 12 ÷ 4 = ____

21 ÷ 3 = ____ 40 ÷ 5 = ____

45 ÷ 9 = ____ 49 ÷ 7 = ____

24 ÷ 6 = ____ 72 ÷ 8 = ____

63 ÷ 9 = ____ 48 ÷ 8 = ____

81 ÷ 9 = ___

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


9 15
Topik 5 : Masa Dan Waktu

Arahan : Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam


dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang


dinyatakan.

9.15 11.40 7.35

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1 5


10
Topick 6 : Wang

Arahan : Kira jumlah wang yang diperlukan.

RM 50.00 RM 15.00 RM 3.00

1.

2.

3.

4.

5.

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


11
5
Topik 7 : Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

1 Dalam sebuah balang ada 175 biji guli. Fara


menambah 150 biji guli dalam balang itu.
Berapa biji guli dalam balang itu sekarang?

2 Sekolah Seri Bugis mempunyai 125 orang


murid. Jika 51 daripadanya adalah murid
lelaki,berapakah bilangan murid perempuan
sekolah tersebut?

3 Setiap kereta sorong boleh membawa 12


biji kelapa. Ada berapa biji kelapa dalam
5 buah kereta sorong?

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


12
Topik 7 : Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

4 Ada 81 biji oren. Setiap bakul diletakkan


9 biji oren. Berapa buah bakul yang
diperlukan untuk mengisi 81 biji oren?

5 Imran membeli 75 biji epal, 35 biji oren dan


100 biji limau mandarin. Berapakah jumlah
buah-buahan yang Imran beli?

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 1


13
5
INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS
MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN
TAHAP DUA
(SET 2)

Nama : ____________________________________
Tahun : ____________________________________
Tarikh : ____________________________________

/ 90
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PELEPASAN

Kemahiran Yang Diuji Jumlah Item

1) PENAMBAHAN 22

2) PENOLAKAN 22

3) PENDARABAN
16

4) PEMBAHAGIAN 15

5) MASA DAN WAKTU 5

6) WANG 5

7) PENYELESAIAN MASALAH 5

JUMLAH 90

1
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Cari jawapan.

5 + 4 = ______

9 + 7 = ______

3 + 3 = ______

8 + 6 = ______

3 2 1 5 1 6
+ 6 + 3 + 1

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


2
7
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Cari jawapan.

3 6 5 4
+ 3 0 + 2 8

6 4 6 7
+ 1 9
+ 5 8

2 4 1 3 5 4
+ 7 3 6 + 4 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


3
6
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Jumlahkan.

2 4 3 4 3 3 5 3 4
+ 6 5 6 + 3 4 5 + 3 0 2

3 6 1 4 6 6 4 0 4
+ 3 2 6 + 2 1 8 + 3 9 8

6 4 2 5 7 6 3 5 4
+ 2 5 8 + 1 5 8 + 4 6 4

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


4
9
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

7 - 3 = ______

9 - 5 = ______

15 - 7 = ______

12 - 6 = ______

8 6 1 0
- 5 - 2 - 6

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


5
7
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

1 5 1 7 5 4
- 7 - 9 - 8

9 0 6 8 7 4
- 3 0 - 2 5 - 3 7

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


6
6
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Cari jawapan.

5 6 5 7 9 0 5 5 4
- 2 2 2 -4 7 4 -2 3 5

8 2 0 9 0 5 7 3 5
- 5 0 7 -1 3 5 -2 7 0

9 6 2 6 0 5 8 2 6
- 5 1 8 - 3 5 9 -7 6 8

9
Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2
7
Topik 3 : Darab

Arahan : Cari jawapan.

3 X 0 = ____ 1 X 4 = ____

5 X 3 = ____ 6 X 2 = ____

7 X 7 = ____ 7 X 6 = ____

6 X 3 = ____ 8 X 7 = ____

2 X 7 = ____ 4 X 8 = ____

9 X 4 = ____ 3 X 5 = ____

3 X 9 = ____ 8 X 6 = ____

6 X 9 = ____ 5 X 8 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


16
8
Topik 4 : Bahagi

Arahan : Cari jawapan.

