Anda di halaman 1dari 7

Pendidikan Warga pendidik sekolah

ini sentiasa berusaha


Berkualiti untuk membangun dan
mengembangkan
Insan Terdidik potensi individu atau
murid sekolah ini
Negara melalui pendidikan
berkualiti berpandukan
Sejahtera Standard Guru
Melestarikan Sistem Malaysia, Standard
Murid sekolah ini :-
Pendidikan Kualiti Pendidikan
Malaysia (SKPM) untuk ~ Dapat menguasai 4M
Yang Berkualiti memastikan matlamat
Falsafah Pendidikan (Membaca, Menulis,
Untuk Mengira dan
Kebangsaan dan
Membangunkan Mentaakul)
aspirasi negara tercapai.
Potensi Individu ~ Menguasai asas ilmu
dalam semua mata
Bagi
pelajaran dan melepasi
Memenuhi Aspirasi tahap lulus dalam ujian
dan peperiksaan.
Negara
VISI HURAIAN ~ Berakhlak mulia,
LENCANA
bertanggungjawab dan
MISI aktif. SEKOLAH

~ Boleh menjaga
keselamatan, kesihatan
dan kebersihan

MISI
OBJEKTIF
HALA TUJU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019

MESYUARAT

 Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat minimum 4 kali setahun.


 Mesyuarat Panitia – minimum 4 kali setahun dan minit mesyuarat hendaklah siap dan diedarkan
kepada semua ahli dalam tempoh 14 hari bekerja dan difailkan ke dalam ail panitia masing-
masing.
 Kehadiran bagi setiap mesyuarat adalah wajib kecuali dengan pelepasan dan kebenaran guru
besar sahaja.

SISTEM FAIL

 Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh Penolong Kanan Pentadbiran selaku
Setiausaha Kurikulum Sekolah.
 Semua fail panitia diletakkan di bilik Penolong Kanan Pentadbiran, ketua panitia hanya
menyimpan salinan fail sebagai “desk copy”

SUKATAN PELAJARAN, RANCANGAN TAHUNAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SERTA


PENGURUSAN BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR

 Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah
diperoleh dan disimpan dalam fail panitia dan oleh setiap guru.
 Semua Rancangan Tahunan hendaklah disiapkan/lengkapkan tidak lewat dari 31 Januari tahun
berkenaan.
 Rancangan Tahunan hendaklah disahkan oleh Guru Besar.
 Rancangan Pelajaran Harian mengandungi 5 perkara asas;
 Tajuk/Isi Pelajaran
o Objektif
o Aktiviti
o KBKK
o Refleksi
 Buku Rekod Mengajar dihantar setiap hari Jumaat pada setiap minggu tanpa gagal.
 Menghabiskan Sukatan ;
 Sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum peperiksaan akhir tahun bagi tahun semasa.
 Tahun 6, minggu pertama bulan Ogos bagi tahun semasa.
JADUAL WAKTU

 Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan yang berkuatkuasa
semasa.
 Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah dengan
persetujuan mesyuarat kurikulum dan dilaksanakan diluar jadual waktu rasmi.
 Dasar pengagihan mata pelajaran – keutamaan kepada guru opsyen dan kepakaran guru Jumlah
waktu pengajaran maksima guru ialah 30 waktu seminggu tidak termasuk perhimpunan dan
bergantung kepada pengisian waran layak bagi tahun semasa.

GURU GANTI

 Mana-mana guru yang CRK/ berkursus perlu merekod dan memaklumkan kepada Guru Besar,
Penolong Kanan Pentadbiran atau Ketua Pembantu Tadbir serta mencatat pada papan notis dan
Buku Pergerakan Staf.
 Guru yang dipanggil berkursus dengan surat panggilan diterima awal digalakkan menjual waktu
kepada guru-guru lain dengan membuat tawaran.
 Mencari pengganti terlebih dahulu.
 Menyediakan bahan untuk pengajaran guru ganti.
 Menggantikan Pelajaran yang tertingggal pada masa lain.
 Penyediaan Guru Ganti disediakan dan direkod oleh Penyelaras Jadual Waktu.

