Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN

KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 2

SEMESTER PERTAMA
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 1
UNIT 1 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK
1 Januari – 5 KAMI SUKA pembelajaran, -kelestarian
alam sekitar
Januari 2020 SAYUR 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo murid dapat
KBAT
2.2.4 Bernyanyi dengan menyanyi
-menilai
KEMAHIRAN SENI perubahan tempo. repertoir
BBM
MUZIK dengan tempo.
Audio 1-4
-NYANYIAN BT m/s 10

MINGGU 2
UNIT 1 1.2 Bahasa Muzik Pada akhir EMK
6 Januari – KAMI SUKA pembelajaran, -nilai murni
SAYUR 1.2.1 Mengenal dan membezakan murid dapat KBAT
12 Januari -mengaplikasi
tempo cepat dan lambat. menyanyi
2020 ELEMEN SENI 1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman repertoir BBM
MUZIK berkaitan tempo cepat dan lambat dengan tempo Audio 5-10
-TEMPO menerusi aktiviti muzik berpandukan BT m/s 11
kad.
MINGGU 3
3.2 Menghasilkan idea muzikal EMK
UNIT 1 Pada akhir
13 Januari – kreatif -kreativiti dan
KAMI SUKA pembelajaran, inovasi
19 Januari SAYUR murid dapat KBAT
3.2.1 Menghasilkan pelbagai
2020 membunyikan -mencipta
IDEA MUZIKAL bunyi bunyi menggunakan bahan
bunyi alat muzik BBM
KREATIF improvisasi.
Alat muzik
-BUNYI improvisasi.
BT m/s 12-13

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 4
UNIT 2 BERSIH 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK
20 Januari – PASTI CANTIK pembelajaran, -nilai murni
26 Januari 2.2.1 Bernyanyi dengan postur murid dapat KBAT
KEMAHIRAN SENI yang betul. menyanyi -
2020
MUZIK 2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang dengan postur mengaplikas
-NYANYIAN betul. yang betul. i
BBM
Audio 11-13
BT m/s 18-19
MINGGU 5
UNIT 2 BERSIH 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
-kreativiti
27 Januari – PASTI CANTIK kreatif pembelajaran, dan inovasi
2 Februari murid dapat
IDEA MUZIKAL 3.2.2 Mencipta corak irama menepuk corak KBAT
2020 KREATIF mudah mengunakan ikon irama dengan -mencipta
-CIPTAAN mewakili nilai krocet ikon.
3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri. BBM
Audio 11-13
BT m/s 18
MINGGU 6
EMK
UNIT 2 BERSIH 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir -kreativiti
3 Februari – PASTI CANTIK kreatif pembelajaran, dan inovasi
9 Februari murid dapat
KBAT
IDEA MUZIKAL 3.2.2 Mencipta corak irama menepuk corak
2020 -mencipta
KREATIF mudah mengunakan ikon irama dengan
-CIPTAAN mewakili nilai krocet ikon.
3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri. BBM
Audio 11-13
BT m/s 19

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 7
UNIT 3 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK
10 Februari – pembelajaran, -nili murni
SAYA JUARA
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang murid dapat
16 Februari KBAT
menyanyi dengan
KEMAHIRAN SENI betul. -mengaplikasi
2020 pic yang betul.
MUZIK
BBM
-NYANYIAN Audio 17-19
BT m/s 26

MINGGU 8
UNIT 3 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir
EMK
17 Februari – SAYA JUARA kreatif pembelajaran, -kreativiti
murid dapat dan
23 Februari memainkan corak inovasi
IDEA MUZIKAL 3.2.1 Menghasilkan pelbagai
2020 irama dengan alat
KREATIF bunyi. KBAT
muzik
-BUNYI 3.2.2 Mencipta corak irama -mencipta
improvisasi.
mudah mengunakan ikon
mewakili nilai krocet BBM
Audio 17-19
3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri. BT m/s 27
MINGGU 9 1.2 Bahasa Muzik
UNIT 3 Pada akhir
EMK
24 Februari – SAYA JUARA 1.2.2 Mengenal dan pembelajaran, -nilai
membezakan pergerakan melodi murid dapat murni
1 Mac 2020 membezakan
ELEMEN SENI bertangga dan melodi mendatar. KBAT
melodi menaik
MUZIK 1.2.4 Mengaplikasikan -menganalisis
dan menurun.
-MELODI pemahaman berkaitan
pergerakan melodi dalam aktiviti BBM
muzik Audio 20-22
BT m/s 28-29
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 10
Pada akhir EMK
UNIT 4 2.2 Kemahiran Seni Muzik -patriotisme
2 Mac – 8 PUSING GASING pembelajaran,
PUSING 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo murid dapat KBAT
Mac 2020
menyanyikan -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI lagu dengan
BBM
MUZIK tempo yang Audio 23-26
-NYANYIAN betul. BT m/s 34