6 ÷ 2 = ____ 27 ÷ 3 = ____

12 ÷ 3 = ____ 24 ÷ 4 = ____

16 ÷ 2 = ____ 12 ÷ 4 = ____

21 ÷ 7 = ____ 40 ÷ 5 = ____

54 ÷ 9 = ____ 64 ÷ 8 = ____

30 ÷ 6 = ____ 72 ÷ 9 = ____

63 ÷ 9 = ____ 48 ÷ 6 = ____

81 ÷ 9 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


9 15
Topik 5 : Masa Dan Waktu

Arahan : Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam


dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang


dinyatakan.

9.15 11.40 7.35

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


10
5
Topick 6 : Wang

Arahan : Kira jumlah wang yang diperlukan.

RM 90.00 RM 25.00 RM 5.00

1.

2.

3.

4.

5.

5
Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2
11
Topik 7 : Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

1 Sekolah Seri Alam mempunyai 169 murid


lelaki dan 241 murid perempuan. Berapakah
bilangan murid sekolah tersebut?

2 Ibu memasak 120 biji telur. Dia mendapati 14


biji telur telah pecah. Berapa biji telur yang
masih ada?

3 Sebuah van boleh membawa 7 orang


penumpang. Berapakah bilangan
penumpang dalam 6 buah van?

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


12
Topik 7 : Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.


.

No Soalan Jalan Kerja

4 Cikgu Mira membahagikan 42 biji gula-gula


kepada 6 orang muridnya. Berapa biji gula-
gula setiap murid akan dapat?

5 Bapa membeli 240 biji oren. Ibu pula


membeli 60 biji oren lagi. Berapa biji
orenkah yang ada sekarang?

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 2


13 5
INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS
MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
( IKAM )

INSTRUMEN PELEPASAN
TAHAP DUA
(SET 3)

Nama : ____________________________________
Tahun : ____________________________________
Tarikh : ____________________________________

/ 90
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PELEPASAN

Kemahiran Yang Diuji Jumlah Item

1) PENAMBAHAN 22

2) PENOLAKAN 22

3) PENDARABAN
16

4) PEMBAHAGIAN 15

5) MASA DAN WAKTU 5

6) WANG 5

7) PENYELESAIAN MASALAH 5

JUMLAH 90

1
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Cari jawapan.

4 + 3 = ______

7 + 6 = ______

6 + 2 = ______

9 + 7 = ______

2 1 1 4 1 7
+ 6 + 2 + 2

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


2
7
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Cari jawapan.

3 6 5 4
+ 3 0 + 3 8

6 4 6 7
+ 1 9
+ 5 8

8 4 1 5 5 4
+ 1 3 6 + 2 6 7

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


3
6
Topik 1 : Operasi Tambah

Arahan : Jumlahkan.

3 5 2 4 4 5 5 4 3
+ 5 4 7 + 3 3 4 + 2 0 6

3 3 2 5 4 6 3 0 5
+ 4 4 7 + 1 1 6 + 2 8 8

5 4 2 6 5 4 2 7 6
+ 4 3 8 + 1 7 7 + 3 7 7

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


4
9
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

7 - 2 = ______

5 - 3 = ______

14 - 4 = ______

17 - 5 = ______

6 6 1 0
- 3 - 7 - 9

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


5
7
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Tolakkan.

1 3 1 7 5 3
- 6 - 9 - 6

9 0 4 8 5 4
- 7 0 - 2 5 - 3 6

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


6
6
Topik 2 : Operasi Tolak

Arahan : Cari jawapan.

4 6 5 6 8 0 5 6 4
- 1 2 3 -4 4 3 -2 3 5

6 2 0 8 0 8 5 3 7
- 5 0 5 -1 3 8 -2 6 0

8 4 2 8 0 6 9 1 7
- 3 2 7 - 3 2 7 -5 6 6

9
Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3
7
Topik 3 : Darab

Arahan : Cari jawapan.

3 X 0 = ____ 1 X 5 = ____

5 X 3 = ____ 4 X 2 = ____

4 X 6 = ____ 8 X 6 = ____

5 X 4 = ____ 6 X 7 = ____

3 X 6 = ____ 4 X 8 = ____

8 X 5 = ____ 5 X 5 = ____

3 X 9 = ____ 4 X 7 = ____

7 X 8 = ____ 3 X 8 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


8 16
Topik 4 : Bahagi

Arahan : Cari jawapan.

