Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI & VISUAL TAHUN 1

KELAS PENDIDIKAN KHAS SK PUSAT LAWAS

MINGGU TAJUK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1 1. 1.1. Mengenal 1.1.1. TP 1:Mengecam media kering
Menggambar dan Menamakan TP 2:Menyatakan kegunaan media
menggunakan media kering kering
alatan seni seperti : TP 3:Menggunakan media kering
lukis i. pensel ii. secara bebas
pensel warna iii. TP 4:Menggunakan gabungan dua
krayon iv. pena media kering
penanda TP 5:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering secara
kreatif dengan berhemah
2 1. 1.1. Mengenal 1.1.1. TP 1:Mengecam media kering
Menggambar dan Menamakan TP 2:Menyatakan kegunaan media
menggunakan media kering kering
alatan seni seperti : TP 3:Menggunakan media kering
lukis i. pensel ii. secara bebas
pensel warna iii. TP 4:Menggunakan gabungan dua
krayon iv. pena media kering
penanda TP 5:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering secara
kreatif dengan berhemah
3 1. 1.1. Mengenal 1.1.2. TP 1:Mengecam media kering
Menggambar dan Menggunakan TP 2:Menyatakan kegunaan media
menggunakan media kering kering
alatan seni untuk TP 3:Menggunakan media kering
lukis menggambar secara bebas
TP 4:Menggunakan gabungan dua
media kering
TP 5:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering secara
kreatif dengan berhemah
4 1. 1.1. Mengenal 1.1.2. TP 1:Mengecam media kering
Menggambar dan Menggunakan TP 2:Menyatakan kegunaan media
menggunakan media kering kering
alatan seni untuk TP 3:Menggunakan media kering
lukis menggambar secara bebas
TP 4:Menggunakan gabungan dua
media kering
TP 5:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Menggunakan gabungan
pelbagai media kering secara
kreatif dengan berhemah
5 1. 1.2. Contengan 1.2.1. TP 1:Mengecam media dan bahan
Menggambar bebas Menghasilkan yang digunakan
contengan bebas TP 2:Menyatakan kegunaan bahan
tanpa alatan di dan alatan yang digunakan
atas : TP 3:Menghasilkan contengan
i. pasir ii. tepung bebas tanpa alatan di udara
iii. bijirin TP 4:Menghasilkan contengan
bebas tanpa alatan di atas pasir,
tepung dan bijirin
TP 5:Menghasilkan contengan
bebas menggunakan media kering
di atas kertas lukisan, kad manila
dan kain
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan contengan bebas
dengan menggunakan media
kering
6 1. 1.2. Contengan 1.2.1. TP 1:Mengecam media dan bahan
Menggambar bebas Menghasilkan yang digunakan
contengan bebas TP 2:Menyatakan kegunaan bahan
tanpa alatan di dan alatan yang digunakan
atas : TP 3:Menghasilkan contengan
i. pasir ii. tepung bebas tanpa alatan di udara
iii. bijirin TP 4:Menghasilkan contengan
bebas tanpa alatan di atas pasir,
tepung dan bijirin
TP 5:Menghasilkan contengan
bebas menggunakan media kering
di atas kertas lukisan, kad manila
dan kain
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan contengan bebas
dengan menggunakan media
kering
7 1. 1.2. Contengan 1.2.2. TP 1:Mengecam media dan bahan
Menggambar bebas Menghasilkan yang digunakan
contengan bebas TP 2:Menyatakan kegunaan bahan
menggunakan dan alatan yang digunakan
media kering di TP 3:Menghasilkan contengan
atas : bebas tanpa alatan di udara
i. kertas lukisan TP 4:Menghasilkan contengan
ii. kad manila iii. bebas tanpa alatan di atas pasir,
kain tepung dan bijirin
TP 5:Menghasilkan contengan
bebas menggunakan media kering
di atas kertas lukisan, kad manila
dan kain
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan contengan bebas
dengan menggunakan media
kering
8 1. 1.2. Contengan 1.2.2. TP 1:Mengecam media dan bahan
Menggambar bebas Menghasilkan yang digunakan
contengan bebas TP 2:Menyatakan kegunaan bahan
menggunakan dan alatan yang digunakan
media kering di TP 3:Menghasilkan contengan
atas : bebas tanpa alatan di udara
i. kertas lukisan TP 4:Menghasilkan contengan
ii. kad manila iii. bebas tanpa alatan di atas pasir,
kain tepung dan bijirin
TP 5:Menghasilkan contengan
bebas menggunakan media kering
di atas kertas lukisan, kad manila
