Anda di halaman 1dari 4

SPSK PK 01/2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA


LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI MINGGU KURIKULUM PANITIA_________
2021

1. Tajuk Aktiviti

2. Tarikh Pelaksanaan

3. Kumpulan Sasaran

4. AJK Pelaksana /
Penceramah

5. Punca Kewangan /Kos

6. Aktiviti yang dijalan

7. Hasil Tandakan (√) dalam ruangan yang berkenaan sahaja


7.1 Dapat dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )
7.2 Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

8. Dapatan Keberkesanan / Kekuatan Aktiviti


Kelemahan Aktiviti

Cadangan Penambahbaikan Aktiviti


Disediakan oleh Disemak oleh

( ) ( )
Penyelaras Aktiviti Ketua Panitia

Tarikh:
SPSK PK 01/2

GAMBAR
( Tuliskan penerangan berkenaan gambar)
SPSK PK 01/2

BIDANG :
PANITIA :
PERNYELARAS :
PERTANDINGAN/AKTIVITI :

BIL NAMA PEMENANG NOMBOR K/P


SPSK PK 01/2