Anda di halaman 1dari 16

DATA BILANGAN MURID (ENROLMEN) PADA TARIKH : 25 MAC 2021

KOD SEKOLAH ABC1061 1 ABC1061

DAERAH : MANJUNG JENIS SEKOLAH : SJK(C)  SESI : Pagi Sahaja  TEL : 05-6722263
WARAN : ADA GRED : B  KAWASAN : Luar Bandar FAKS : 05-6722263
SEKOLAH : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR  EMEL :

BILANGAN MURID (ENROLMEN)


ASLI SABAH & BUKAN
TAHUN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI LAIN-LAIN JUMLAH MENGIKUT
SARAWAK WARGANEGARA
TAHUN
L P L P L P L P L P L P L P
1 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 52
2 2 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
3 0 1 25 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55
4 1 0 29 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52
5 0 0 23 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 46
6 1 3 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
JUMLAH 4 5 149 144 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 307

JUMLAH KESELURUHAN MURID 307

* Maklumat adalah benar seperti yang dinyatakan dalam sistem APDM.

Disahkah oleh

Borang ini perlu disahkan oleh pentadbir.


DATA KUTIPAN : 25 MAC
UNIT PENDIDIKAN KHAS
SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

DATA PEMULIHAN KHAS NEGERI PERAK 2021


KOD SEKOLAH : ABC1061
DAERAH : MANJUNG JENIS SEKOLAH : SJK(C)  SESI : Pagi Sahaja  TEL : 05-6722263
WARAN : ADA GRED : B  FAKS : 05-6722263
SEKOLAH : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR  KAWASAN : Luar Bandar EMEL : 0

TAHAP 1
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
1 L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 1 25 MAC 0 0 0 0 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TAHUN 2 25 MAC 0 0 2 1 7 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 3 25 MAC 0 0 0 1 4 3 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TAHAP 2
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
2
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 4 25 MAC 0 0 1 0 1 2 29 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 5 25 MAC 0 0 0 0 1 0 23 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 6 25 MAC 0 0 1 3 0 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUMUSAN
TAHAP 1 TAHAP 2
KATEGORI MURID TARIKH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 KESELURUHAN
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %

Murid Pemulihan Khas 0 8 7 3 1 0 19


25 MAC 0.0% 17.8% 12.7% 5.8% 2.2% 0.0% 6.2%
Enrolmen Sekolah 52 45 55 52 46 57 307

Justifikasi Pertambahan Murid :

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


Panduan Mengisi Borang
1. Enrolmen Sekolah perlu diisi secara manual.
…………………………...……… ………………..……………...…………… 2. Bilangan Murid Pemulihan akan diisi secara automatik apabila
Guru Pemulihan Khas Cop & Tandatangan Guru Besar nama murid dan kod ditaip di dalam sheet 'Murid'.
Tarikh : Tarikh :
BILANGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS TAHUN 2021 : 25 MAC
KOD SEKOLAH : ABC1061
DAERAH : MANJUNG JENIS SEKOLAH : SJK(C)  SESI : Pagi Sahaja  TEL : 05-6722263
WARAN : ADA GRED : B  FAKS : 05-6722263
SEKOLAH : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR  KAWASAN : Luar Bandar EMEL : 0

TAHAP 1
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
1 L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 1 25 MAC 0 0 0 0 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TAHUN 2 25 MAC 0 0 2 1 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 3 25 MAC 0 0 0 1 0 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TAHAP 2
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI ASLI SABAH & SARAWAK BUKAN WARGANEGARA LAIN-LAIN
TAHAP TARIKH M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.
2 L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

TAHUN 4 25 MAC 0 0 1 0 1 0 29 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 5 25 MAC 0 0 0 0 0 1 23 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 6 25 MAC 0 0 1 3 0 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUMUSAN
TAHAP 1 TAHAP 2
KATEGORI MURID TARIKH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 KESELURUHAN
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %

Murid Berkeperluan Khas 0 0 0 1 1 0 2


25 MAC 0% 0.0% 0.0% 1.9% 2.2% 0.0% 0.7%
Enrolmen Sekolah 52 45 55 52 46 57 307

Justifikasi Pertambahan Murid :

Disediakan oleh : Disahkan oleh :


Panduan Mengisi Borang
1. Enrolmen Sekolah perlu diisi secara manual.
…………………………...……… ………………..……………...…………… 2. Bilangan Murid Pemulihan akan diisi secara automatik apabila
Guru Pemulihan Khas Cop & Tandatangan Guru Besar nama murid dan kod ditaip di dalam sheet 'Murid'.
Tarikh : Tarikh :
TAHUN 1 TAHU
ASLI SABAH BUKAN
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA

M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

25 MAC 0 0 0 0 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 1 21 21 0 0 0 0

RUMUSAN UNTUK SEMAKAN


TAHAP 1 TAHAP 2
KESELURUHAN
KATEGORI MURID TARIKH TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %

Murid Pemulihan Khas 0 8 7 3 1 0 19


25 MAC 0.0% 17.8% 12.7% 5.8% 2.2% 0.0% 6.2%
Enrolmen Sekolah 52 45 55 52 46 57 307

ANALISA MENGIKUT JANTINA DAN TAHAP


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN
MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID

25 MAC 52 0 0 0 0.0% 45 7 1 8 17.8% 55 4 3 7 12.7% 52

ANALISA MENGIKUT JANTINA DAN RAS


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I
LELAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREMPUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MAC

DATA MURID TIDAK BOLEH MENGUASAI 3M : BAHASA MELAYU


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I
LELAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MAC
PEREMPUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

DATA MURID TIDAK BOLEH MENGUASAI 3M : MATEMATIK


TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I OA BS BW LL M C I
LELAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MAC
PEREMPUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN 2 TAHUN 3
ASLI SABAH BUKAN ASLI SABAH BUKAN
ORANG ASLI & SARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN

M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


NROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID ENROLMEN MURID PEMULIHAN JUMLAH MURID PERATUS MURID
MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN MURID L P PEMULIHAN PEMULIHAN

52 1 2 3 5.8% 46 1 0 1 2.2% 57 0 0 0 0.0%

TAHUN 6 JUMLAH
OA BS BW LL M C I OA BS BW LL
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

TAHUN 6 JUMLAH
OA BS BW LL M C I OA BS BW LL
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

TAHUN 6 JUMLAH
OA BS BW LL M C I OA BS BW LL
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
TAHUN 4 TAHUN
ASLI SABAH BUKAN
IN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI

Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan

P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L

0 0 0 1 0 1 2 29 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 21 0 0 0 2 0
TAHUN 5 TAHUN 6
ASLI SABAH BUKAN ASLI SABAH BUKAN
ORANG ASLI & SARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI & SARAWAK WARGANEGARA LAIN LAIN

M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek. M. Pemulihan Enrolmen Sek.

P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETNIK KOD
MELAYU M
CINA C
INDIA I
ORANG ASLI OA
ASLI SABAH & SARAWAK BS
BUKAN WARGANEGARA BW
LAIN-LAIN LL

