Anda di halaman 1dari 2

MINGG

M/PELAJARAN SAINS KELAS 2 CERDIK 8A


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN U
TARIKH/HARI 2.3.2021 SELASA MASA 1015 HINGGA 1015
TEMA INKUIRI DALAM SAINS TAJUK 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Kemahiran Manipulatif

1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
• Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.
(KRITERIA KEJAYAAN)
• Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.

Rotating review.(pak 21)


• Pasukan berbincang dengan topik yang disediakan oleh guru. membina carta grafik- kemudian kekumpulan lain untuk sampaikan pendapat mereka atau beri
pendapat tentang hasil perbincangan kumpulan itu. dan kumpulan seterusnya.
AKTIVITI
Pentaksiran dilaksanakan semasa murid menjalankan aktivti PdPC seperti:
• Mencambahkan biji benih.
• Mencampurkan gula dengan air.

TAHAP PENGUASAAN BBB KEMAHIRAN PROSES SAINS

Buku
Tahap 1   Teks   Mengawal Pemboleh ubah Memerhati  
Tahap 2   Modul   Mengukur danMenggunakan Nombor Mengelas  
Power
Tahap 3   Point   Mendefinasi Secara Operasi Berkomunikasi  
Tahap 4   Internet   Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa Meramal  
Projekto
Tahap 5   r   Membuat Inferens Mengeksperimen  
Tahap 6   Model   Mentafsir Data   Buat Kesimpulan  
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS
Mengguna dan mengendalikan peralatan Sains dengan betul   Melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul  
Mengendalikan peralatan sains dengan cermat   Menyimpan peralatan sains dengan betul dan cermat  
KECERGASAN PELBAGAI

Interpersonal   Muzikal   Kinestatik   Naturalis


Intrapersonal   verbal Linguistik   Logik Matematika   Visual Ruang

ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM


Kreativiti & Inovasi   Bahasa   Sains dan Teknologi   Keusahawanan
TMK   Patriotisme   Pendidikan Alam Sekitar   Nilai Murni

KEMAHIRAN BERFIKIR/ABAD 21

Membanding Beza   Menjana Idea   Menginteprestasi   Membuat Keputusan

Mengkategori   Menghubung kait   Mencipta Analogi   Membuat Rumusan


Menginferens   Berkomunikasi   mentafsir   Menilai  

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Lembaran Kerja   Pemerhatian   Lisan   Tugasan  
Hasil Kerja   Kuiz   Drama   Projek  

PDPC ABAD 21 CATATAN/ PDPC ditangguhkan kerana :


Gallery Work   Group Presentation   MESYUARAT       PROGRAM SEKOLAH  

Hot Seat   Brainstorming   CRK/MC         CUTI UMUM/PERISTIWA  


Traffic Light   Tthink pair-Share   MENGIRING MURID KELUAR   KURSUS  
REFLEKSI
Kehadiran: /
  Murid dapat menyelesaikan latihan dengan baik.