dan kain
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan contengan bebas
dengan menggunakan media
kering
9 1. 1.3. Melukis 1.3.1. Melukis TP 1:Mengecam bahan yang
Menggambar tanpa alatan secara bebas digunakan
dengan TP 2:Melakukan pergerakan jari
menggunakan jari jemari pada bahan
pada : TP 3:Melakar dengan
i. tapak tangan menggunakan jari di sebarang
ii. tepung iii. permukaan
pasir iv. kertas TP 4:Melukis secara bebas dengan
menggunakan jari di sebarang
permukaan
TP 5:Melukis gambar mudah
dengan menggunakan jari di atas
bahan
TP 6:Membimbing rakan melukis
menggunakan bahan secara
berhemah
10 1. 1.3. Melukis 1.3.1. Melukis TP 1:Mengecam bahan yang
Menggambar tanpa alatan secara bebas digunakan
dengan TP 2:Melakukan pergerakan jari
menggunakan jari jemari pada bahan
pada : TP 3:Melakar dengan
i. tapak tangan menggunakan jari di sebarang
ii. tepung iii. permukaan
pasir iv. kertas TP 4:Melukis secara bebas dengan
menggunakan jari di sebarang
permukaan
TP 5:Melukis gambar mudah
dengan menggunakan jari di atas
bahan
TP 6:Membimbing rakan melukis
menggunakan bahan secara
berhemah
11 1. 1.4. Melukis 1.4.1. Melukis TP 1:Menamakan dan menyatakan
Menggambar dengan alatan gambar mudah kegunaan media kering
menggunakan TP 2:Menghasilkan gambar dengan
media kering : menyambung titik-titik
i. pensel ii. TP 3:Melakar secara bebas
pensel warna iii. TP 4:Melukis gambar mudah
krayon iv. arang menggunakan gabungan dua
v. pena penanda media kering
TP 5:Melukis gambar mudah
menggunakan gabungan pelbagai
media kering
TP 6:Melukis menggunakan
gabungan pelbagai media kering
secara kreatif dengan berhemah
12 1. 1.4. Melukis 1.4.1. Melukis TP 1:Menamakan dan menyatakan
Menggambar dengan alatan gambar mudah kegunaan media kering
menggunakan TP 2:Menghasilkan gambar dengan
media kering : menyambung titik-titik
i. pensel ii. TP 3:Melakar secara bebas
pensel warna iii. TP 4:Melukis gambar mudah
krayon iv. arang menggunakan gabungan dua
v. pena penanda media kering
TP 5:Melukis gambar mudah
menggunakan gabungan pelbagai
media kering
TP 6:Melukis menggunakan
gabungan pelbagai media kering
secara kreatif dengan berhemah
13 1. 1.4. Melukis 1.4.1. Melukis TP 1:Menamakan dan menyatakan
Menggambar dengan alatan gambar mudah kegunaan media kering
menggunakan TP 2:Menghasilkan gambar dengan
media kering : menyambung titik-titik
i. pensel ii. TP 3:Melakar secara bebas
pensel warna iii. TP 4:Melukis gambar mudah
krayon iv. arang menggunakan gabungan dua
v. pena penanda media kering
TP 5:Melukis gambar mudah
menggunakan gabungan pelbagai
media kering
TP 6:Melukis menggunakan
gabungan pelbagai media kering
secara kreatif dengan berhemah
14 1. 1.5. Mewarna 1.5.1. Mewarna TP 1:Mengecam media kering
Menggambar gambar mudah TP 2:Menyatakan kegunaan media
menggunakan kering
media kering : TP 3:Mewarna secara bebas
i. pensel ii. TP 4:Mewarna gambar mudah
pensel warna iii. menggunakan pilihan salah satu
krayon iv. arang media kering
v. pena penanda TP 5:Mewarna gambar mudah
menggunakan gabungan pelbagai
media kering secara kreatif
TP 6:Membimbing rakan mewarna
gambar mudah menggunakan
media kering secara berhemah
15 1. 1.5. Mewarna 1.5.1. Mewarna TP 1:Mengecam media kering
Menggambar gambar mudah TP 2:Menyatakan kegunaan media
menggunakan kering
media kering : TP 3:Mewarna secara bebas
i. pensel ii. TP 4:Mewarna gambar mudah
pensel warna iii. menggunakan pilihan salah satu
krayon iv. arang media kering
v. pena penanda TP 5:Mewarna gambar mudah
menggunakan gabungan pelbagai
media kering secara kreatif
TP 6:Membimbing rakan mewarna
gambar mudah menggunakan
media kering secara berhemah
16 1. 1.5. Mewarna 1.5.1. Mewarna TP 1:Mengecam media kering
Menggambar gambar mudah TP 2:Menyatakan kegunaan media
menggunakan kering
media kering : TP 3:Mewarna secara bebas
i. pensel ii. TP 4:Mewarna gambar mudah
pensel warna iii. menggunakan pilihan salah satu
krayon iv. arang media kering
v. pena penanda TP 5:Mewarna gambar mudah
menggunakan gabungan pelbagai
