Anda di halaman 1dari 6

SOALAN (20 markah)

(a) Transistor merupakan komponen yang dibina daripada bahan separuh


pengalir. Kebanyakan peralatan elektronik menggunakan transistor.

i) Berikan DUA (2) fungsi transistor.

(2 markah)

ii) Tatarajah transistor merupakan kaedah penyambungan transistor bagi mendapat


kesan kendalian yang berbeza. Nyatakan TIGA (3) jenis tatarajah tersebut.

(3 markah)

iii)

Rajah 9

Rajah 9 merupakan satu transistor. Lukis dan labelkan mana-mana satu simbol
binaan transistor PNP atau NPN.

(1 markah)

(c) Rajah 11 menunjukkan pengujian diod. Jelaskan bagaimana pengujian diod


dijalankan.
SOALAN (20 markah)

1. (a) Merujuk kepada Rajah 1, nyatakan sama ada C1, C2 dan C3 adalah
kapasitor gabungan atau by-pass. Apakah fungsi kapasitor-kapasitor ini?
(4 Markah)

(b) Kirakan gandaan voltan bagi penguat pemancar-sepunya dalam Rajah 1


dengan dan tanpa kapasitor C2, jika transistor mempunyai βo = 150, βF =
160, VT = 26 mV dan VBE = 0.7 V.

Rajah 1

(10 markah)

(c) Terangkan SATU (1) aplikasi transistor dalam alat semikonduktor.


(6 Markah)
No. Soalan Jawapan Pecahan Jumlah
Markah Markah
1
1 (a) Kapasitor C1 dan C2 adalah kapasitor gandingan
(atau kapasitor penyekat DC digunakan untuk
menanggalkan/menyekat isyarat AC dan DC 1
supaya tidak mengganggu titik lurus litar apabila
isyarat AC disuntik pada input.
2
Kapasitor C3 adalah kapasitor bypass digunakan
untuk memaksa arus isyarat dengan cara 1
menyediakan laluan impedans yang rendah pada
frekuensi.

1 (b)

1 (c) Aplikasi : Transistor sebagai penguat.


10

Contoh Huraian:
2
 Apabila seseorang bercakap ke dalam
mikrofon, gelombang bunyi ditukar menjadi
arus bergantian.
2
 Perubahan kecil dalam litar asas
menyebabkan aliran arus asas.
2
 Perubahan kecil dalam aras pangkalan,
akan menyebabkan perubahan besar dalam
arus pengumpul.
2
 Oleh itu, earphone menerima arus
bergantian yang besar dari litar pemungut
dan menukarnya menjadi bunyi yang kuat.
2
 Penguat menghalang arus tetap (arus terus)
daripada mengalir ke dalam transistor dan
mikrofon.

ATAU

Aplikasi: Transistor sebagai suis pengawal cahaya.


Contoh Huraian:
 Dalam cahaya terang, perintang yang
bergantung kepada cahaya (LDR)
mempunyai rintangan yang sangat rendah.
 Oleh itu, perbezaan potensi di LDR adalah
rendah dan oleh itu perbezaan potensi
merentasi R adalah tinggi. Arus arus asas
dan menyebabkan aliran arus pengumpul
yang besar. Mentol menyala
 Dalam kegelapan, perintang yang
bergantung kepada cahaya (LDR)
mempunyai rintangan yang sangat tinggi.
Oleh itu, perbezaan potensi di LDR adalah
tinggi dan oleh itu perbezaan potensi
merentasi R adalah rendah. Arus pangkal
tidak mengalir dan menyebabkan arus
pengumpul tidak mengalir. Mentol tidak
menyala.
 Jika kedudukan LDR dan R ditukar, mentol
dimatikan dalam gelap dan mati dalam
cahaya terang.

ATAU
Aplikasi: Transistor sebagai suis pengawal suhu.

Contoh Huraian:
 Apabila termistor sejuk, ia mempunyai
rintangan yang lebih besar daripada R. Oleh
itu, perbezaan potensi di antara termistor
adalah tinggi dan oleh itu perbezaan potensi
merentasi R adalah rendah. Arus pangkal
tidak mengalir dan menyebabkan arus
pengumpul tidak mengalir.
 Mentol tidak menyala.
 Apabila suhu meningkat, rintangan termistor
jatuh dan mentol menyala.