MINGGU 11
UNIT 4 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
9 Mac- 15 -kreativiti
PUSING GASING kreatif pembelajaran, dan
Mac 2020 PUSING murid dapat inovasi
3.2.1 Menghasilkan pelbagai membunyikan
IDEA MUZIKAL KBAT
bunyi. dan -
KREATIF mengaplikasi
-BUNYI membezakan
bahan
BBM
improvisasi. Audio 27-28
BT m/s 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


MINGGU 12

16 Mac – 22 Mac 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 13 2.2 Kemahiran Seni Muzik
UNIT 4 Pada akhir EMK
-kreativi
23 Mac – 29 PUSING GASING 2.2.6 Memainkan alat perkusi pembelajaran,
Mac 2020 PUSING mengikut detik lagu berdasarkan murid dapat
skor ikon. memainkan alat
KEMAHIRAN SENI
2.2.7 Memainkan alat perkusi perkusi secara
MUZIK
-PERKUSI mengikut corak irama ensemble.
berdasarkan skor ikon yang
mewakili nilai krocet.
MINGGU 14
UNIT 5 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK
-nilai
30 Mac – 5 BERSUKAN pembelajaran,
April 2020 BADAN SIHAT 2.2.5 Memainkan alat perkusi murid dapat
mengikut tempo. memainkan alat
KEMAHIRAN SENI perkusi dengan
MUZIK tekanan.
-PERKUSI
MINGGU 15
UNIT 5 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
6 April – 12 BERSUKAN kreatif pembelajaran, -krea3

April 2020 BADAN SIHAT murid dapat


3.2.2 Mencipta corak irama memainkan
IDEA MUZIKAL mudah mengunakan ikon ciptaan secara
KREATIF mewakili nilai krocet bergilir-gilir
-CIPTAAN 3.2.3 3Memainkan ciptaan
sendiri.
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 16 4.2 Penghayatan Karya Muzik
Pada akhir EMK
UNIT 5
-kreativiti
13 April – 19 BERSUKAN 4.2.1 Membuat ulasan terhadap pembelajaran, 45
BADAN SIHAT muzik Tradisional Malaysia yang murid dapat
April 2020 membuat ulasan
didengar daripada aspek: i. Jenis
tentang muzik
APRESIASI MUZIK muzik ii. Masyarakat yang
kompang.
mengamalkan muzik tersebut.
4.2.2 Membuat ulasan terhadap
persembahan kesenian rakan dari
aspek: (i) kreativiti (ii) kerjasama
MINGGU 17 Projek Kesenian (3.3-3.3.1, 3.3.2)
• Pra Persediaan Persembahan Seni
20 April – 26  Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang
persembahan seni
April 2020
- merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)
MINGGU 18 Projek Kesenian
 Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
 Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat
27 April – 3 persediaan
Mei 2020

MINGGU 19 Projek Kesenian


 Pameran Dan Persembahan Seni
4 Mei – 10  latihan persembahan – persembahan
Mei 2020

