Anda di halaman 1dari 8

RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3

Minggu Unit Standard Standard Pembelajaran Fokus Aktiviti ABM/ lagu


Kandungan
MINGGU 1 5 2.2 2.2.1 Menyanyi dengan -pernafasan 1. Latihan pernafasan.  CD 1
Kemahiran pernafasan yang betul. -Nyanyian 2. Latihan mendengar dan mengajuk pic Track 07 Ke Taman
Buku panduan seni muzik berdasarkan 3. Mendengar dan membuat latihan vokal Bunga (vokal)
1 Januari – 5
kssr tahun 3 2.2.2 Menyanyi dengan pic pic dan tempo huruf a, e, i, o, u. (Unit 5: Lampiran 10, Track 08 Ke Taman
Januari 2020
(BPK) yang betul - Nyanyian dan Ulangkaji Unit 1 Lampiran 1 dan 2, Bunga (instrumental)
gerakan CD 2 track 01 hingga 08) CD 2
mengikut tempo 4. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga dengan Track 01-08 Latihan
sebutan huruf vokal yang jelas dan Huruf Vokal
pernafasan yang betul.
MINGGU 2 2.2.3 Bernyanyi mengikut 5. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga dengan
tempo. pernafasan yang betul mengikut frasa
2.2.7 Membuat pergerakan lagu. (Unit 5: Lampiran 11)
6 Januari – 12
berdasarkan tempo. 6. Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat
Januari 2020
sambil membuat pergerakan
MINGGU 3 6 3.2 3.2.1 Menghasilkan kesan Penciptaan 1. Murid mengajuk semula bunyi yang telah Kad Ikon
Buku panduan Menghasilka bunyi untuk mengiringi didengar.
kssr tahun 3 n idea persembahan. perkusi 2. Murid menghasilkan bunyi berdasarkan corak
13 Januari – 19
(BPK) muzikal 3.2.2 Mencipta corak irama yang terdapat pada kad ikon yang dipaparkan.
Januari 2020
kreatif. mudah mengunakan ikon 3. Guru memperkenalkan ikon mewakili nilai not
mewakili nilai not
2.2
Kemahiran 4. Mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
Seni Muzik mewakili nilai not

MINGGU 4 2.2.5 Memainkan alat 5. Murid memainkan alat perkusi mengikut


perkusi mengikut corak corak irama berdasarkan skor ikon yang
irama berdasarkan skor mewakili nilai not
20 Januari – 26
ikon yang mewakili nilai not
Januari 2020

3.2.3 Mempersembahkan 6. Latihan persembahan dalam kumpulan kecil.


hasil ciptaan.

Pendidikan Muzik Tahun 3


RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3
MINGGU 5 8 2.2 2.2.9 Mengenal dan - Mengenali 1. Membaca Chant Kenali Rekoder mengikut CD 1
Buku panduan Kemahiran memahami: rekoder skor. (CD 1: Track 11 dan 12) Track 11
kssr tahun 3 Seni Muzik (i) bahagian rekoder. 2. Mengenal bahagian rekoder, embouchure Track 12
27 Januari – 2
(BPK) (ii) cara menjaga rekoder. serta cara memegang penjarian dan CD 2
Februari 2020
1.2 Bahasa (iii) penjarian asas rekoder. memainkannya. Track 27-32
- not B A G pada
Muzik (Unit 8: lampitan 17 dan 18) Track 33-35
baluk

MINGGU 6 1.2.2 Membaca not pada 3. mengenalpasti penjarian not B


baluk: ( unit 8: lampiran 19)
4. Latihan perlidahan bagi not B
3 Februari – 9
(unit 8: lampiran 20, CD 2:track 33-35)
Februari 2020
5. Latihan (unit 8: lampiran 21)
B A G

MINGGU 7 10 2.2 2.2.2 Bernyanyi dengan pic Gerakan 1. Murid mendemontrasikan pergerakan asas CD 1
Buku panduan Kemahiran yang betul. 2. Murid mendengar lagu lompat -lompat Track 15
kssr tahun 3 Seni Muzik 2.2.6 Membuat pergerakan (CD 1 :track 15) Track 16
10 Februari – 16
(BPK) berdasarkan corak irama 3. Murid melakukan pergerakan berdasarkan
Februari 2020
dari muzik yang didengar. corak irama dari muzik yang di dengar
2.2.7 Membuat pergerakan 4. Murid membuat pergerakan berdasarkan
berdasarkan tempo. tempo