Post Mortem Untuk Peperiksaan

 Post Mortem secara bertulis disediakan oleh Ketua Panitia setiap kali keputusan Peperiksaan
Semester 1 dan 2 dan Percubaan UPSR.
 Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenal pasti secara individu.
 Setiap guru ada fail murid cemerlang dan murid kritikal untuk diambil tindakan sewajarnya.
 Maklumat terperinci murid berkenaan perlu disalurkan kepada PK1, HEM dan Kaunselor
Sekolah.

MELINDUNGI MASA INTERUKSIONAL

 Memastikan semua guru berada didalam kelas pada waktu PDPC.


 Memastikan rtiada guru dan kakitangan sekolah keluar masuk ke sekolah tanpa kawalan.
PENYELIAAN BUKU DAN LATIHAN MURID

 Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi memastikan
penyemakan dilakukan secara konstruktif.
 Semua guru akan menyerahkan secara rawak 10 buah buku dari setiap kelas yang diajar untuk
semakan jawatankuasa

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA

 Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan Sekolah.
 Setiap Panitia dikehendaki menyediakan anggaran perbelanjaan tahun berikutnya dengan
mengisi Lampiran PK 14/1 bagi mengemukakan cadangan pembelian buku dan peralatan bantu
mengajar kepada Penolong Kanan Pentadbiran seminggu sebelum cuti akhir tahun
persekolahan semasa.
 Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti mengikut Arahan
Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

 Semua program utama yang berlangsung dalam P & P dibuat berdasarkan keperluan panitia.
 Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang bertunjang ke
arah kecemerlangan murid.
 Jawatankuasa Kecemerlangan akademik adalah nadi membantu semua Panitia dalam
merancang dan melaksana program akademik.
 Panitia diminta mengemukakan kertas cadangan yang relevan untuk program akademik panitia
berkenaan.
 Penglibatan semua penolong-penolong kanan dan Kaunselor adalah wajib bagi penyelarasan
Program Akademik.

TARGET PEPERIKSAAN AWAM DAN DALAMAN

 Peperiksaan dalaman – semua murid lulus setiap mata pelajaran.


 UPSR - Kuantiti Lulus Keseluruhan 90% Kualiti Lulus Cemerlang Keseluruhan 50%

PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK

 Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik di peringkat Daerah, Negeri


dan Kebangsaan.
 Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan
oleh agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah
PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN SEPANJANG MENJADI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN.

 Dialog Prestasi PPT Bersama ibu bapa.


 Program Motivasi murid tahun 5 & 6
 Teknik menjawab soalan UPSR Bersama guru-guru pakar daerah Kuala Langat.

PROGRAM YANG SEDANG DIJALANKAN SEPANJANG MENJADI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN.

 Kelas tambahan petang dari pukul 3.00 Petang sehingga 5.00 Petang.
o Isnin - Bahasa Melayu
o Selasa- Sains
o Khamis – Matematik
o Jumaat- Bahasa Inggeris
 Kelas Malam INTERVENSI untuk Matematik dan Bahasa Inggeris (8.00 Malam – 9.30 Malam)
o Isnin & Khamis – Bahasa Inggeris
o Selasa & Jumaat – Matematik

PROGRAM YANG AKAN DIJALANKAN SEPANJANG MENJADI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN.

 Mewujudkan kelas tambahan bagi murid-murid tahun 4 & 5.


 Bengkel kemahiran belajar untuk murid – murid tahap 2.
 Dialog prestasi individu untuk setiap murid- murid Tahap 2.

LAKARAN KEJAYAAN SEPANJANG BERADA DI SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TADOM (A).

2018

 Melatih pasukan bola jaring Bawah 12 Tahun (tempat ke-3 dalam berkumpulan).
 Pencapaian keputusan 100% lulus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan dalam UPSR
2018 100%.
 Pencapaian terbaik Bahasa Melayu UPSR dalam tempoh 3 Tahun.
 Menghasilkan Calon A dalam mata pelajaran Bahasa Melayu UPSR.

2019

 Melatih Pasukan Bola Jaring KATMO buat pertama kali dan menjadi Naib Johan MSSD Kuala
Langat.
 Melahirkan Pemain Terbaik Bola Jaring KATMO 2019 MSSD Kuala Langat.
 Memastikan guru & AKP mencapai KPI bilangan Hari berkursus seawall Bulan MAC 2019.
 Menghantar calon Anugerah Nilam ke Kem Nilam Kuala Langat buat kali pertama.

Anda mungkin juga menyukai