Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SAINS TAHUN 4
HARI : AHAD

TARIKH : 26 SEPTEMBER 2010

MASA : 60 MINIT

KELAS : 4 BESTARI

TEMA : TEKNOLOGI

BIDANG PEMBELAJARAN : Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian.

TAJUK : Perkembangan Teknologi.

OBJEKTIF UMUM : Memahami perkembangan teknologi.

HASIL PEMBELAJARAN : i). Memberikan contoh – contoh perkembangan teknologi

ii). Menyedari bahawa kita perlu memperkenalkan atau mencipta


alat – alat demi manfaat manusia.

PENDEKATAN P&P : Pembelajaran Konstektual

BBM : Kad gambar, gambar power point

PERANCANGAN P&P

Fasa Isi kandungan Aktiviti p & p Catatan


Pengajaran (Meliputi Kaedah (Contoh)
digunakan)

Orientasi Perkembangan Meneka bunyi.


( 5 minit ) Teknologi.

Pencetusan Perkembangan teknologi Menamakan alat-alat teknologi


berdasarkan gambar yang diimbas.
Idea - Imbasan gambar
( 15 minit ) (kad gambar)
Penstruktura Perkembangan teknologi Menyatakan alat-alat yang diimbas
mengikut bidang teknologi yang
n Semula Idea - Slaid gambar tertentu:
( 15 minit ) (Power point)
- Pengangkutan.
- Komunikasi.
- Pertanian.
- Pembinaan.

Aplikasi Idea Perkembangan teknologi Tulis semula mengikut bidang


teknologi
( 15 minit )
- Lembaran kerja - Komunikasi
- Pertanian
- Pembinaan

Refleksi Meminta murid membuat buku Kumpul


skrap tentang perkembangan gambar
( 10 minit )
teknologi.