Anda di halaman 1dari 3

OOI PEI YIN 860707025720

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup
Bidang/Unit : 2.3 Mempromosi jualan
Tajuk : 2.3a Promosi melalui pembungkusan
Bilangan murid : 30
Tahun : 4 Gemilang
Masa : 10.30 pagi-11.30 pagi (60 minit)
Hasil pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menerangkan maksud dan tujuan promosi.
2. Menuliskan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi.
3. Membungkus barang untuk tujuan promosi.
KBKK : Menjana idea, memindahkan
Nilai : Berkerjasama, prihatin
Alat bantu mengajar : Iklan keratan surat akhbar, komputer
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat contoh pembungkusan.
Pendekatan Pengajaran : Pembelajaran Secara Kontekstual

Langkah Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan ABM/Catatan


Pembelajaran

Set induksi Memberi Guru menunjukkan beberapa iklan Menjana idea


pendedahan awal keratan surat akhbar dan menyoal
(5 minit) kepada murid murid apakah benda itu dan tujuan Iklan keratan
iklan tersebut. surat khabar

Langkah 1 1. Maksud 1. Guru menayangkan maksud dan Komputer


(10 minit) promosi: Usaha tujuan promosi melalui komputer
penjual dan mengarahkan murid membaca
memperkenalkan dengan kuat.
sesuatu barangan. 2. Guru memberi penerangan
lanjut.
2. Tujuan promosi:
-menyebarkan
maklumat
barangan
OOI PEI YIN 860707025720

-menimbulkan
minat terhadap
barangan.

Langkah 2 Ciri bungkusan Menjana idea


(20 minit) yang sesuai untuk 1. Guru menayangkan beberapa
promosi: keping gambar bungkusan produk Komputer
-berwarna-warni melalui komputer dan murid
-mudah dibawa diarah untuk meneliti gambar Nilai
-tahan lama tersebut. -Berkerjasama
-mudah disimpan 2. Murid dibahagikan kepada 5 -Prihatin
orang sekumpulan dan diberi masa
10 minit untuk membincangkan
ciri-ciri bungkusan produk
tersebut.
3. Setiap kumpulan menghantar
seorang wakil untuk
membentangkan hasilnya.
4. Guru memberi pujian dan
memberi penerangan yang lebih
lanjut mengenai ciri-ciri
bungkusan yang sesuai untuk
promosi.

Langkah 3 Jenis-jenis Menjana idea


(20 minit) pembungkusan: 1. Guru menayangkan beberapa
-pembungkusan keping gambar bungkusan produk Komputer
melalui botol melalui komputer dan murid
-pembungkusan diarah untuk meneliti gambar Nilai
melalui kotak tersebut. Prihatin
-pembungkusan 2. Guru menyoal murid apakah
melalui beg plastik jenis-jenis pembungkusan yang
-pembungkusan terdapat dalam produk tersebut.
melalui tin 3. Guru memberi penerangan
lanjut mengenai jenis-jenis
pembungkusan yang sedia ada.

Penutup Menguji 1. Guru mengemukakan 3 soalan Memindahkan


(5 minit) kefahaman secara lisan untuk mengesan
pencapaian hasil pembelajaran.
2. Guru mengingatkan murid
mengenai kepentingan promosi
OOI PEI YIN 860707025720

melalui pembungkusan.