MINGGU 8 2.2.8 Merancang 5. Merancang pergerakan berdasarkan muzik


pergerakan berdasarkan yang didengar:
muzik yang didengar: (i) corak irama lagu.
17 Februari – 23
(i) corak irama lagu. (ii) tempo
Februari 2020
(ii) tempo
MINGGU 9 11 1.2 Bahasa 1.2.4 Mengaplikasikan Rekoder 1. Mendengar lagu intrumental Bunga Raya. CD 1
Buku panduan Muzik pengetahuan notasi muzik -penjarian not A (CD 1: track 17) Track 17
kssr tahun 3 2.2 dalam aktiviti permainan 2. Mengenal pasti penjarian not A CD 2
24 Februari – 1
(BPK) Kemahiran rekoder. -latihan (Unit 11: Lampiran 25) Track 48 -59
Mac 2020
Seni Muzik 2.2.10 Memainkan rekoder perlidahan 3. Membuat perlidahan dan penjarian not A
mengikut tempo dengan ton (Unit 11: lampiran 26, CD 2 Track48-53 dan
yang baik: track 54-59)
(i) dengan penjarian not B,
A dan G.
(ii) menggunakan jenis not

Pendidikan Muzik Tahun 3


RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3

(iii) pernafasan yang betul.


(iv) perlidahan yang betul.
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.
MINGGU 10 2.2.11 Memainkan rekoder 4. Memainkan melodi kaunter lagu Bunga Raya
dengan mengaplikasikan (CD1 track 17)
pembacaan skor muzik.
2 Mac – 8 Mac
2020
MINGGU 11 11 2.2 2.2.11 Memainkan rekoder Rekoder 5. Mendengar lagu instrumental Apple 1 CD 1
Buku panduan Kemahiran dengan mengaplikasikan -penjarian not A (CD1 track 18) Track 18
kssr tahun 3 Seni Muzik pembacaan skor muzik. 6. Memainkan melodi kaunter lagu Apple 1
9 Mac- 15 Mac
(BPK) -latihan (CD 1 track 18)
2020
perlidahan

MINGGU 12 CUTI
PERTENGAHAN
16 Mac – 22 PENGGAL 1

Mac 2020

MINGGU 13 Projek 3.3 Projek 3.3.2 Membuat Perancangan Merangka Persediaan projek Kesenian
kesenian 1 Kesenian persembahan kumpulan. persembahan

23 Mac – 29
4.2
Mac 2020
Penghayatan
MINGGU 14 3.3.2 Membuat Perancangan Merangkan persedian projek kesenian
Karya Muzik
persembahan kumpulan. persembahan

30 Mac – 5 April
2020
MINGGU 15 3.3.2 Membuat Latihan Latihan Persediaan projek Kesenian
persembahan kumpulan. persembahan

6 April – 12
April 2020
MINGGU 16 3.3.2 Membuat Latihan Latihan Persediaan projek Kesenian
persembahan kumpulan. persembahan

Pendidikan Muzik Tahun 3


RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3
13 April – 19
April 2020
MINGGU 17 3.3.1 Mempamerkan hasil Pameran 1. Murid membuat pameran hasil pendidikan seni
karya untuk persembahan persembahan visual dalam kumpulan masing-masing.
3.3.2 Membuat 2. Murid membuat persembahan lagu yang dipilih
20 April – 26
persembahan kumpulan. dihadapan kelas dalam kumpulan masing-masing
April 2020
4.2.2 Membuat ulasan 3. Murid membuat ulasan terhadap persembahan
terhadap persembahan rakan kumpulan lain.
kesenian rakan dari aspek:
(i) kreativiti.
(ii) kerjasama.
MINGGU 18 12 1.2 Bahasa 1.2.1 Mengenal dan Memaiinkan 1. Menyanyikan lagu tunjukkan aksi CD 1
Buku panduan Muzik membezakan tekstur tebal perkusi mengikut 2. menepuk corak irama lagu tunjukkan aksi Track 19
kssr tahun 3 dan nipis. tempo 3. Memainkan perkusi mengikut tempo lagu Track 20
27 April – 3 Mei
(BPK) 2.2 2.2.4 Memainkan alat tunjukkan aksi
2020
Kemahiran perkusi mengikut tempo. Rekoder
MINGGU 19 Seni Muzik 2.2.7 Membuat pergerakan -latihan 4. Menyanyikan lagu tunjukkan aksi sambil
berdasarkan tempo. perlidahan membuat pergerakan kreatif
- Lagu aksi (action song)
4 Mei – 10 Mei
-latihan
2020 pernafasan
MINGGU 20 2.2.10 Memainkan rekoder 5. Latihan perlidahan dan penjarian not B dan A
mengikut tempo dengan ton serta latihan pernafasan.
yang baik: (Unit 12; lampiran 28, CD 2 track 60)
11 Mei – 17 Mei
(i) dengan penjarian not B, 6. Memainkan not B dan A pada bar 1,3,5 dan 7
2020
A dan G. (unit 12; lampiran 29, CD 2 track 61)
(ii) menggunakan jenis not

