Anda di halaman 1dari 2

Figury geometryczne

1. Nazwij poniższe figury

……………….. ………………. …………….. …………………. ……………….

2. Połącz rodzaj kąta z jego nazwą

Kąt prosty Kąt półpełny Kąt rozwarty Kąt wklęsły Kąt pełny Kąt ostry

3. Zmierz narysowany kąt 4. Narysuj kąt o mierze 400

5. Na rysunku przedstawiono położenie ulic w pewnym mieście.


Zapisz nazwy ulic które są do siebie prostopadłe oraz te które są
do siebie równoległe.
ul. sosnowa
ul. topolowa
na
ecz

prostopadłe -
łon
s
ul.

równoległe - ul. lipowa

6. Oblicz obwód kwadratu o boku długości 5 cm.

7. Obwód kwadratu wynosi 48 cm. Oblicz długość boku tego kwadratu


8. Boisko sportowe ma kształt prostokąta. Jeden z boków tego boiska ma długość 8m, a drugi bok jest o 3 m
od niego dłuższy. Oblicz obwód tego boiska.

9.

10. Uzupełnij (podaj ilość)

Siedmiokąt ma ………… wierzchołków, ……….. kątów, ………...boków.

11. Narysuj odcinek AB długości 6 cm

a) w skali 1 : 3

b) w skali 2 : 1

12. Na mapie w skali 1 : 5000 odcinek między szkołą a domem ma długość 9 cm. Oblicz długość trasy z

domu do szkoły w terenie (inaczej w rzeczywistości). Wynik podaj w metrach.

Anda mungkin juga menyukai