Anda di halaman 1dari 1

PANTUN ALAM REMAJA

MAKSUD PANTUN TEMA


Rangkap 1
 Anak-anak akan berasa  Kegembiraan anak-anak sewaktu menyambut kepulangan ibu
gembira sewaktu menyambut bapamereka ke rumah.
kepulangan ibu ke rumah.
PERSOALAN

Rangkap 2  Tanggungjawab ibu bapa ialah memberikan kasih sayang dan


 Ketakutan dan kerisauan anak- kebahagiaan kepada anak-anak.
anak sewaktu ketiadaan ibu  Pemberian hadiah dapat menggembirakan hati seseorang.
akan hilang apabila melihat ibu  Anak-anak sentiasa cemas dan risau sewaktu ketiadaan ibu
pulang ke rumah. bapa di rumah.

Rangkap 3
 Anak-anak akan berasa
gembira jika ibu cepat pulang
ke rumah. CIRI-CIRI PANTUN
 Terdiri daripada tujuh rangkap.
Rangkap 4  Bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama iaitu empat
 Adik-beradik menyanyikan lagu baris dalam satu rangkap.
bersama-sama.  Bilangan kata antara tiga hingga lima patah kata dalam satu
baris.
Rangkap 5  Jumlah suku kata dalam pantun antara tiga hingga lima suku
 Kepulangan ayah dan ibu ke kata.
rumah merupakan detik yang
paling menggembirakan bagi
anak-anak. GAYA BAHASA

 Inversi – Elok rupanya kumbang jati.


Rangkap 6
 Kata ganda – Adik beradik dan bilang-bilang.
 Pemberian atau hadiah
 Unsur alam – Itik dan rumput.
daripada ibu bapa
membuatkan anak-anak berasa
gembira.
NILAI

Rangkap 7  Kasih sayang – kasih sayang antara ibu bapa dengan anak-anak.
 Ibu bapa tidak sewajarnya  kemaafan – orang yang memaafkan kesilapan orang lain
memarahi anak-anak yang sewaktu gurau senda merupakan sikap terpuji.
gemar berpantun kerana anak-  Baik hati – pemberian hadiah daripada seseorang dapat
anak yang masih kecil biasanya menggembirakan hati penerima.
manja.  Tanggungjawab – ibu bpa bertanggungjawab menjaga
keselamatan anak-anak.

PENGAJARAN

 Kita mestilah menyayangi anak-anak.


 Kita mestilah bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anak.
 Kita haruslah bersikap pemurah untuk mengukuhkan ikatan antara anggota keluarga.
 Kita haruslah menghormati ibu bapa.