SEKOLAH : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR  * BAHAGIAN OKU PERLU DITANDAKAN DENGAN 'YA' ATAU 'TIDAK.
SEKIRANYA DIBIARKAN KOSONG, BILANGAN MURID PEMULIHAN TIDAK
AKAN DIKIRA PADA SHEET DPEM
Data Berakhir : 25 MAC
Bil Nama Murid No.KP Murid OKU No. Kad OKU Jantina Etnik Tahun BM MT
1 CHENG BING SOON 130622080021 TIDAK L C 2 BM(K3-K5) LC2
2 FONG WEI CHUEN 130902101931 TIDAK L C 2 BM(K3-K5) LC2
3 ROLAND ONG YI HAN 131120080907 TIDAK L C 2 BM(K6-K8) LC2
4 WONG KAI WON 130821010093 TIDAK L C 2 BM(K3-K5) LC2
5 YU RUI EN 130514080104 TIDAK P C 2 BM(K1-K2) PC2
6 DING HOU XUAN 130706080459 TIDAK L C 2 BM(K6-K8) LC2
7 FONG JUN HAO 130502080035 TIDAK L C 2 BM(K1-K2) LC2
8 KWAN YANG SHEN 130130080527 TIDAK L C 2 BM(K3-K5) LC2
9 FONG JING YI CK 06962 TIDAK P C 4 BM(Tahap 2) PC4
10 TING GUI TONG CN 84256 YA LD080720000132 L C 4 BM(Tahap 2) LC4
11 ELAINE KONG MING LI CI 10865 TIDAK P C 4 BM(Tahap 2) PC4
12 JASWIN DIONG YIN SOON 100817080219 TIDAK L C 5 BM(K3-K5) MT(K1-K2)
13 DING KIT HONG 120512080291 TIDAK L C 3 BM(K1-K2) LC3
14 LING CAI WEN 120605080514 TIDAK P C 3 BM(K3-K5) PC3
15 NGO TAI HOOK 120919081341 TIDAK L C 3 BM(K3-K5) LC3
16 U KONG BING 120112080073 TIDAK L C 3 BM(K3-K5) LC3
17 TAN HUI EN 121216080734 TIDAK L C 3 BM(K1-K2) LC3
18 JACLYN CHENG XING EN 120315080794 TIDAK P C 3 BM(K1-K2) MT(K3-K5)
19 DIA WEN HAO 120324080593 TIDAK P C 3 BM(K3-K5) PC3
20 PHANG XIAO HUI 090724080192 YA LD080713000200 P C 5 BM(Tahap 2) MT(Tahap 2)
21 FRANKIE LING QING LONG CK06910 TIDAK L C 4 BM(Tahap 2) LC4
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
OPSYEN BUKAN OPSYEN LANTIKAN OLEH JPN PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS BILIK DARJAH

JANTINA
LAMA KAUM KURSUS
LAMA SIJIL KURSUS KURSUS
NO HP / MENGAJAR SIJIL SIJIL ASAS
NO TEL NO FAX NO KAD PENG ENALAN BERKHIDMAT OPSYEN SEBENAR IJAZAH KPLI KPLI SIJIL DLM CUTI ASAS
DAERAH TARIKH NAMA SEKOLAH GRED KOD JENIS SEK NAMA GURU BESAR NAMA GURU PEMULIHAN NO TEL RUMAH PEMULIHAN IJAZAH DIP KHAS PEND PERGURUAN PERGURUAN PEMULIHAN 4 TIADA TARIKH SEKIRA STATUS PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN KHAS ADALAH : EMAIL PERIBADI
(00-0000000) (00-0000000) (000000-00-0000) G RED ( BIL IKHTISAS SARJANAMUDA (SEPENUH MASA) (LPBS / KDC) MINOR PISMP KURSUS (KDC) PEND. PEMULIHAN
(000-0000000) ( (RUJUK SARJANAMUDA PEMULIHAN KHAS (KSPK) KHAS (KSPK) HARI (BUKAN KURSUS STATUS LANTIKAN NO. RUJUKAN SURAT LANTIKAN LANTIKAN STATUS PELAKSANAAN (1) TIDAK SEPENUH MASA DAN (2) TIDAK DILAKSANAKAN, NYATAKAN KELUASAN STATUS NAIKTARAF TAHUN NAIKTARAF
JAWATAN TAHUN) PEND KHAS PENDIDIKAN PEMULIHAN PEMULIHAN KSPK PEMULIHAN 4 HARI
BIL TAHUN) CATATAN) PEMULIHAN (KDP) 1 THN 1 6 OPSYEN PENDEDAHAN (00-00-0000) SEBABNYA.
(PEMULIHAN) PEMULIHAN KHAS 14 MINGGU 1 (OPSYEN BM
TAHUN BULAN BM ATAU
TAHUN ATAU MATH)
MATH)