media kering secara kreatif
TP 6:Membimbing rakan mewarna
gambar mudah menggunakan
media kering secara berhemah
17 2. Corak dan 2.1. 2.1.1. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak tidak corak bebas TP 2:Menyatakan kegunaan bahan
terancang secara berulang dan alatan yang digunakan
menggunakan TP 3:Melakar corak bebas
media kering TP 4:Menghasilkan corak secara
berulang
TP 5:Menghasilkan corak secara
berulang dengan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta pelbagai corak
berulang secara kreatif
18 2. Corak dan 2.1. 2.1.1. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak tidak corak bebas TP 2:Menyatakan kegunaan bahan
terancang secara berulang dan alatan yang digunakan
menggunakan TP 3:Melakar corak bebas
media kering TP 4:Menghasilkan corak secara
berulang
TP 5:Menghasilkan corak secara
berulang dengan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta pelbagai corak
berulang secara kreatif
19 2. Corak dan 2.1. 2.1.1. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak tidak corak bebas TP 2:Menyatakan kegunaan bahan
terancang secara berulang dan alatan yang digunakan
menggunakan TP 3:Melakar corak bebas
media kering TP 4:Menghasilkan corak secara
berulang
TP 5:Menghasilkan corak secara
berulang dengan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta pelbagai corak
berulang secara kreatif
20 2. Corak dan 2.2. 2.2.1. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak corak dengan TP 2:Menyatakan alatan yang
terancang 1 menyambung digunakan
titik-titik TP 3:Mempraktikan corak yang
dilihat
TP 4:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap
TP 5:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta corak terancang
secara kreatif
21 2. Corak dan 2.2. 2.2.1. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak corak dengan TP 2:Menyatakan alatan yang
terancang 1 menyambung digunakan
titik-titik TP 3:Mempraktikan corak yang
dilihat
TP 4:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap
TP 5:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta corak terancang
secara kreatif
22 2. Corak dan 2.2. 2.2.1. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak corak dengan TP 2:Menyatakan alatan yang
terancang 1 menyambung digunakan
titik-titik TP 3:Mempraktikan corak yang
dilihat
TP 4:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap
TP 5:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta corak terancang
secara kreatif
23 2. Corak dan 2.2. 2.2.2. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak corak dengan TP 2:Menyatakan alatan yang
terancang 1 menekap digunakan
TP 3:Mempraktikan corak yang
dilihat
TP 4:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap
TP 5:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta corak terancang
secara kreatif
24 2. Corak dan 2.2. 2.2.2. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak corak dengan TP 2:Menyatakan alatan yang
terancang 1 menekap digunakan
TP 3:Mempraktikan corak yang
dilihat
TP 4:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap
TP 5:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta corak terancang
secara kreatif
25 2. Corak dan 2.2. 2.2.2. TP 1:Mengecam corak di
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan persekitaran
corak corak dengan TP 2:Menyatakan alatan yang
terancang 1 menekap digunakan
TP 3:Mempraktikan corak yang
dilihat
TP 4:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap
TP 5:Menghasilkan corak dengan
menyambung titik-titik dan
menekap menggunakan gabungan
pelbagai media kering
TP 6:Mencipta corak terancang
secara kreatif
26 2. Corak dan 2.2. 2.2.3. TP 1:Mengecam teknik gosokan
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan TP 2:Mengenal dan menamakan
corak corak dengan bahan yang digunakan dalam
terancang 2 teknik gosokan teknik gosokan
menggunakan : TP 3:Menghasilkan satu gosokan
i. duit syilling menggunakan duit syiling dan daun
ii.daun TP 4:Menghasilkan corak duit
syiling dan daun secara berulang
