Anda di halaman 1dari 10

Di akhir pembelajaran, murid dapat:-

Menyatakan maksud kata majmuk


Menulis sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk dengan ayat
yang gramatis
Menjawab sekurang-kurangnya 1 5 daripada 20 soalan aneka
pilihan yang disertakan dengan betul.
“ ”