Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAHANG

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021


PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 5
NAMA :……………………………………………………………………….…….

TING :…………………………………………………….………………………..
Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan empati?


A) Keupayaan untuk memahami perasaan orang lain C) Meneka perasaan orang lain
B) Tidak mempedulikan perasaan orang lain D) Membiarkan perasaan orang lain

2. Berikan pengertian agresif?


A) Suka melawan dan menentang C) Kasar dan tidak sopan
B) Suka memaksa dan menekan D) Biadap dan degil

3. Apakah yang kamu faham tentang terapi?


A) Merawat penyakit fizikal dan mental tanpa ubat C) Kaedah rawatan bersama doktor
B) Memakan ubat sampai sembuh D) Kaedah rawatan bersama bomoh

4. Apakah yang dimaksudkan dengan emosi tidak stabil?


A) kegelisahan C) kegembiraan
B) Keriangan D) kedamaian

5. Jika kamu mengalami ganngguan emosi tidak stabil di sekolah , dengan siapakah kamu perlu berjumpa?
A) Kaunselor C) Pengetua
B) Guru disiplin D) Guru pendidikan Islam

6. Berikut merupakan sebab berlakunya penagihan berulang, kecuali?


A) Pengaruh rakan C) Persekitaran
B) Keluarga D) kekayaan

7. Apakah yang kamu faham tentang penagihan berulang?


A) Mengambil bahan terlarang dengan banyak C) Mengambil bahan kembali setelah berhenti
B) Mencuri bahan terlarang D) Menghantar bahan terlarang

8. Apakah yang kamu faham tentang fetal alcohol syndrome?


A) Tumbesaran bayi cacat C) Bayi kekurangan darah
B) Bayi mudah tekena asma D) Bayi selalu menangis

9. Berikut merupakan bahan yang sering diambil oleh penagih berulang, kecuali?
A) Dadah C) Rokok
B) Alkohol D) Gam

10. Berikut adalah penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual, kecuali
A) Pendidikan formal C) Media massa
B) Pendidikan tidak formal D) Pergaulan dengan rakan yang tidak baik.

11. Apakah kesan dan akibat amang seksual kepada mangsa?


A) Malu untuk bergaul C) Semakin berani
B) Trauma D) Hilang motivasi diri

1
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAHANG
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 5
12. Berikut merupakan bentuk gangguan seksual tingkahlaku kecuali?
A) Gangguan secara lisan C) Gangguan secara psikologi
B) gangguan secara visual D) Gangguan secara jauh

13. Berikut merupakan kesan jerebu terhadap manusia, kecuali?


A) Penglihatan jarak jauh kabur C) Menjejaskan ekonomi negara
B) Mudah terkena penyakit asma dan lelah D) Sekolah akan ditutup jika keterlaluan.

14. Berikut merupakan faktor berlakunya jerebu, kecuali?


A) Asap kilang C) Hujan lebat
B) Pembakaran terbuka D) Cuaca terlampau panas

15. Apakah berkaitan dengan banjir kilat, kecuali?


A) Peningkatan air secara mendadak C) Limpahan air sungai atau pasang besar
B) Banjir beserta kilat D) Perparitan yang tidak sistematik

16. Banjir kilat biasanya berlaku di kawasan …………………


A) Bandar C) Kampung
B) Bukit D) Persisiran pantai

17. Berikut merupakan agensi yang terlibat dengan pertolongan cemas ketika bencana alam, kcuali?
A) Bomba C) Kesihatan
B) Jpam D) Jakim

18. Berikut sebab perlu memakai penutup separuh muka ketika negara dilanda covid 19, kecuali?
A) Nampak bergaya C) Arahan pihak penguatkuasa
B) Elak panyakit berjangkit D) Elak di denda

19. Berikut merupakan bencana alam yang sering berlaku di Malaysia, kecuali?
A) Banjir C) Gunung berapi
B) Tanah runtuh D) Pencemaran air

20. Berikut merupakan latihan yang ada kaitan dengan kapasiti earobik, kecuali?
A) Latihan Bebanan C) Latihan Litar
B) Latitan Falek D) Latihan litar

21. Apakah maksud latihan jeda?


A) Latihan menggunakan dumbell C) Latihan khusus di dalam air
B) Latihan dari intensiti rendah ke intensiti tinggi D) Latihan larian jarak jauh

22. Berikan pengertian intensiti latihan?


A) Kualiti beban yang digunakan dalam latihan C) Jumlah rehat dalam latihan
B) Jumlah ulangan dalam latihan D) Insentif kepada atlit

23. Berikut merupakan benar tentang latihan jeda kecuali?


A) Dari senang ke susah C) Banyak rehat dari latihan
B) Beban rendah ke beban tinggi D) Banyak latihan dari rehat

2
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAHANG
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 5
Solan 24 hingga 30 merupakan soalan pilihan betul dan salah. Jawab A untuk pilihan betul dan jawab B untuk
pilihan jawapan yang salah.

24. Di Malaysia terdapat 3 gunung berapi yang aktif ( betul / salah )


25. SMK Kahang merupakan sekolah yang mudah terkena banjir ( betul / salah )
26. Gangguan seksual banyak berlaku dikalangan remaja sekolah ( betul / salah )
27. Gangguan seksual menyebabkan seseorang itu menjadi lebih gembira ( betul / salah )
28. Latihan jeda perlu diilakukan sekali sahaja dalam setiap sesi latihan ( betul / salah )
29. Kapasiti earobik merupakan latihan khusus untuk daya tahan kardiovaskular. ( betul / salah )
30. Didikan agama yang mencukupi penyebab utama ketagihan berulang ( betul / salah )

Soalan 31 hingga 34
Pilih jawapan berdasarkan jawapan di bawah.
Soalan 31 hingga 34
A. Kapasiti aerobik
B. Daya Tahan Otot
C. Komposisi badan
D. Kelenturan

31.__________________ ialah keupayaan menggerakkan sesuatu sendi melalui julat pergerakan


yang maksimum..

32.__________________ merujuk kepada kadar lemak dengan jisim tisu tanpa lemak dalam
badan.

33.__________________ merupakan keupayaan otot berkontraksi mengatasi sesuatu rintangan


untuk jangka masa yang lama atau melakukan aktiviti secara berulang-ulang.

34.__________________ ialah keupayaan menggunakan oksigen secara maksimum pada satu-


satu masa semasa bersenam.
Soalan 35 hingga 36
Pilih jawapan berdasarkan formula dibawah.
Soalan 35 hingga 36
Formula Kadar Nadi Maksimum = 220 – umur
= ________ dsm (denyutan
seminit).

3
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAHANG
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 5

35.Ali merupakan atlit lompat jauh sekolah. Beliau merupakan calon peperiksaan PT3 pada
tahun ini. Kadar Nadi Maksimum Ali : _________ dsm.
A. 250 C. 205
B. 200 D. 210

36.Tahun ini merupakan tahun terakhir Ah Seng menyumbangkan pingat dalam acara lompat
tinggi untuk sekolah yang diwakilinya dan beliau perlu fokus bagi menghadapi peperiksaan SPM
2021. Kadar Nadi Maksimum Ah Seng : _________ dsm.
A. 225 C. 203
B. 204 D. 216
Soalan 37 hingga 40
Pilih jawapan berdasarkan Rancangan Latihan Aerobik dibawah.
Soalan 37 hingga 40
A. Latihan aerobik
B. Tiga hingga lima set
C. Zon 65% hingga 85% daripada Kadar Nadi maksimum
D. 15 hingga 20 minit

37.Frekuensi Senaman = ______.

38.Intensiti Senaman = ______.

39.Masa Senaman = ______.

40.Jenis Senaman = ______.

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH :

………………………………………… ………………………………………… …………………………………………..

(SITI ZANARIAH BT MD NOR) (PN.NOREHAN BT MUSTAPA) (EN.ABDULLAH BIN RASIP)

GURU PJPK SMKK KETUA PANITIA PJPK SMKK KETUA BIDANG KEMANUSIAAN SMKK

4
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAHANG
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 5

Soalan 31 hingga 40 adalah isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

31. Apakah situasi bencana alam di atas?

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(2 markah)
32. Mengapakah berlakunya bencana di atas?

1)…………………………………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………………………………..
(6 markah)
33. Apakah perlu dilakukan oleh kamu jika kamu berada situasi dalam gambar di atas?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2 markah )

DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH :

………………………………. ………………………………………….

(SITI ZANARIAH )