Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL PANITIA PSV 2011

Bil Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Hasil Kontingensi Status
Strategi A
1 Program “ The Ketua Panitia Sepanjang RM 2.00 1. Bilangan 1. Sepanjang Guru
Power Of Skill Guru-guru Tahun setiap kali tahun waktu P & membuat
Drawing” untuk Pendidikan waktu P & pelajar pelaksanaan P demo teknik
pelajar harapan Seni Visual P Pend. (PCG program 2. 100% pelajar mewarna
& lulus. Seni Visual Panitia) 2. Peratus lulus ujian setiap kali
lulus waktu catan
meningkat
melalui
ujian
Strategi B
2 Penggunaan Ketua Panitia, Mac- PIBG 1. Bilangan 1. 1 kali untuk Memastikan
computer dan Semua guru November kali setiap tajuk baru. murid
LCD dalam PSV pengunaan 2. Pelajar lebih sentiasa
proses LCD. yakin membuat
pengajaran dan 2. Peratus menghasilkan sketching
pembelajaran. lulus kerja melukis
meningkat dan mewarna
melalui
ujian

Bil Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Hasil Kontingensi Status
Strategi C
3 Lawatan Belajar Ketua Panitia & 1 hari RM 500 1. Bilangan 1. Pelajar Guru
ke Pusat Kraf Guru-guru (PCG kali mempunyai membuat
Tangan Malaysia Pendidikan Panitia) pelaksanaan minda yang demonstrasi
Alor Gajah Seni Visual Kutipan program terbuka. proses
daripada 2. Peratus 2. 100% pelajar membuat
murid lulus lulus ujian batik
meningkat
melalui
ujian
Strategi D
4 Program “ Berus Ketua Panitia, 10 kali PIBG 1. Bilangan 1. Kemahiran Murid
Emas” untuk Semua guru kali mewarna sentiasa
pelajar PSV pelaksanaan dikalangan membuat
cemerlang. program pelajar sketching
2. Peratus meningkat
lulus 2. Murid dapat
meningkat siapkan folio
melalui dalam jangka
ujian masa yang
ditetapkan

Bil Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Hasil Kontingensi Status
Strategi E
5 Teknik Ketua Panitia, 1 hari -RM 100 1. Bilangan 1. Pelajar lebih Klinik
Menjawab Guru-guru (PIBG) kali berkeyakinan Pendidikan
Soalan Pendidikan pelaksanaan untuk Seni Visual
Menggambar Seni Visual, program menghasilkan
penceramah 2. Peratus karya.
dari SMK lulus
Malim meningkat
Kaunselor melalui
ujian
Strategi F
6 Unsur Seni Jiwa Guru 10 kali PIBG 1. Bilangan 1. Murid yang Kelas
Kita PSV/Panitia kali lemah boleh pemulihan
pelaksanaan melukis dan pada waktu P
program mewarna dengan & P PSV
lebih keyakinan
Strategi G
7 Pameran Guru 1 kali PCG Panitia 1. Bilangan Murid lebih Melihat
Seniman Muda PSV/Panitia kali yakin dalam contoh-
pelaksanaan proses contoh folio
program menghasilkan dalam bilik
2. Murid folio seni
boleh
menyiapkan
folio Kajian
Rekaan
Seni Visual