(iii) pernafasan yang betul.


(iv) perlidahan yang betul.
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.

MINGGU 21

18 Mei – 24 Mei
Pendidikan Muzik Tahun 3
RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3
2020
MINGGU 22

25 Mei – 31 Mei
2020
MINGGU 23

1 Jun – 7 Jun
2020
MINGGU 24 13 2.2 2.2.10 Memainkan rekoder Rekoder 1. ulangkaji
Buku panduan Kemahiran mengikut tempo dengan ton -penjarian not G (unit 12: lampiran 28, CD 2 track 60)
kssr tahun 3 Seni Muzik yang baik: 2. Mendengar lagu flora
8 Jun – 14 Jun
(BPK) (i) dengan penjarian not B, -frasa lagu (CD 1: track 21)
2020
A dan G. -pernafasan 3. Mengenal pasti not G serta latihan
(ii) menggunakan jenis not pernafasan
(unit 13:lampiran 31-33, CD 2 track 67-74)
4. Memainlkan frasa yang bertanda * pada skor
(iii) pernafasan yang betul. lagu flora .( cd 1 track 21)
(iv) perlidahan yang betul.
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.
MINGGU 25 2.2.10 Memainkan rekoder 1. Menyanyi sambil bergerak mengikut lirik lagu
mengikut tempo dengan ton tunjukkan aksi
yang baik: 2. Ulangkaji latihan penjarian not B, A dan G
15 Jun – 21 Jun
(i) dengan penjarian not B, (unit 13: lampiran 33, CD 2 track 74)
2020
A dan G. 3. Memainkan melodi kaunter lagu tunjukkan
(ii) menggunakan jenis not aksi
(Unit 14: lampiran 36, CD 2 rtrack 75)
4. Memainkan melodi kaunter tunjukkan aksi
(iii) pernafasan yang betul. dengan dinamik kuat dan lembut
(iv) perlidahan yang betul. (unit 14 : lampiran 36, CD 2 track 75)
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.

MINGGU 27 14 1.2 Bahasa 1.2.3 Mengaplikasikan tekstur tebal 1. Membuat persembahan ensembel nyanyian,
Buku panduan Muzik pemahaman tekstur tebal dan nipis dalam gerakan, perkusi dan rekoder lagu tunjukkan
kssr tahun 3 2.2 dan nipis dalam aktiviti aktiviti muzik. aksi
Pendidikan Muzik Tahun 3
RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3
29 Jun – 5 Julai (BPK) Kemahiran muzik.
2020 Seni Muzik 2.2.5 Memainkan alat
perkusi mengikut corak
4.2 irama berdasarkan skor
Penghayatan ikon yang mewakili nilai not
Karya Muzik

2.2.6 Membuat pergerakan


berdasarkan corak irama
dari muzik yang didengar.
2.2.11 Memainkan rekoder
dengan mengaplikasikan
pembacaan skor muzik.
MINGGU 28 4.2.1 Membuat ulasan 1. Mendengar muzik secara aktif.
terhadap muzik popular 2. Berbincang dan bersoal jawab tentang muzik
yang didengar dari aspek: yang didengar.
6 Julai – 12 Julai
2020
(i) jenis muzik.

(ii) masyarakat yang


mengamalkan muzik
tersebut.