dengan teknik gosokan
TP 5:Menghasilkan corak duit
syiling dan daun secara berulang
dengan teknik gosokan
menggunakan gabungan pelbagai
media kering secara kreatif
TP 6:Mencipta gambar dengan
teknik gosokan menggunakan duit
syiling dan daun
27 2. Corak dan 2.2. 2.2.3. TP 1:Mengecam teknik gosokan
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan TP 2:Mengenal dan menamakan
corak corak dengan bahan yang digunakan dalam
terancang 2 teknik gosokan teknik gosokan
menggunakan : TP 3:Menghasilkan satu gosokan
i. duit syilling menggunakan duit syiling dan daun
ii.daun TP 4:Menghasilkan corak duit
syiling dan daun secara berulang
dengan teknik gosokan
TP 5:Menghasilkan corak duit
syiling dan daun secara berulang
dengan teknik gosokan
menggunakan gabungan pelbagai
media kering secara kreatif
TP 6:Mencipta gambar dengan
teknik gosokan menggunakan duit
syiling dan daun
28 2. Corak dan 2.2. 2.2.3. TP 1:Mengecam teknik gosokan
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan TP 2:Mengenal dan menamakan
corak corak dengan bahan yang digunakan dalam
terancang 2 teknik gosokan teknik gosokan
menggunakan : TP 3:Menghasilkan satu gosokan
i. duit syilling menggunakan duit syiling dan daun
ii.daun TP 4:Menghasilkan corak duit
syiling dan daun secara berulang
dengan teknik gosokan
TP 5:Menghasilkan corak duit
syiling dan daun secara berulang
dengan teknik gosokan
menggunakan gabungan pelbagai
media kering secara kreatif
TP 6:Mencipta gambar dengan
teknik gosokan menggunakan duit
syiling dan daun
29 2. Corak dan 2.3. 2.3.1. TP 1:Mengenal bahan dan alatan
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan yang digunakan
projek projek TP 2:Mereka pelbagai corak
menggunakan TP 3:Merancang projek
corak dan rekaan TP 4:Menghasilkan projek
menggunakan hasil corak dan
rekaan
TP 5:Menghasilkan projek
menggunakan hasil corak dan
rekaan dengan gabungan pelbagai
teknik
TP 6:Membuat kemasan akhir
projek secara kreatif
30 2. Corak dan 2.3. 2.3.1. TP 1:Mengenal bahan dan alatan
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan yang digunakan
projek projek TP 2:Mereka pelbagai corak
menggunakan TP 3:Merancang projek
corak dan rekaan TP 4:Menghasilkan projek
menggunakan hasil corak dan
rekaan
TP 5:Menghasilkan projek
menggunakan hasil corak dan
rekaan dengan gabungan pelbagai
teknik
TP 6:Membuat kemasan akhir
projek secara kreatif
31 2. Corak dan 2.3. 2.3.1. TP 1:Mengenal bahan dan alatan
Rekaan Menghasilkan Menghasilkan yang digunakan
projek projek TP 2:Mereka pelbagai corak
menggunakan TP 3:Merancang projek
corak dan rekaan TP 4:Menghasilkan projek
menggunakan hasil corak dan
rekaan
TP 5:Menghasilkan projek
menggunakan hasil corak dan
rekaan dengan gabungan pelbagai
teknik
TP 6:Membuat kemasan akhir
projek secara kreatif
32 3. 3.1. 3.1.1. Mengenal TP 1:Mengecam bahan dan alatan
Membentuk Menghasilkan teknik : yang digunakan
dan binaan mudah i. mengoyak ii. TP 2:Mengenal dan menamakan
Membuat menggunting iii. teknik yang digunakan
Binaan menebuk iv. TP 3:Mempraktikkan setiap teknik
menampal TP 4:Membuat binaan mudah
TP 5:Membuat binaan mudah
dengan menggunakan gabungan
pelbagai teknik dan bahan secara
kreatif
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan binaan mudah
dengan gabungan pelbagai teknik
33 3. 3.1. 3.1.1. Mengenal TP 1:Mengecam bahan dan alatan
Membentuk Menghasilkan teknik : yang digunakan
dan binaan mudah i. mengoyak ii. TP 2:Mengenal dan menamakan
Membuat menggunting iii. teknik yang digunakan
Binaan menebuk iv. TP 3:Mempraktikkan setiap teknik
menampal TP 4:Membuat binaan mudah
TP 5:Membuat binaan mudah
dengan menggunakan gabungan
pelbagai teknik dan bahan secara
kreatif
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan binaan mudah
dengan gabungan pelbagai teknik
34 3. 3.1. 3.1.1. Mengenal TP 1:Mengecam bahan dan alatan
Membentuk Menghasilkan teknik : yang digunakan
dan binaan mudah i. mengoyak ii. TP 2:Mengenal dan menamakan
Membuat menggunting iii. teknik yang digunakan