6 ÷ 2 = ____ 25 ÷ 5 = ____

14 ÷ 2 = ____ 20 ÷ 4 = ____

18 ÷ 3 = ____ 15 ÷ 3 = ____

24 ÷ 6 = ____ 48 ÷ 6 = ____

45 ÷ 9 = ____ 49 ÷ 7 = ____

28 ÷ 7 = ____ 72 ÷ 8 = ____

64 ÷ 8 = ____
72 ÷ 9 = ____

35 ÷ 7 = ____

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


9
15
Topik 5 : Masa Dan Waktu

Arahan : Tuliskan masa yang ditunjukkan berdasarkan jarum jam


dan minit.

Arahan : Lukiskan jarum minit dan jam mengikut masa yang


dinyatakan.

7.25 10.20 8.55

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


10
5
Topick 6 : Wang

Arahan : Kira jumlah wang yang diperlukan.

RM 7.00 RM 55.00 RM 120.00

1.

2.

3.

4.

5.

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


11
5
Topik 7 : Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

1 Pak Sani telah menanam 465 pokok pisang.


Pada tahun ini dia menanam 155 pokok
pisang lagi. Berapakah pokok pisang yang
ada semuanya?

2 Farid ada 300 biji oren. Dia menjual 180


biji oren tersebut. Berapakah baki oren
yang Farid masih ada?

3 Kak Maznah membeli 4 kotak aiskrim. Setiap


kotak mengandungi 12 batang aiskrim.
Berapakah jumlah aiskrim yang dibeli itu?

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


12
3
Topik 7 : Penyelesaian Masalah

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

No Soalan Jalan Kerja

4 Samad ada 72 biji bola ping pong. Dia


memasukkan 9 biji bola ping pong ke dalam
sebuah kotak. Berapa buah kotak yang
diperlukan untuk mengisi semua bola ping
pong itu?

5 Seramai 315 peserta lelaki dan 78 peserta


perempuan menyertai larian merdeka.
Berapakah jumlah peserta acara larian itu?

Ins. Pelepasan Tahap 2– Set 3


13
2
BORANG
REKOD
SARINGAN
DAN
PELEPASAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG REKOD
SARINGAN

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS


MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
(IKAM)
BORANG REKOD SARINGAN IKAM

Nama : _________________________________________________
Tarikh Lahir : __________________ Umur :________ Tahun : ________
Sekolah : _________________________________________________

Nota Guru :
1. Tanda ( / ) pada jawapan yang betul, dan tanda ( X ) jika jawapan murid salah.
2. Murid dianggap LULUS sekiranya melepasi wajaran 80 / 100.
3. Rekodkan markah bagi jawapan yang betul dalam ruang jumlah markah
diperolehi.

NO. TOPIK JUMLAH MARKAH


DIPEROLEHI

1
Pra nombor
/5

/3

2
Konsep Nombor
/3

/3

/3

1
NO. TOPIK JUMLAH MARKAH
DIPEROLEHI

2 /3

/2

3
Mengecam Nombor
/4

/4

4
Nombor Hingga 100
/4

/ 10

/ 10

5
Operasi Tambah
/3

/ 10

2
NO. TOPIK JUMLAH MARKAH
DIPEROLEHI

6
Operasi Tolak
/3

/ 10

7
Darab
/ 10

8
Bahagi
/ 10

Pencapaian : / 100

LULUS

GAGAL

Catatan Guru :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____________________________
( Tandatangan )
Nama : ___________________________
Tarikh : ___________________________

3
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG REKOD
PELEPASAN
TAHAP 1

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS


MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
(IKAM)
Senarai Kemahiran Diuji Jumlah Markah Markah
Diperolehi
1) Pra-Nombor
1.1 Warna 5
1.2 Saiz dan Bentuk 3

2) Konsep Nombor
2.1 Banyak 3
2.2 Sedikit 3
2.3 Sama banyak 2
3) Mengenal nombor
3.1 Nilai nombor 4
3.2 Menulis nombor 4

4) Nombor hingga 100


4.1 Membilang dan menulis nombor 4
4.2 Turutan nombor Menurun 5
4.3 Turutan nombor Menaik 5

5) Penambahan 12

6) Penolakan 12

7) Pendaraban 10

8) Pembahagian 10

9) Masa dan Waktu 5

10) Wang 8

11) Penyelesaian Masalah 5

Jumlah 100

1
Skor:

Skor yang perlu dicapai 75/100

Ulasan guru:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Tandatangan : ___________________________
Nama : _____________________________
Tarikh : _____________________________

