PELAN OPERASI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TAHUN 2011 PELAKSANA PROGRAM TARIKH MASA AKTIVITI PANITIA KHB

SMK Tun Mutahir Program Latihan Topikal setiap bab Januari hingga November 2011 Sepanjang masa P & P • Membuat latihan topikal berbentuk soalan objektif setiap bab • Sesi Perbincangan soalan Semua pelajar Tingkatan 1 hingga 3 Membantu pelajar meningkatkan prestasi ujian dan peperiksaan Tiada • Latihan bertulis soalan objektif • Sesi perbincangan Bahan cetakan kertas soalan dalam bentuk modul

KUMPULAN SASARAN OBJEKTIF KEWANGAN STRATEGI PELAKSANAAN

ALAT MEMBANTU PENILAIAN PROGRAM (Sejauh mana program dapat dijalankan) PENILAIAN IMPAK (Sejauh mana objektif tercapai)

PELAN OPERASI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TAHUN 2011 PELAKSANA PROGRAM TARIKH MASA AKTIVITI PANITIA KHB SMK Tun Mutahir Program Skor A (Kelas Tambahan) Mac hingga Oktober 2011 Selepas waktu persekolahan • Ulangkaji setiap bab Tingkatan 1 dan 2 • Kemahiran menjawab soalan • Target gred A dan lulus Semua pelajar Tingkatan 3 Membantu pelajar meningkatkan prestasi ujian dan peperiksaan PMR Tiada • P&P • Latihan bertulis soalan objektif • Sesi perbincangan Bahan cetakan kertas soalan Buku rujukan KHB PMR Model set soalan PMR

KUMPULAN SASARAN OBJEKTIF KEWANGAN STRATEGI PELAKSANAAN

ALAT MEMBANTU PENILAIAN PROGRAM (Sejauh mana program dapat dijalankan) PENILAIAN IMPAK (Sejauh mana objektif tercapai)

PELAN OPERASI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TAHUN 2011 PELAKSANA PROGRAM TARIKH MASA AKTIVITI PANITIA KHB SMK Tun Mutahir Program Latih tubi Kertas Model PMR dan soalan negeri lain Julai hingga September 2011 Semasa waktu Pengajaran dan Pembelajaran setelah tamat sukatan pelajaran • Pelajar menjawab soalan latihtubi • Sesi Perbincangan soalan Semua pelajar Tingkatan 3 Membantu pelajar meningkatkan prestasi ujian dan peperiksaan PMR Tiada • Pelajar membuat set model soalan objektif • Sesi perbincangan Buku set Model PMR Soalan-soalan negeri lain

KUMPULAN SASARAN OBJEKTIF KEWANGAN STRATEGI PELAKSANAAN

ALAT MEMBANTU PENILAIAN PROGRAM (Sejauh mana program dapat dijalankan) PENILAIAN IMPAK (Sejauh mana objektif tercapai)

PELAN OPERASI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TAHUN 2011 PELAKSANA Unit Bimbingan dan Kaunseling Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia KHB Guru-guru Tingkatan 3 Program Ceramah Teknik Menjawab soalan PMR untuk kumpulan pelajar cemerlang Jun 2011 Selepas waktu persekolahan • Ceramah • Bengkel menjawab soalan Semua pelajar Tingkatan 3 cemerlang Membantu pelajar mencapai target A dalam KHB RM120 (PCG Unit B & K dan PIBG) • Ceramah Kertas edaran LCD dan laptop

PROGRAM

TARIKH MASA AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN OBJEKTIF KEWANGAN STRATEGI PELAKSANAAN ALAT MEMBANTU PENILAIAN PROGRAM (Sejauh mana program dapat dijalankan) PENILAIAN IMPAK (Sejauh mana objektif tercapai)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful