Anda di halaman 1dari 22

PELAN OPERASI 1 : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Pn Nurasyiqin Chia Bt Abdullah dan Pn


Azizzah Bt Mohd Shah

PROGRAM “ The Power Of Colour”

TARIKH Februari hingga September 2011

MASA Minggu ke – 4 waktu Pertama Pendidikan


Seni Visual (mulai bulan Februari hingga
bulan September)

AKTIVITI • Guru menyedikan satu carta roda


warna dan pelajar dikehendaki
mencari campuran warna seperti
warna sekunder dan warna tertier
• Guru memberikan maklumat
tentang warna harmoni, fungsi dan
sifat warna (bulan Februari)
• Mempelajari warna sewarna (bulan
Mac)
• Guru memberi penerangan tentang
hue warna dan bagaimana warna
mempengaruhi mood, emosi, dan
deria manusia (bulan April)
• Pelajar mewarnakan satu siri bentuk
asas seperti kiub, sfera, kon, silinder
dengan memberi bayang dan
ton(bulan Mei & Jun)
• Guru mengulangi aktiviti dengan
subjek matter yang lain sehingga
pelajar mahir menguasai ton warna.
(bulan Julai)

• Membuat satu lukisan lanskap


sekolah (bulan Ogos/September)
KUMPULAN SASARAN • Semua pelajar Tingkatan 1 dan 2

OBJEKTIF • Pelajar dapat memahami bahawa


warna sekunder terhasil apabila dua
warna asas dicampurkan, warna
tertier pula terhasil apabila satu
warna asas dicampurkan dengan
satu warna sekunder.
• Apabila warna putih atau kelabu
dicampurkan mereka dapat
menghasilkan banyak variasi warna
yang digelar hue warna.
KEWANGAN • RM 2.00 setiap orang pelajar (PCG
Panitia)
STRATEGI PELAKSANAAN • Pelajar membeli sebuah modul yang
berjudul ‘Program The Power Of
Colour’ dan menyediakan sebuah
buku sketch
BAHAN /ALAT MEMBANTU • Pensel warna , warna air dan
peralatan melukis dan mewarna
PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 2 : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Pn. Nurasyiqin Chia dan Pn. Azizzah Mohd


Shah

PROGRAM ICT dalam P&P

TARIKH Mac dan November 2011

MASA Waktu PSV


AKTIVITI • Mewarnakan poster Anti Dadah
• Poster berkaitan dengan hari
Kemerdekaan Malaysia atau Ceria
Merdeka
• Poster Kempen Bulan Membaca
• Jemputan Jabatan seperti Karnival
Pendidikan, Alam Sekitar dan lain-
lain
KUMPULAN SASARAN • Semua pelajar SMK Tun Mutahir

OBJEKTIF • Pelajar mempunyai kesedaran


tentang bahayanya dadah dan cinta
akan Negara Malaysia
• Mengcungkil bakat pelajar
KEWANGAN • RM 1000.00( PCG Panitia)

STRATEGI PELAKSANAAN • Memilih pelajar yang berpotensi


dalam melukis dan mewarna

ALAT MEMBANTU Warna , kertas lukisan kosong dan kertas


lukisan bercetak

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 3 : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Ketua Panitia dan guru Pend. Seni Visual

PROGRAM ” Melawat & Belajar” Lawatan Belajar ke


Perbadanan Kraf Tangan Malaysia, Alor
Gajah, Melaka
TARIKH Mei 2011

MASA 7.30 pagi – 2.00 petang

AKTIVITI • Melawat pameran koleksi kraf


tangan Malaysia
• Bengkel membuat batik dimensi
baru (Batik Painting) – Tema : 1
Malaysia

KUMPULAN SASARAN • Semua pelajar Tingkatan 1 hingga 4


yang terpilih (Terhad kepada 40
orang peserta sahaja)

OBJEKTIF • Pelajar dapat melihat sendiri


bagaimana manusia mengucapkan
jiwa mereka secara estetik melalui
pelbagai media dan bentuk rupa.
• Pelajar dapat menambahkan lagi
ilmu pengetahuan tentang karya
seni visual

