RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

NAMA MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM TARIKH : 30 NEVEMBER 2009 HARI : ISNIN MASA : 9.15-10.15 PAGI KELAS : 1 ARIF BILANGAN PELAJAR : 10 ORANG BIDANG: PEMULIAHAN JAWI TAJUK : HURUF JAWI TUNGGAL
FOKUS UTAMA: HURUF DAN

KEMAHIRAN :MENYEBUT HURUF JAWI TUNGGAL PENGETAHUAN SEDIA ADA : MENGENAL HURUF IQRA HASIL PEMBELAJARAN: MURID DAPAT:ARAS 1 : MENGENAL HURUF TUNGGAL DAN DAN TUNGGAL MELALUI

ARAS 2 : MENYEBUT HURUF TUNGGAL

DAN

DENGAN BETUL

ARAS 3 : MENULIS HURUF TUNGGAL

DAN

DENGAN BETUL

KEMAHIRAN BERFIKIR : MEMBEZAKAN BUNYI HURUF GABUNG JALIN : AL-QURAN RENTASAN : BAHASA MELAYU PENERAPAN NILAI : RAJIN, MINAT JAWI

Kaedah: Soal jawab. Adab belajar. Set induksi ( minit) apa yang dipegang? uru menunjukan dan memegang siku. uru mengarahkan murid menyingsing lengan baju dan memegang siku. apa yang dilihat? Selepas itu guru mengarahkan murid mendongak keatas dan bertanya apa yang dilihat. uru bersoal jawab dengan murid berdasarkan apa yang di pegang.BA A BA PE E AI A K A A : AK IS E I E BA A KE A KA I BASA A KA LANGKAH / MASA Pendahuluan ( minit) ISI KANDUNGAN embaca doa belajar: AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN uru member salm uru meminta semua murid membaca doa bersma sama. ambar siku dan lampu.murid murid membaca doa bersama sama dengan guru BAHAN BANTU MENGAJAR CATATAN Adab membaca doa. uru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk .

2.Mengenal an enyebut uruf tunggal jawi. secara kumpulan dan individu berulang kali.pel j L 17 i it 1 1. enayangkan an Kad huruf Kaedah : soal jawab Latih tubi enggunakan kad huruf. dan engikut sebutan guru. enyerap Guru meminta murid menyebut bunyi sesuatu yang menyerap dengan huruf . Apakah huruf ini Guru huruf i i i. eminta murid . engan huruf  Satu . Guru tunggal udara.Cuba ebut bunyi esuatu yang . melakarkan huruf di Murid menyebut huruf tunggal . Guru bertanya kepada urid apakah huruf yang di pegang? Guru tunggal urid2 enyebut huruf .

urid dikehendaki mengambil huruf dan. murid lain mengikut secara berkumpulan. encari huruf yang di pelajari . kemudian menyebut. Sikat  ampu  alat uru menyusun huruf tunggal jawi di atas meja.

guru memastikan murid kenal huruf tunggal . Lembara n kerja.Lembaran kerja Guru mengarahkan seorang murid menulis terlebih dahulu huruf yang dipelajari di papan hitam. Langkah3 12minit 1. Kemahir an : memb entuk huruf .Bermain permainan kotak mesteri - 1. Papan hitam. 2. Kaedah: Perma inan. Langkah 2 20Minit 1. Dalam kotak terdapat huruf2 jawi tinggal: ) ( ) ( ( ) ( ( Penilaian aras 2:- ) ) ( bergilir membuat cabutan. Murid yang Berjaya mendapatkan huruf .Cara permainan:Kad Didalam kotak mesteri terdapat huruf jawi tunggal.Penilaian aras 1: .Murid menulis dipapan hitam. Guru mengedarkan lembaran kerja yang bersesuaian kepada setiap murid. Guru meminta murid membuat barisan dan huruf dan kotak. -2 orang murid lagi saya akan pastikan dapat menyebut dengan betul. ) ( ) ( ) ) ( dikira pemenang dan diminta menyebut huruf tersebut dan di ikuti murid lain secara kumpulan -8 orang murid dapat menyebut huruf yang diajar.

pada diri.Guru menerang cara membuat lembaran kerja dengan betul. Guru memerhati dan membetulkan jika murid salah dalam membuat latihan.Pengukuhan tambahan. Lemba 3.Pengukuhan sosial Guru mengingatkan kepada murid agar terus membaca dan menyebut huruf2 yang telah dipelajari.murid dapat menulis huruf tersebut. . Penilain aras 3: -guru menyebut huruf yang di pelajari dan murid dikendaki menulis dipapan hitam. Penutup 3minit 1. ran kerja Kaedah : Rajin.Pengukuhan koknitif Guru menyoal semula huruf2 yang di pelajari. Yakin 2. Penerap an nilai: . Murid-murid diberi lembaran kerja sebagai latihan pengukuhan untuk di siapkan dirumah.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________ __________ .Ulasan kendiri: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________ Ulasan guru pembimbing: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________ Ulasan pensyarah pembimbing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful