Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Prasekolah Sigaram

Tarikh : 4 March 2021

Masa : 09.10 – 09.40 pagi

Bilangan Murid : 25 orang

Tajuk : Menulis atas tepung

Tunjang Utama/Fokus : Tunjang Komunikasi (Bahasa Malaysia)

Standard Kandungan : (BM 3.2) Menguasai kemahiran menulis

Standard Pembelajaran : (BM 3.2.3) Menyalin perkataan

Kesepaduan tunjang : Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika

Standard Pembelajaran (Kesepaduan Tunjang):(FK 1.1.2) Menunjukkan koordinasi

mata dan tangan dan kemahiran motor

halus melalui pelbagai aktiviti

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :

1
KREATIVITI : Menganalisis, menghubungkait

NILAI : Menumpukan perhatian, yakin dan bekerjasama

KEUSAHAWANAN : Tekun dalam menjalankan tugasan seharian

TMK : Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur

perisian(video)

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Menyalin perkataan yang ditulis pada papan putih di atas

tapak tepung.

2. Memadankan suku kata dengan menarik tali ke arah kad

suku kata untuk mencipta suatu perkataan baru.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid boleh membaca perkataan kv +kv

Kemahiran Berfikir (KB) : Menganalisis, menghubungkait

(+HOM, +KBAT)
Bahan Bantu Mengajar : Carta padanan suku kata, tali, kalender perkataan, tapak

tepung dan lembaran kerja

Fokus MI : Visual-ruang, Verbal linguistik

2
Kosa Kata : perahu, rumah, kereta, kerusi

3
CATATAN /BAHAN
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP
LANGKAH
PERSEDIAAN Membaca perkataan
BBM : kalender
(Set Induksi)  Murid berkumpul dan duduk di ruang perkataan
( 5 minit) perbualan pagi di hadapan guru (circle
time). Nilai : menumpukan
perhatian
 Beberapa orang murid dipanggil ke
hadapan dan diminta menyelak muka KB : Menganalisis
surat kalender yang disediakan serta
membaca perkataan yang terdapat pada
helaian kalender tersebut. MI : Verbal linguistik

4
CATATAN /BAHAN
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP
LANGKAH
IMIGINASI
BBM: Carta padanan suku
(Langkah 1)
Padankan suku kata untuk ● Guru menyediakan carta padanan suku kata, tali
mencipta perkataan kata dan beberapa utas tali.

(5 minit) Nilai: Yakin


● Murid dipanggil ke hadapan dan diminta
memadankan suku kata dengan
menggunakan tali untuk menghasilkan KB:
satu perkataan. Menganalisis

● Murid yang seterusnya dipanggil ke MI: Visual ruang


hadapan dan diminta menulis perkataan
yang dapat dihasilkan tadi di sebelah
carta padanan suku kata tersebut.

PERKEMBANGAN
(Langkah 2)
BBM : Tapak tepung
Menyalin perkataan pada tapak ● Murid diminta duduk dalam tempat
tepung masing-masing. Nilai: Bekerjasama
(10 minit)
● Setiap murid diedarkan dengan tapak KB : Menghubungkait
tepung.

5
CATATAN /BAHAN
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP
LANGKAH
● Murid diminta menyalin perkataan yang MI : Visual ruang
guru tulis pada papan putih, di atas
tapak tepung yang diberikan kepada
mereka.
TINDAKAN  Murid diedarkan dengan lembaran BBM: Lembaran kerja
kerja.
(LANGKAH 3) Lembaran kerja
 Murid dibimbing untuk melaksanakan Nilai: Yakin
lembaran kerja tersebut.
(15 Minit )
KB: Menghubungkait

MI: Verbal linguistik


● Murid menyemak jawapan dalam
lembaran kerja yang mereka KB: menghubungkait
Penutup Refleksi melaksanakan tadi.

MI: Verbal linguistik


(5 minit)
● Murid diminta membaca perkataan
dalam lembaran kerja tersebut.

Anda mungkin juga menyukai