KEWANGAN • RM500 (Peruntukan PCG )

STRATEGI PELAKSANAAN • Membuat rombongan lawatan


belajar

ALAT MEMBANTU Kertas edaran, buku nota, bahan & alat


melukis dan mewarna

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 4 : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Ketua Panitia dan Pn Azizzah Bt Mohd


Shah
PROGRAM “ Didik Anak Seni”

TARIKH 24 Mac – 27 Oktober (Setiap hari Selasa)

MASA 1.15 – 2.15 (1 Jam)

AKTIVITI • Membuat pemulihan kepada murid


yang lemah (teknik melukis yang
betul)
• Memberi pengukuhan kepada
pelajar yang lemah supaya boleh
mendapat keputusan kredit.
• Mendedahkan teknik mewarna iaitu
teknik lutsinar dan teknik legap.

KUMPULAN SASARAN • Calon SPM yang akan menduduki


peperiksaan SPM dalam Pendidikan
Seni Visual 2011 kumpulan harapan

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • RM 100 (PCG Panitia)

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengenal pasti pelajar harapan

ALAT MEMBANTU Kertas edaran, bahan dan peralatan melukis


Seperti warna, krayon dan sebagainya

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 5: PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Ketua Panitia dan Pn Azizzah Bt Mohd


Shah
PROGRAM Program “ Berus Emas”

TARIKH Mac – Oktober (Setiap hari Khamis)

MASA 1.30 – 2.30 Petang (1 Jam)

AKTIVITI
• Memberi pengukuhan kepada
pelajar yang baik supaya boleh
mendapat A1 atau A2
• Mendedahkan teknik mewarna iaitu
teknik lutsinar dan teknik legap.

KUMPULAN SASARAN • Calon cemerlang yang akan


menduduki peperiksaan SPM dalam
Pendidikan Seni Visual 2011

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • PIBG

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengenal pasti murid kumpulan


cemerlang yang berpotensi untuk
mendapat A1 & A2

ALAT MEMBANTU Kertas edaran, bahan dan peralatan melukis


Seperti warna, krayon dan sebagainya

PENILAIAN PROGRAM i. 90% murid kumpulan


(Sejauh mana program dapat cemerlang telah diajar pelbagai
dijalankan) teknik catan.
ii. Membuat ulang kaji Asas Seni
Reka dan Prinsip Rekaan.

PENILAIAN IMPAK i. 50% telah mendapat A- dalam


(Sejauh mana objektif tercapai) Peperiksaan Percubaan SPM 2011
PELAN OPERASI 6 : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Ketua Panitia dan Pn Azizzah Bt Mohd


Shah
PROGRAM “ Unsur Seni Jiwa Kita”

TARIKH Januari – 28 Oktober (Setiap hari Selasa)

MASA 1.30 – 2.30 Petang (1 Jam)

AKTIVITI
• Memberi pemulihan kepada pelajar
yang sangat lemah supaya boleh
mendapat sekurang-kurangnya lulus
dengan D
• Mendedahkan cara membuat
lakaran objek dan teknik mewarna
yang sesuai

KUMPULAN SASARAN • Calon kumpulan harapan untuk


Tingkatan 1.

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • PIBG

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengenal pasti pelajar yang sangat


lemah dalam melukis dan mewarna

ALAT MEMBANTU Kertas edaran, bahan dan peralatan melukis


Seperti warna, krayon dan sebagainya

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK i.
(Sejauh mana objektif tercapai)

PELAN OPERASI 7 : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011


PELAKSANA Ketua Panitia dan Pn Azizzah Bt Mohd
Shah
PROGRAM “ Unsur Seni Jiwa Kita”

TARIKH Mac – 28 Oktober (Setiap hari Selasa)

MASA 1.30 – 2.30 Petang (1 Jam)

AKTIVITI
• Memberi pemulihan kepada pelajar
yang sangat lemah supaya boleh
mendapat sekurang-kurangnya lulus
dengan D
• Mendedahkan cara membuat
lakaran objek dan teknik mewarna
yang sesuai

KUMPULAN SASARAN • Calon kumpulan harapan dalam


tingkatan 4.

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • PIBG

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengenal pasti pelajar yang sangat


lemah dalam melukis dan mewarna

ALAT MEMBANTU Kertas edaran, bahan dan peralatan melukis


Seperti warna, krayon dan sebagainya

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)

PELAN OPERASI 8 : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011


PELAKSANA Ketua Panitia dan Guru-guru PSV
PROGRAM Pameran Seniman Muda

TARIKH April 2011

MASA 8.30 – 1.00 Petang ( 1 Minggu)

AKTIVITI
• Mempamerkan hasil karya murid-
murid seperti bakul rotan
• Mempamerkan folio Kajian Rekaan
Seni Visual 2010
• Membuat demonstrasi anyaman
bakul rotan oleh murid Tingkatan 4.

KUMPULAN SASARAN • Semua calon SPM yang akan


menduduki peperiksaan SPM dalam
Pendidikan Seni Visual 2011
• Semua murid

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • PCG Panitia

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengenal pasti pelajar yang mahir


dalam anyaman bakul rotan

ALAT MEMBANTU Folio, bakul rotan dan rotan

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)

PELAN OPERASI 9: PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011


PELAKSANA Kaunselor ,Penceramah luar ( Ketua
Panitia dan semua ahli panitia Pendidikan
Seni Visual

PROGRAM Teknik menjawab soalan 2611/3 -


Menggambar

TARIKH Oktober 2011

MASA 12.00- 2.00 petang (2 Jam)

AKTIVITI • Ceramah Teknik menjawab soalan


menggambar
• Bengkel

KUMPULAN SASARAN • Semua calon SPM yang akan


menduduki pepeeriksaan SPM
dalam Pendidikan Seni Visual 2011

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • RM 100 (PIBG)

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengumpulkan pelajar yang terlibat

ALAT MEMBANTU Kertas edaran.


LCD dan Laptop

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PENCAPAIAN MURID-MURID DALAM
PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH DAN
NEGERI 2010
BIL. JENIS TARIKH NAMA KEDUDUKAN
PERTANDINGAN MURID
1. MELUKIS 6 MAC YEE NAIB JOHAN
POSTER 2010 QING
SEMPENA XUAN
KARNIVAL PEN (2
DIDIKAN - IXORA)
MELAKA MAJU
2010
2. PERTANDINGAN 10 APR YEE NAIB JOHAN
MELUKIS 2010 QING
POSTER XUAN
KESEDARAN (2
OZON IXORA)
3. MELUKIS 2 JUN YEE JOHAN
POSTER PESTA 2010 QING
AIR XUAN
(2
IXORA)
4. POSTER 1 10 JULAI YEE NAIB JOHAN
MALAYSIA 2010 QING
XUAN
(2
IXORA)

PELAN OPERASI 1 : PERSATUAN SENI KREATIF 2011


PELAKSANA Guru Penasihat Seni Kreatif

PROGRAM ” Terbuang Masih Terbilang”

TARIKH Januari hingga Febuari 2011

MASA Waktu perjumpaan persatuan

AKTIVITI • Membahagikan ahli persatuan


kepada 2 orang dalam 1 kumpulan
• Mengunting huruf-huruf yang
terdapat pada surat khabar mengikut
tone yang sesuai untuk terang gelap.
• Kemudian di tampal pada kertas
lukisan mengikut bentuk buah-
buahan.
KUMPULAN SASARAN • Semua ahli persatuan seni kreatif

OBJEKTIF • Memupuk sikap bekerjasama antara


ahli persatuan
• Menghayati bahan terbuang
menjadi satu kraf yang menarik.
KEWANGAN • Ahli sendiri.

