Anda di halaman 1dari 1

DOA PENUTUPAN

Audzubillahiminasy syaithonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil’alamin , hamdan yuwai nikmahu


Ya rabbana walakal hamdu , walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wa akhirin

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami


Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu ata segala rahmat karunia-
Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami , pada hari ini dengan penuh
keakraban dan bahagia ini kami hadr disini kiranya Engkau memberikan barokah
dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini.

Ya Allah Ya Tuhan kami


“Musyawarah Pasukan” ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami,
terutama menjalin hubungan silaturahim, untuk itu Ya Allah , tanamkan sifat
Rahman dan Rahim-Mu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam
pembangunan kesehatan.

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, Engkau dapat
melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan Engkau
tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh diantara kami terjalin
dengan baik dan utush.

Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah sang maha pengampun


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan
kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar
Alhamdulillahirabbil alamin

Anda mungkin juga menyukai