Anda di halaman 1dari 1

MASYARAKAT PENAN

Berdasarkan video tersebut dapat dilihat bawah orang ulu iaitu masyarakat penan masih
menggunakan cara tradisional dalam menjalankan kehidupan seharian mereka.

Melalui aspek pengangkutan, perahu masih dijadikan pengangkutan utama untuk ke suatu
tempat kerana mereka hanya tinggal di hulu sungai. Ketika berburu mereka masih
menggunakan sumpit untuk menangkap binatang. Tambahan lagi sumpit tersebut bukan
hanya untuk memburu binatang malahan diguna untuk menjaga keselamatan diri mereka di
hutan jika berjumpa dengan binatang liar ataupun dua seperti ular beruang dan sebagainya.

Selain daripada sumpit, mereka juga iaitu masyarakat penan menggunakan jala, pukat
dan pancing untuk menangkap hasil laut di sungai.

Manakala, melalui pembinaan tamadun dapat kita lihat pada masyarakat penan
kerana terdapat sekumpulan masyarakat manusia yang tinggal di kawasan tersebut. mereka
juga menggunakan daya rekacipta mereka iaitu sumpit yang sangat berguna dalam
kehidupan seharian mereka.

Anda mungkin juga menyukai