STRATEGI PELAKSANAAN • Semua ahli persatuan melibatkan


diri secara langsung
BAHAN /ALAT MEMBANTU • Pensel, gunting, kertas lukisan. Dan
gam.
PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)

PELAN OPERASI 2 : PERSATUAN SENI KREATIF 2011


PELAKSANA Guru Penasihat Persatuan Seni Kreatif

PROGRAM Membuat Batik Dimensi Baru (Batik


Pelangi) – Hiasan Dinding

TARIKH Mac hinggaApril 2011

MASA Waktu perjumpaan persatuan


AKTIVITI • Menggunting kertas tisu kepada
helaian segi empat sama
• Menggunakan dawai dan ikat tisu
kepada beberapa bahagian
• Mencelup tisu ke dalam bahan
pewarna makanan
• Setelah kering, framkan tisu yang
bercorak
KUMPULAN SASARAN • Semua ahli persatuan Seni Kreatif

OBJEKTIF • Ahli mempunyai ilmu pengetahuan


tentang batik dimensi baru dan nilai
estetika
KEWANGAN • Yuran persatuan

STRATEGI PELAKSANAAN • Semua ahli digalakkan mengambil


bahagian

ALAT MEMBANTU Tisu gulung, dawai halus, bahan pewarna


makanan, kad manila dan fram

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 3 : PANITIA SENI KREATIF 2011

PELAKSANA Guru Penasihat Seni Kreatif

PROGRAM ” Cantikkan Sekolah Kita”


TARIKH Jun – Julai 2011

MASA Waktu Perjumpaan Persatuan dan masa


terluang pada sebelah petang.

AKTIVITI • Memilih dinding-dinding atau


sudut-sudut yang menarik sekitar
sekolah
• Semua ahli memilih satu dinding
pada blok banggunan yang diminati
• Melukis lanskap sekolah
berdasarkan lakaran yang dipilih
• Lukisan yang berkualiti tentu
terpamer menjadi tontonan semua.

KUMPULAN SASARAN • Semua ahli persatuan

OBJEKTIF • Pelajar dapat melihat sendiri


bagaimana manusia mengucapkan
jiwa mereka secara estetik melalui
pelbagai media dan bentuk rupa.
• Pelajar dapat menambahkan lagi
ilmu pengetahuan tentang karya
seni visual

KEWANGAN • RM 100(Peruntukan ko-kurikulum)

STRATEGI PELAKSANAAN • Semua ahli mengambil bahagian

ALAT MEMBANTU Kertas lukisan, gambar foto lanskap


sekolah, alat mewarna dan bahan mewarna
seperti plaka dan berus.

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 4 : PERSATUAN SENI KREATIF 2011

PELAKSANA Guru Penasihat Persatuan Seni Kreatif

PROGRAM ” Bunga Reben”


TARIKH Mei hingga Jun 2011

MASA Waktu Perjumpaan Persatuan

AKTIVITI • Menggulung reben sehingga 20 kali


• Gunting di bahagaian tengah sedikit
dan ikat dengan kuat
• Kemudian gunting sedikit pada
bahagian atas setiap kelopak reben
• Putar reben kepada bentuk bunga
• Pelbagai cara membalut hadiah
berdasarkan buku khas membalut
hadiah

KUMPULAN SASARAN • Semua ahli persatuan

OBJEKTIF • Pelajar dapat melihat sendiri


bagaimana manusia mengucapkan
jiwa mereka secara estetik melalui
pelbagai media dan bentuk rupa.
• Pelajar dapat menambahkan lagi
ilmu pengetahuan tentang kerja-
kerja kreatif

KEWANGAN • RM 50 dari Yuran Persatuan dan


beli sendiri

STRATEGI PELAKSANAAN • Memastikan semua ahli mengambil


bahagian

ALAT MEMBANTU Reben, gunting, celotape, kertas pembalut


hadiah, kotak kosong.

