Anda di halaman 1dari 2

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

AT10403

PENULISAN AKADEMIK UNTUK SAINS SOSIAL

Soalan No. 10 : Mengapakah penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang tepat
dalam penulisan akademik Sains Sosial penting?
Berikan contoh-contoh yang sesuai.

Nama : Norizan Binti Arshad

No. Matrik : BA10110289

Program : Sosiologi & Antropologi Sosial

Nama Pensyarah : Prof. Madya Dr. Rosazman Bin Hussin

Nama Tutor : Cik Ramlah

Masa / Hari : 8.00 a.m - 9.00 a.m / Jumaat