Anda di halaman 1dari 11

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

S1. Guru-guru opsyen yang berpengalaman. W1. Kekerapan ponteng sekolah murid-murid sekolah.
S2. Bilik darjah yang ideal. W2. Murid kurang membuat latih tubi.
S3. 100% guru terlatih. W3. Segelintir ibubapa kurang peka atas peningkatan
pembelajaran anak.
W4. Murid rendah motivasi diri.

PELUANG ( O ) CABARAN ( C )

O1.Terdapat guru-guru yang bertauliah dalam mengajar Bahasa C1. Kesukaran memberi perhatian teliti kepada murid
Tamil. yang tidak meyiapkan kerja rumah.
O2. Hubungan yang baik dengan PIBG. C2. Kehadiran segelintir murid yang kurang memuaskan.
C3. Kurangnya kesedaran tentang kepentingan pendidikan di
Kalangan segelintir ibubapa.
C4. Sokongan ibubapa yang kurang memuaskan.

ANALISIS SWOT
PANITIA BAHASA TAMIL
2021
BIL ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN STRATEGI PELAKSANA
STRATEGIK TOV 2020 2021 2022

2 Keupayaan Meningkatkan Meningkatkan % murid 30% 50% 70% 90% 1.Program Rimba 1.PN.C.RAJINI
pembacaan tahap keupayaan menjawab Ilmu 2.PN.R.MALARVILI
dan pembacaan pembacaan semua 3.PN.S.RITA
pemahaman dan dan soalan 2.Pertandingan Bijak 4.PN.M.KOGELLA
murid masih pemahaman penghafalan dengan Hafal 5.PN.A.THULASI
rendah murid dalam fakta betul. 6.PN.B.INTHARA
matapelajaran ilakkiyam 3. Minggu Bahasa DEVI
Bahasa Tamil. bagi Tamil
menjawab
soalan
objektif dan
subjektif
INISIATIF / STRATEGI Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A.
BI Program, Projek dan Tanggung Tempoh / Kos / Output / KPI Sasaran Pelan
L Tindakan jawab Hari Sumber Outcome Kontingensi

1. PerjumpaanTiga Guru Thn 6 3 kali RM 100 Berkongsi idea Kehadiran Ibu bapa Mendapat
Penjuru. setahun dan mengatasi ibubapa tahun 6 idea yang
masalah bernas melalui
pelajar. perbincangan

2. Kelas Bimbingan Sinar Guru Thn 6 Feb – Sept RM 100 Bermotivasi Bil murid Murid Mengenalpasti
Ilmu lebih % tahun 6 murid yang
cemerlang. kehadiran cemerlang,
Memberi Murid, sederhana dan
peransang kpd guru, lemah
pelajar. ibubapa

3. Bengkel Akademik Semua guru 2 kali RM 200 Berupaya Bil murid, Murid
BT setahun meningkatkan dan % tahun 6 Membuat latih
pencapaian kehadiran tubi yang
GPMP dan banyak
GPS
INISIATIF / STRATEGI Meningkatkan keupayaan pembacaan dan pemahaman murid
BI Program, Projek dan Tanggung Tempoh / Kos / Output / KPI Sasaran Pelan
L Tindakan jawab Hari Sumber Outcome Kontingensi

1. Program Rimba Ilmu Semua guru 2 kali - Bermotivasi Tahap Semua Menjalankan
seminggu lebih bacaan murid bacaan
cemerlang. murid mengikut
Memberi tahap murid
peransang kpd
pelajar.

2. Pertandingan Bijak Hafal Semua guru 3 bulan RM 100 Bermotivasi Bil murid Semua Memuji
BT sekali tinggi yang murid murid yang
menghafal dapat
semua fakta mencapai
tahap bacaan
yang
cemerlang

Minggu Bahasa Tamil Semua guru April RM 100 Menunjukkan Bil murid, Semua Membuat
3. BT bakat sedia ada yang murid persediaan
Berjaya awal yang
dalam mencukupi
pertandinga
n yang
diadakan
Matlamat Strategik: Meningkatkan tahap kecemerlangan murid dalam matapelajaran Bahasa Tamil.

Inisiatif / Strategik: Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A.


Nama Program / Projek: Perjumpaan Tiga Penjuru
Objektif Program / Projek Mencari dan mengenal potensi untuk membina keyakinan diri murid

Tanggungjawab Guru Tahun 6


Tempoh / Hari 3 kali setahun

Tempat Dewan Sekolah


Sasaran Pelajar Tahun 6, Ibubapa, Guru-guru Tahun 6
Kos / Anggaran Perbelanjaan RM 100

Sumber PIBG
Jawatankuasa Semua guru
Ringkasan Program !. Perjumpan pertama
2. Lebih menekankan kepada perbincangan dan membuat
keputusan bersama.
Matlamat Strategik: Meningkatkan tahap kecemerlangan murid dalam matapelajaran Bahasa Tamil.

Inisiatif / Strategik: Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A.


Nama Program / Projek: Kelas Bimbingan Sinar Ilmu
Objektif Program / Projek Meningkatkan motivasi diri murid untuk mendapat keputusan yang cemerlang

Tanggungjawab Guru Tahun 6


Tempoh / Hari Februari - September

Tempat Bilik darjah tahun 6


Sasaran Semua murid tahun 6
Kos / Anggaran Perbelanjaan RM 100

Sumber PIBG
Jawatankuasa Semua guru tahun 6
Ringkasan Program 1. Murid dibahagikan mengikut tahap.
2. Lebih menekankan kepada latih tubi mengikut topikal.
Matlamat Strategik: Meningkatkan tahap kecemerlangan murid dalam matapelajaran Bahasa Tamil.

Inisiatif / Strategik: Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A.


Nama Program / Projek: Bengkel Akademik
Objektif Program / Projek Meningkatkan tahap pencapaian GPMP

Tanggungjawab Semua guru Tahun 6


Tempoh / Hari 2 kali setahun

Tempat Dewan Sekolah


Sasaran Semua murid tahun 6
Kos / Anggaran Perbelanjaan RM 100

Sumber PIBG
Jawatankuasa Semua guru
Ringkasan Program Lebih menekankan kepada ujian.
Matlamat Strategik: Meningkatkan tahap pembacaan dan pemahaman murid dalam matapelajaran Bahasa
Tamil.

Inisiatif / Strategik: Meningkatkan keupayaan pembacaan dan pemahaman murid


Nama Program / Projek: Program Rimba Ilmu
Objektif Program / Projek Meningkatkan tahap bacaan di kalangan murid

Tanggungjawab Semua guru


Tempoh / Hari 2 kali seminggu

Tempat Bilik darjah


Sasaran Semua murid
Kos / Anggaran Perbelanjaan -

Sumber -
Jawatankuasa Semua guru
Ringkasan Program 1. Lebih menekankan kepada bacaan mengikut tahap murid di dalam kelas.
Matlamat Strategik: Meningkatkan tahap pembacaan dan pemahaman murid dalam matapelajaran Bahasa
Tamil.

Inisiatif / Strategik: Meningkatkan keupayaan pembacaan dan pemahaman murid


Nama Program / Projek: Pertandingan Bijak Hafal
Objektif Program / Projek Meningkatkan tahap penghafalan fakta yang diajar

Tanggungjawab Semua guru


Tempoh / Hari 3 bulan sekali

Tempat Bilik darjah


Sasaran Semua murid
Kos / Anggaran Perbelanjaan RM100

Sumber Panitia
Jawatankuasa Semua guru
Ringkasan Program 1. Lebih menekankan kepada tahap penghafalan murid mengikut tahap.
Matlamat Strategik: Meningkatkan tahap pembacaan dan pemahaman murid dalam matapelajaran Bahasa
Tamil.

Inisiatif / Strategik: Meningkatkan keupayaan pembacaan dan pemahaman murid


Nama Program / Projek: Minggu Bahasa Tamil
Objektif Program / Projek Mencungkil bakat sedia ada murid

Tanggungjawab Semua guru


Tempoh / Hari April

Tempat Bilik darjah, Dewan sekolahh


Sasaran Semua murid
Kos / Anggaran Perbelanjaan RM100

Sumber Panitia
Jawatankuasa Semua guru
Ringkasan Program Lebih menekankan kepada pertandingan.

CARTA GANTT
AKTIVITI TAHUNAN
PANITIA BAHASA TAMIL
2021
BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV
1 Mesyuarat panitia 
2 Melabel carta 
3 Pameran bahan bantu belajar 
4 Pembinaan soalan mengikut format baru    
5 Menyediakan kertas ujian    
6 PLC Bahasa Tamil     
7 Program 1 Hari 1 Perkataan           
8 Program Bina Ayat           
9. Minggu Bahasa Tamil 
10. Karnival Bahasa Tamil 
11. Koakademik 

Anda mungkin juga menyukai