Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SAINS TAHUN 4
HARI : AHAD

TARIKH : 26 SEPTEMBER 2010

MASA : 60 MINIT

KELAS : 4 BESTARI

TEMA : TEKNOLOGI

BIDANG PEMBELAJARAN : Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan


seharian.

TAJUK : Perkembangan Teknologi.

OBJEKTIF UMUM : Memahami perkembangan teknologi.

HASIL PEMBELAJARAN : i). Memberikan contoh – contoh perkembangan


teknologi

ii). Menyedari bahawa kita perlu memperkenalkan atau


mencipta alat – alat demi manfaat
manusia.

PENDEKATAN P&P : Pembelajaran Konstektual

BBM : Kad gambar, gambar power point

PERANCANGAN P&P

Fasa Isi Aktiviti p & p Catat


Pengajara kandungan (Meliputi Kaedah an
n digunakan) (Cont
oh)

Orientasi
Perkembangan Meneka bunyi.
( 5 minit )
Teknologi.

Pencetusa Perkembangan Menamakan alat-alat


teknologi teknologi berdasarkan
n Idea gambar yang diimbas.
- Imbasan
( 15 minit )
gambar
(kad gambar)

Penstrukt Perkembangan Menyatakan alat-alat yang


teknologi diimbas mengikut bidang
uran teknologi yang tertentu:
Semula - Slaid gambar
(Power point) - Pengangkutan.
Idea - Komunikasi.
( 15 minit ) - Pertanian.
- Pembinaan.

Aplikasi Perkembangan Tulis semula mengikut bidang


teknologi teknologi
Idea - Komunikasi
( 15 minit ) - Lembaran - Pertanian
kerja - Pembinaan

Refleksi Meminta murid membuat Kumpul


buku skrap tentang gambar
( 10 minit )
perkembangan teknologi.