MINGGU 29 6 3.2 3.2.2 Mencipta corak irama penciptaan 1.Tepuk detik secara konsisten. Set nombor
Buku panduan Menghasilka mudah mengunakan ikon 2.Pamerkan kad nombor yang mengandungi angka
kssr tahun 3 n idea mewakili nilai not 1 hingga 4.
13 Julai – 19
(BPK) muzikal 3.Menyebut angka tersebut dalam Bahasa
Julai 2020
kreatif. Inggeris. Ikon gambar
4.Pilih angka antara 1 hingga 4 dan lukiskan
bulatan pada angka yang dipilih.
5.Menepuk angka yang telah dibulatkan.

Ikon rehat

5. Kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan


6. Setiap kumpulan akan menerima:
Pendidikan Muzik Tahun 3
RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3
Set nombor, ikon gambar dan tanda rehat
ikon
7.Berbincang dan menghasilkan ciptaan.
MINGGU 30 3.2.3 Mempersembahkan 1.Membuat latihan dalam kumpulan
2.Mempersembahkan hasil ciptaan

20 Julai – 26
Julai 2020
MINGGU 31

27 Julai - 2
Ogos 2020
MINGGU 32 17 2.2 2.2.10 Memainkan rekoder Embouchure 1. Mendengar lagu Buah Tempatan Malaysia
Buku panduan Kemahiran mengikut tempo dengan ton Not B A G (CD 1 track 25)
kssr tahun 3 Seni Muzik yang baik: 2. Menepuk detik lagu buah tempatan Malaysai
3 Ogos – 9 Ogos
(BPK) (i) dengan penjarian not B, 3. Menyanyi sambil menepuk detik lagu Buah
2020
A dan G. Tempatan Malaysia
(ii) menggunakan jenis not 4. Ulangkaji perlidahan dan penjarian Not B A G
( Unit 13: lampiran 33, CD 2 track 74)
5. Latihan Embouchure
(iii) pernafasan yang betul. ( Unit 13: lampiran 33, CD 2 track 74)
(iv) perlidahan yang betul.
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.
MINGGU 33 2.2.10 Memainkan rekoder 6. Memainkan not bertanda * lagu Buah
mengikut tempo dengan ton Tempatan Malaysia dengan ton yang baik.
yang baik: (CD 1 Track 26)
10 Ogos – 16
(i) dengan penjarian not B, 7. Memainkan rekoder pada bar bertanda * lagu
Ogos 2020
A dan G. Buah Tempatan dengan tempo cepat dan lambat
(ii) menggunakan jenis not (CD 2 track 82)

(iii) pernafasan yang betul.


(iv) perlidahan yang betul.
(v) Embouchure yang betul.
(vi) postur yang betul.
MINGGU 34 Projek 3.3 Projek 3.3.2 Membuat Perancangan Merangka Persediaan projek Kesenian
kesenian 2 Kesenian persembahan kumpulan. persembahan
Pendidikan Muzik Tahun 3
RPT KESENIAN KOMPONEN MUZIK KSSR TAHUN 3
17 Ogos – 23
Ogos 2020 4.2
MINGGU 35 Penghayatan 3.3.2 Membuat Perancangan Merangka persedian projek kesenian
Karya Muzik persembahan kumpulan. persembahan

24 Ogos – 30
Ogos 2020
MINGGU 36 3.3.2 Membuat Latihan Latihan persedian projek kesenian
persembahan kumpulan. persembahan

31 Ogos – 6
September
2020
MINGGU 37 3.3.2 Membuat Latihan Latihan Persediaan projek Kesenian
persembahan kumpulan. persembahan

7 September –
13 September
2020
MINGGU 38 3.3.1 Mempamerkan hasil Pameran 1. Murid membuat pameran hasil pendidikan seni
karya untuk persembahan persembahan visual dalam kumpulan masing-masing.
3.3.2 Membuat 2. Murid membuat persembahan lagu yang dipilih
14 September -
persembahan kumpulan. dihadapan kelas dalam kumpulan masing-masing
20 September
4.2.2 Membuat ulasan 3. Murid membuat ulasan terhadap persembahan
2020 terhadap persembahan rakan kumpulan lain.
kesenian rakan dari aspek:
(i) kreativiti.
(ii) kerjasama.

Pendidikan Muzik Tahun 3

Anda mungkin juga menyukai