MINGGU 20
LATIHAN KEMAHIRAN 2
11 Mei – 17
Mei 2020

MINGGU 21

18 Mei – 24
Mei 2020

MINGGU 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25 Mei – 31
Mei 2020

MINGGU 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

1 Jun – 7 Jun (6 Jun Hari Keputeraan Agong)


2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 24 1.2 Bahasa Muzik
UNIT 6 CANTIK 1.2.4 Mengaplikasikan Pada akhir EMK
8 Jun – 14 MENAWAN pemahaman berkaitan pembelajaran, -kreativiti
pergerakan melodi dalam aktiviti dan inovasi
Jun 2020 murid dapat
KEMAHIRAN SENI muzik
melakukan KBAT
MUZIK
2.2 Kemahiran Seni Muzik aktiviti gerakan -menilai
-GERAKAN
2.2.8 Membuat pergerakan mengikut
berdasarkan melodi dari muzik tempo. BBM:
yang didengar. Audio 37-
43, BT m/s
52-53
MINGGU 25
UNIT 6 CANTIK 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
15 Jun – 21 kreatif pembelajaran, -kelestarian
MENAWAN global
Jun 2020 3.2.2 Mencipta corak irama murid dapat
mudah mengunakan ikon menepuk corak KBAT
IDEA MUZIKAL mewakili nilai krocet irama dengan -
KREATIF 3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri. tepat. menganalisi
-CIPTAAN s

BBM
Audio 44-
47, BT m/s 54
MINGGU 26 .
UNIT 6 CANTIK 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
22 Jun – 28 MENAWAN kreatif pembelajaran, -kelestarian
global
Jun 2020 3.2.2 Mencipta corak irama murid dapat
IDEA MUZIKAL mudah mengunakan ikon menepuk corak KBAT
KREATIF mewakili nilai krocet irama dengan -mencipta
-CIPTAAN 3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri. tepat.
BBM
Audio 48, BT
m/s 55

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 27
UNIT 7 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
29 Jun – 5 pembelajaran, -
BURUNG KENEK- kreatif kelestari
Julai 2020 KENEK murid dapat an alam
3.2.1 Menghasilkan pelbagai
memainkan alat sekitar
bunyi menggunakan bahan
IDEA MUZIKAL muzik
improvisasi. improvisasi KBAT
KREATIF -mencipta
-BUNYI dengan betul.
BBM
Audio 49-56
BT m/s 60

MINGGU 28
EMK
UNIT 7 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir -
6 Julai – 12 BURUNG KENEK- kreatif pembelajaran, kelestari
KENEK an alam
Julai 2020 3.2.1 Menghasilkan pelbagai murid dapat
sekitar
bunyi menggunakan bahan menyanyi
IDEA MUZIKAL KBAT
improvisasi. dengan pic yang
KREATIF -mencipta
-BUNYI betul.
BBM
Audio
BT m/s 61

MINGGU 29
UNIT 7 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK
13 Julai – 19 BURUNG KENEK- pembelajaran, -nilai murni
KENEK 2.2.2 murid dapat
Julai 2020 KBAT
2.2.7 memainkan alat -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI perkusi untuk
MUZIK iringi lagu. BBM
Audio
-NYANYIAN BT m/s 62-63

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 30 UNIT 8 1.2 Bahasa Muzik Pada akhir EMK


-bahasa
ULI-ULI 1.2.3 Mengaplikasikan pembelajaran,
20 Julai – 26 TEMBIKAR pemahaman berkaitan tempo KBAT
murid dapat
Julai 2020 cepat dan lambat menerusi -mengaplikasi
menyanyikan
KEMAHIRAN SENI aktiviti muzik
lagu dengan BBM
MUZIK
-NYANYIAN 2.2 Kemahiran Seni Muzik tempo yang Audio 67-69
BT m/s 70
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo betul.

MINGGU 31

27 Julai - 2
Ogos 2020

MINGGU 32 EMK
UNIT 8 1.2 Bahasa Muzik Pada akhir -bahasa
ULI-ULI 1.2.3 Mengaplikasikan pembelajaran,
3 Ogos – 9 pemahaman berkaitan tempo KBAT
TEMBIKAR murid dapat -mengaplikasi
Ogos 2020 cepat dan lambat menerusi
melakukan
KEMAHIRAN SENI aktiviti muzik pergerakan BBM
MUZIK mengikuti Audio 70-72
-NYANYIAN 2.2 Kemahiran Seni Muzik
BT m/s 71
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo tempo lagu.