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 5 : PERSATUAN SENI KREATIF 2011

PELAKSANA Guru Penasihat Seni Kreatif

PROGRAM ” Kitar Semula Kreatif berguna”


TARIKH Julai hingga Ogos 2011

MASA Waktu perjumpaan persatuan

AKTIVITI • Membahagikan ahli persatuan


kepada 2 orang 1 kumpulan
• Mengulung kertas surat khabar @
majalah.
• Menganyam bakul

KUMPULAN SASARAN • Semua ahli persatuan seni kreatif

OBJEKTIF • Memupuk sikap bekerjasama antara


ahli persatuan
• Menghayati kempen Kitar Semula
KEWANGAN • Sumber Sekolah

STRATEGI PELAKSANAAN • Semua ahli persatuan melibatkan


diri secara langsung
BAHAN /ALAT MEMBANTU • Pensel , berus, kertas majalah @
Sutar Khabar dan spray kilat.
PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 6 : PERSATUAN SENI KREATIF 2011

PELAKSANA Guru Penasihat Seni Kreatif dan AJK


persatuan
PROGRAM “ Paparan Maklumat Info Kita”

TARIKH Januari/Februari 2011

MASA Waktu Persatuan

AKTIVITI • Menulliskan nama-nama AJK


• Menampalkan pada papan
kenyataan Persatuan
• Menampal aktiviti yang dijalan

KUMPULAN SASARAN • AJK Tertinggi Persatuan

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • RM 20 Yuran Persatuan

STRATEGI PELAKSANAAN • AJK akan berbincang dan


melasaksanakan tugas

ALAT MEMBANTU Kad fancy, pen marker dan komputer

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 5 : PERSATUAN SENI KREATIF 2011

PELAKSANA Guru Penasihat Seni Kreatif dan AJK


persatuan
PROGRAM Cetakan Open Masking

TARIKH Julai – Oktober 2011

MASA Waktu Persatuan

AKTIVITI • Kajian motif (Julai)


• Kajian warna (Ogos)
• Proses cetakan (September –
Oktober)

KUMPULAN SASARAN • Semua ahli persatuan

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • RM 2.00 seorang

STRATEGI PELAKSANAAN • AJK akan berbincang dan


melasaksanakan tugas

ALAT MEMBANTU Pemidang kayu, sutera saring, surat khabar


lama, sekuji dan dye fabrik

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 7: PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Ketua Panitia dan Guru-guru PSV


PROGRAM Pameran Seniman Muda

TARIKH Hari Ko-kurikulum

MASA 8.30 – 1.00 Petang

AKTIVITI
• Mempamerkan hasil karya murid-
murid seperti bakul rotan
• Mempamerkan folio Kajian Rekaan
Seni Visual 2009 – 2010
• Membuat demonstrasi anyaman
bakul rotan oleh murid Tingkatan 5.

KUMPULAN SASARAN • Semua calon SPM yang akan


menduduki peperiksaan SPM dalam
Pendidikan Seni Visual 2011
• Semua murid

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • PCG Panitia

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengenal pasti pelajar yang mahir


dalam anyaman bakul rotan

ALAT MEMBANTU Folio, bakul rotan dan rotan

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)
PELAN OPERASI 5 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2011

PELAKSANA Kaunselor ,Penceramah luar ( Ketua


Panitia dan semua ahli panitia Pendidikan
Seni Visual

PROGRAM Teknik menjawab soalan 2611/3 -


Menggambar

TARIKH Mac 2010

MASA 12.00- 2.00 petang (2 Jam)

AKTIVITI • Ceramah Teknik menjawab soalan


menggambar
• Bengkel

KUMPULAN SASARAN • Semua calon SPM yang akan


menduduki pepeeriksaan SPM
dalam Pendidikan Seni Visual 2011

OBJEKTIF • Murid dapat menggabungjalinkan


perkara yang dilihat, difikir atau
dirasai ke dalam bentuk visual.

KEWANGAN • RM 100 (PIBG)

STRATEGI PELAKSANAAN • Mengumpulkan pelajar yang terlibat

ALAT MEMBANTU Kertas edaran.


LCD dan Laptop

PENILAIAN PROGRAM
(Sejauh mana program dapat
dijalankan)
PENILAIAN IMPAK
(Sejauh mana objektif tercapai)