Disahkan : _________________________________

2
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG REKOD
PELEPASAN
TAHAP 2

INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS


MATEMATIK SEKOLAH RENDAH
(IKAM)
BORANG REKOD IKAM
Nama : _________________________________________________
Tarikh Lahir : __________________ Umur :________ Tahun : ________
Sekolah : _________________________________________________

Nota Guru :
1. Tanda ( / ) pada jawapan yang betul, dan tanda ( X ) jika jawapan murid salah.
2. Rekodkan markah bagi jawapan yang betul dalam ruang jumlah markah
diperolehi.

NO TOPIK MARKAH WAJIB JUMLAH MARKAH


LULUS DIPEROLEHI

1
Penambahan
7/7 /7

5/6 /6

7/9 /9

2
Penolakan
7/7 /7

5/6 /6

7/9 /9

1
NO TOPIK MARKAH WAJIB JUMLAH MARKAH
LULUS DIPEROLEHI

3
Pendaraban
12 / 16 / 16

4
Pembahagian
11 / 15 / 15

5
Masa dan
Waktu 4/5 /5

6 Wang 4/5 /5

7
Penyelesaian
Masalah 3/5 /5

Pencapaian : 72 / 90 / 90
LULUS

GAGAL

Catatan Guru :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_____________________________
( Tandatangan )
Nama : ___________________________
Tarikh : ___________________________
2
BORANG REKOD IKAM
Nama : __________________________________________________
Tarikh Lahir : __________________ Umur :________ Tahun : _________
Sekolah : __________________________________________________

No Markah Markah Markah Keputusan


Penuh Wajib Lulus Diperolehi

•LULUS
7 7 •GAGAL

•LULUS
6 5 •GAGAL
1
•LULUS
9 7 •GAGAL

•LULUS
7 7 •GAGAL
•LULUS
6 5 •GAGAL
2
•LULUS
9 7 •GAGAL
•LULUS
3 16 12 •GAGAL
•LULUS
4 15 11 •GAGAL
•LULUS
5 5 4 •GAGAL
•LULUS
6 5 4 •GAGAL
•LULUS
7 5 3 •GAGAL

JUMLAH 90 72

Catatan: 3
Murid dianggap menguasai kemahiran asas matematik sekiranya lulus semua item yang diuji.
Panel Penulis Instrumen Kemahiran Asas Matematik
Sekolah Rendah Negeri Johor

1) Sazali bin Abd. Hamid - Pengurus Program


Ketua Unit Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor
2) Shahiran bin Kamaruddin
Penyelia Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor
3) Sharizad bin Razali
Jabatan Pelajaran Johor
4) Mohamad Nor Saemi bin Suradi
SK Bagan, Batu Pahat
5) Mat Zaidi bin Dahlan
SK LKTP Tenggaroh Selatan, Kota Tinggi
6) Maznah bt Hussin
SK Bandar Putra, Kulaijaya
7) Mohd Rafa’in bin Mohamad Fahimi
SK. LKTP Pasir Raja, Kulaijaya
8) Era Mayuza binti Endut
SK. Parit Setongkat , Muar
9) Mohd. Azwan bin Shaari
SK Kemedak, Segamat
10) Dziyaul Afraz bin Abdul Rahman
SK. Seri Bali, Segamat
11) Arief Wirajaya bin Mohd Sharipudin
SK. Kangkar Pulai 2, Kulaijaya
12) Anis Alia bt Asim @ Hashim
SK. Permas Kelapa, Pontian
13) Hayatunur binti Baharom
SK. Bugis Benut, Pontian
14) Goh Poey Chen
SJK(C) Pandan, Pasir Gudang
15) Tamil Selvi A/P Joseph
SJK(T) Masai, Pasir Gudang
16) Faizah binti Abd. Thani
SK. Ulu Tiram, Pasir Gudang
17) Tan Siok Ping
SJK(C) Kuo Kuang, Johor Bahru
18) Reega A/P Parjunan
SJK(T) Ladang Rini , Johor Bahru
19) Reduzuan bin Haron
SK LKTP Ayer Hitam, Kluang