Binaan menebuk iv. TP 3:Mempraktikkan setiap teknik
menampal TP 4:Membuat binaan mudah
TP 5:Membuat binaan mudah
dengan menggunakan gabungan
pelbagai teknik dan bahan secara
kreatif
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan binaan mudah
dengan gabungan pelbagai teknik
35 3. 3.2. 3.2.1. Membuat TP 1:Mengenal dan menamakan
Membentuk Menghasilkan buku skrap teknik yang digunakan
dan karya/projek berkaitan teknik : TP 2:Mempraktikkan setiap teknik
Membuat i. mengoyak ii. TP 3:Menghasilkan projek buku
Binaan menggunting iii. skrap menggunakan pilihan salah
menebuk iv. satu teknik
menampal TP 4:Menghasilkan projek buku
skrap menggunakan gabungan
teknik-teknik
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
projek buku skrap secara kreatif
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan projek buku skrap
36 3. 3.2. 3.2.1. Membuat TP 1:Mengenal dan menamakan
Membentuk Menghasilkan buku skrap teknik yang digunakan
dan karya/projek berkaitan teknik : TP 2:Mempraktikkan setiap teknik
Membuat i. mengoyak ii. TP 3:Menghasilkan projek buku
Binaan menggunting iii. skrap menggunakan pilihan salah
menebuk iv. satu teknik
menampal TP 4:Menghasilkan projek buku
skrap menggunakan gabungan
teknik-teknik
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
projek buku skrap secara kreatif
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan projek buku skrap
37 3. 3.2. 3.2.1. Membuat TP 1:Mengenal dan menamakan
Membentuk Menghasilkan buku skrap teknik yang digunakan
dan karya/projek berkaitan teknik : TP 2:Mempraktikkan setiap teknik
Membuat i. mengoyak ii. TP 3:Menghasilkan projek buku
Binaan menggunting iii. skrap menggunakan pilihan salah
menebuk iv. satu teknik
menampal TP 4:Menghasilkan projek buku
skrap menggunakan gabungan
teknik-teknik
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
projek buku skrap secara kreatif
TP 6:Membimbing rakan
menghasilkan projek buku skrap
38 4. Kraf 4.1. Mengenal 4.1.1. Mengenal TP 1:Mengenal dan menamakan
Tradisional kraf tradisional anyaman bahan membuat anyaman
TP 2:Membuat garisan tapak
anyaman
TP 3:Menggunting garisan tapak
anyaman
TP 4:Menghasilkan anyaman
mudah
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
anyaman
TP 6:Mencipta anyaman lain secara
kreatif
39 4. Kraf 4.1. Mengenal 4.1.1. Mengenal TP 1:Mengenal dan menamakan
Tradisional kraf tradisional anyaman bahan membuat anyaman
TP 2:Membuat garisan tapak
anyaman
TP 3:Menggunting garisan tapak
anyaman
TP 4:Menghasilkan anyaman
mudah
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
anyaman
TP 6:Mencipta anyaman lain secara
kreatif
40 4. Kraf 4.1. Mengenal 4.1.1. Mengenal TP 1:Mengenal dan menamakan
Tradisional kraf tradisional anyaman bahan membuat anyaman
TP 2:Membuat garisan tapak
anyaman
TP 3:Menggunting garisan tapak
anyaman
TP 4:Menghasilkan anyaman
mudah
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
anyaman
TP 6:Mencipta anyaman lain secara
kreatif
41 4. Kraf 4.1. Mengenal 4.1.2. TP 1:Mengenal dan menamakan
Tradisional kraf tradisional Menghasilkan bahan membuat anyaman
anyaman mudah TP 2:Membuat garisan tapak
anyaman
TP 3:Menggunting garisan tapak
anyaman
TP 4:Menghasilkan anyaman
mudah
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
anyaman
TP 6:Mencipta anyaman lain secara
kreatif
42 4. Kraf 4.1. Mengenal 4.1.2. TP 1:Mengenal dan menamakan
Tradisional kraf tradisional Menghasilkan bahan membuat anyaman
anyaman mudah TP 2:Membuat garisan tapak
anyaman
TP 3:Menggunting garisan tapak
anyaman
TP 4:Menghasilkan anyaman
mudah
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
anyaman
TP 6:Mencipta anyaman lain secara
kreatif
42 4. Kraf 4.1. Mengenal 4.1.2. TP 1:Mengenal dan menamakan
Tradisional kraf tradisional Menghasilkan bahan membuat anyaman
anyaman mudah TP 2:Membuat garisan tapak
anyaman
TP 3:Menggunting garisan tapak
anyaman
TP 4:Menghasilkan anyaman
mudah
TP 5:Membuat kemasan akhir pada
anyaman
TP 6:Mencipta anyaman lain secara
kreatif