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
MINGGU 33
UNIT 8 3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
10 Ogos – 16 -
ULI-ULI kreatif pembelajaran, kelestaria
Ogos 2020 TEMBIKAR murid dapat n alam
sekitar
3.2.1 Menghasilkan pelbagai memainkan alat
IDEA MUZIKAL
bunyi menggunakan bahan perkusi dengan KBAT
KREATIF -mengaplikasi
-BUNYI improvisasi. arahan
konduktor.
BBM
BT m/s 72-73
MINGGU 34
UNIT 9 JALAN- 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK
17 Ogos – 23 JALAN KE TAMAN pembelajaran, -kreativiti
dan
Ogos 2020 RAMA- RAMA 2.2.4 Bernyanyi dengan murid dapat inovasi
perubahan tempo. menyanyi lagu
KEMAHIRAN SENI dengan tempo. KBAT
MUZIK 2.2.9 Membuat pergerakan -menganalisis
-NYANYIAN berdasarkan tempo cepat dan
lambat. BBM
Audio 73-75
BT m/s 80

MINGGU 35
UNIT 9 JALAN- 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK
24 Ogos – 30 JALAN KE TAMAN pembelajaran, -kreativiti
dan
Ogos 2020 RAMA- RAMA 2.2.4 Bernyanyi dengan murid dapat inovasi
perubahan tempo. melakukan
KEMAHIRAN SENI pergerakan KBAT
MUZIK 2.2.9 Membuat pergerakan dengan tempo. -menganalisis
-NYANYIAN berdasarkan tempo cepat dan
lambat. BBM
Audio 76-78
BT m/s 81

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 Penghayatan Karya Muzik
MINGGU 36 UNIT 9 JALAN- EMK
menceritakan tentang
-nilai
JALAN 4.2.1 Membuat ulasan terhadap tarian singa. murni
31 Ogos – 6 KE TAMAN muzik Tradisional Malaysia yang
September RAMA- RAMA didengar daripada aspek: i. Jenis Pada akhir KBAT
2020 muzik ii. Masyarakat yang pembelajaran, -menilai
mengamalkan muzik tersebut. murid dapat
APRESIASI MUZIK
4.2.2 Membuat ulasan terhadap BBM
persembahan kesenian rakan dari Audio 79
aspek: (i) kreativiti (ii) kerjasama BT m/s 82-83

2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir EMK


MINGGU 37 -nilai
UNIT 10 pembelajaran,
murni
SEGARNYA AIR 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo murid dapat
7 September TERJUN menyanyikan KBAT
– 13 2.2.4 Bernyanyi dengan lagu dengan -menilai
September KEMAHIRAN SENI perubahan tempo. tempo yng
2020 MUZIK betul. BBM
-NYANYIAN BT m/s 90-91
Audio 80-83
3.2 Menghasilkan idea muzikal Pada akhir EMK
-kreativiti dan
UNIT 10 kreatif pembelajaran,
inovasi
MINGGU 38 SEGARNYA AIR murid dapat
TERJUN 3.2.1 Menghasilkan pelbagai memainkan KBAT
14 bunyi menggunakan bahan corak ira -menilai
September - IDEA MUZIKAL improvisasi. ma dengan skor
20 KREATIF ikon. BBM
September -BUNYI BT m/s 92-94
2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN


TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 Penghayatan Karya Muzik
UNIT 10 Pada akhir EMK
MINGGU 39 SEGARNYA AIR 4.2.1 Membuat ulasan terhadap pembelajaran, -TMK
TERJUN muzik Tradisional Malaysia yang murid dapat
21 didengar daripada aspek: i. Jenis mengenalpasti KBAT
muzik ii. Masyarakat yang -menganalisis
September – APRESIASI MUZIK alat muzik
27 mengamalkan muzik tersebut.
sompoton. BBM
September 4.2.2 Membuat ulasan terhadap
2020 persembahan kesenian rakan dari Audio 84-86
aspek: (i) kreativiti (ii) kerjasama BT m/s 95-96
MINGGU 40 Projek Kesenian
 Pra Persediaan Persembahan Seni
28  3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam
September – merancang persembahan seni
 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)
4 Oktober
2020

MINGGU 41 Projek Kesenian


 Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
5 Oktober –  Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan
11 Oktober membuat persediaan

2020

MINGGU 42 Projek Kesenian


 latihan persembahan - persembahan
12 Oktober –
18 Oktober
2020

MINGGU 43 PBD AKHIR TAHUN

19 Oktober –
25 Oktober
2020

*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT


KREATIVITI GURU

Anda mungkin juga menyukai