MANJUNG 25 MAC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR   B  ABC1061 SJK(C)  PN FOO YUN LI 05-6722263 05-6722263 LOH POOI FHEN 791106-08-5182 DG44 0125459391 P 13 13 CINA 1 0
TARIKH PPD KOD NAMA SEKOLAH GURU PEMULIHAN LINUS NKRA KPUTAMA GRED JAWATAN AKADEMIK TERTINGGI OPSYEN 1 OPSYEN 2 KURSUS PEMULIHAN EMAIL PERIBADI

25 MAC MANJUNG ABC1061 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR  000000-00-0000 1234@aaa.com
BIL PPD KOD NAMA SEKOLAH NAMA GURU KPUTAMA GRED JAWATAN AKADEMIK TERTINGGI OPSYEN 1 OPSYEN 2 JUSTIFIKASI TIDAK MENGAJAR EMAIL PERIBADI

1 MANJUNG ABC1061
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR 
XXXXXXXX 000000-00-0000 DG44 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH KEKURANGAN WARAN XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

2 MANJUNG ABC1061
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR 
XXXXXXXX 000000-00-0000 DG44 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

3 MANJUNG ABC1061
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR 
XXXXXXXX 000000-00-0000 DG44 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

4 MANJUNG ABC1061
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR 
XXXXXXXX 000000-00-0000 DG44 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM

5 MANJUNG ABC1061
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR 
XXXXXXXX 000000-00-0000 DG44 SARJANAMUDA PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS XXXXXXXXXX1234@XXXX.COM
ANALISIS ENROLMEN DAN PENCAPAIAN MURID PEMULIHAN KHAS TAHUN BERAKHIR: 25 MAC 2021
KOD : ABC1061 SEKOLAH : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR  KATEGORI : SJK(C) 

* ENROL
MURID YANG TIDAK MENGUASAI BAHASA MELAYU ( K1 - K12 ) TIDAK MENGUASAI MENGUASAI

BIL. TAHUN
ASLI BUKAN (2)
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI LAIN LAIN JUMLAH
SABAH SARAYAK WARGANEGARA (3)
KESELURUHAN % JUMLAH %
(A+B+C+D+E+F+G (1 - 2)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) )
K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12
JUM JUM JUM JUM JUM JUM JUM

1 TAHUN 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 52 100

2 TAHUN 2 45 0 0 0 0 0 2 4 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17.78 37 82.22

3 TAHUN 3 55 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12.73 48 87.27

JUMLAH KESELURUHAN 152 0 0 0 0 0 5 8 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 137

PERATUS (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 5.26 1.32 0.00 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.87 90.13

MURID YANG TIDAK MENGUASAI MATEMATIK ( K1 - K12 ) TIDAK MENGUASAI MENGUASAI


* ENROL

BIL. TAHUN
ASLI BUKAN (2)
MELAYU CINA INDIA ORANG ASLI LAIN LAIN JUMLAH
SABAH SARAYAK WARGANEGARA (3)
KESELURUHAN % JUMLAH %
(A+B+C+D+E+F+G (1 - 2)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) )
K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12 K1-K2 K3-K5 K6-K8 K9-K12
JUM JUM JUM JUM JUM JUM JUM

1 TAHUN 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 52 100

2 TAHUN 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 45 100.00

3 TAHUN 3 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.82 54 98.18

JUMLAH KESELURUHAN 152 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 151

PERATUS (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 99.34

* ENROL : Jumlah bilangan murid dalam Tahun berkenaan

Jumlah bilangan murid di dalam jadual ini mestilah seiringan bilangan nama murid Tahun 1, 2 dan 3 dalam DPEM